Stabsofficer til Operationsstabens J33 Operationssektion

Joboversigt

  • Udsendt dato
    5. august 2022
  • Udløbsdato
    4. september 2022


Job beskrivelse

Vil du være en del af et engageret og dynamisk team hvor to dage sjældent er ens, så søg stillingen som stabsofficer i J33 Operationssektionen.

Om os

J33 er en del af Operationsstabens Operationsafdeling under Forsvarskommandoen placeret i Karup. Sektionen består af i alt 27 medarbejdere fordelt på to elementer – Joint Operations Center (JOC) og en Operationssektion. Sektionen er nystartet, hvorfor opgaveportefølje og ansvarsområder er under fortsat spændende udvikling.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider travlt arbejdsmiljø. Omgangstonen er fri og uformel, og vi prioriterer gode sociale relationer blandt medarbejderne i sektionen. Vi er meget afhængige af andre afdelinger og myndigheder, hvilket kræver effektiv kommunikation og samarbejde.

Sektionen består af en chef (kommandørkaptajn), en næstkommanderende (M331), to TEAM LEADER (M331) og i Operationssektionen seks majorer/orlogskaptajner og kaptajner/kaptajnløjtnanter og i JOC nitten majorer/orlogskaptajner og seniorsergenter og korporaler.

Om stillingen

Som stabsofficer i J33 Operationssektionen bidrager du til planlægning og indsættelse af Forsvarets kapaciteter – enten selvstændigt eller som del af et stabsarbejde.

Du vil i samarbejde med din sektion have ansvaret for aktiviteter og opgaver i et værnsfælles miljø, herunder med kort varsel bistå med indsættelse af styrker til bistand for Politiet og andre af statens myndigheder, samt indgå i planlægningsarbejde omkring indsættelse af enheder og kapaciteter.

Du vil blive en del af Forsvarets Operative Hovedkvarter, hvor du – når hovedkvarteret overgår til krisestyring – vil indgå på et vagthold, der understøtter igangværende og planlagte indsættelser samt krisestyring i samarbejde med andre sektioner og afdelinger i Operationsstaben, kommandoer, styrelser og civile myndigheder m.v.

Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i Forsvaret og styring på operativt niveau. Stillingen vil give dig gode muligheder for at bidrage til at udvikle helhedsorienterede løsninger, projektledelse og samarbejde.

Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden samt mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Der vil i perioder kunne forventes spidsbelastninger i jobbet. Du vil være en del af et værnsfælles miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dig og dine personlige og faglige kompetencer.

Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kolleger, der leverer varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar er i fokus.

Om dig

Du er udnævnt major i Hæren. Du har en bred operativ erfaring og har tidligere gjort tjeneste på afdelings- og brigadeniveau.

Du har bredt kendskab til Forsvarets organisation, operationer og opgaveløsning kombineret med viljen til at lære mere, modet til at tænke ud af boksen i forhold til planlægning og gennemførelse af indsættelser og lysten til at arbejde i et spændende og dynamisk miljø.

Du er en person med god helhedsforståelse og stærke kompetencer inden for analyse og planlægning, samt trives med at udvikle og optimere procedurer og processer.

Du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse problemstillinger og gå forrest i at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for operationer, indsættelser og samarbejde internt i Forsvaret.

Du er åben og imødekommende og besidder evnen til at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.

Du er initiativrig og kan bevare overblikket når tingene går stærkt. Du har gode dansk- og engelskkundskaber i både tale og skrift

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Næstkommanderende i J33 Operationssektionen Operationscentret, Major Kent Bugge Gjedsø på tlf.: 7284 0202.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7181 9709.

Ansøgningsfristen er søndag den 4. september. Jobsamtaler forventes afholdt medio september. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed