Spændende lederstilling i veletableret dagtilbud

23. september 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    1. november 2022


Job beskrivelse

Brænder du for ledelse og pædagogisk udvikling? Har du lyst til at prøve kræfter med
en spændende lederstilling i Horsens Kommune, så er chancen der nu i Dagtilbud Torsted.
 
I Dagtilbud Torsted er vi 550 børn i alderen 0-6 år samt 130 engagerede og fagligt
stærke medarbejdere. Vi holder til i institutionerne Malurt, Sirius, Neptun, Eventyrbakken samt i vores natur- og udelivsbørnehave Østerhåb. Ud over de fem matrikler er der tilknyttet 13 dagplejere i Torsted.
 
Du vil blive fuldtids-assisterende leder i et lederteam bestående af to assisterende
ledere og dagtilbudslederen. Til vores team søger vi en kollega, der sammen med os har lyst til at træde nye faglige stier i et energisk, humoristisk og velreflekteret miljø.

Du vil få rig mulighed for:

 at være tæt på den pædagogiske praksis i hverdagen. Dette indeholder b.la. at 
være tovholder på indsatser omkring børn og sparring med personalet og eksterne 
samarbejdspartnere. 
 at udvikle dig i din lederrolle i et dialog- og sparringsorienteret ledelsesteam 
 at være med i processen omkring den strategiske og pædagogiske udvikling af det 
samlede dagtilbud.
 at have ledelsesansvar i spændende pædagogiske forløb; fx omkring de styrkede 
læreplaner samt arbejdet med kerneopgaven i hele dagtilbuddet
 at være tæt på teams fx omkring implementering af PLF (Professionelle Lærings
Fællesskaber).
 at praktisere personaleledelse tæt på.

Vi ønsker en assisterende leder, der: 

 brænder for faglig og ledelsesmæssig udvikling, og som kan sætte rammer og 
retning inden for processer omkring dette 
 er lyttende, medinddragende og lægger vægt på en anerkendende og positiv 
tilgang i samarbejdet 
 er reflekterende, dialogorienteret og åben for andres perspektiver
 prioriterer vigtigheden af personalets trivsel 
 er optaget af tæt partnerskab med forældrene og heraf tæt dialog
 er uddannet og fagligt velfunderet pædagog, har erfaring med ledelse og har 
moduler i lederdiplom uddannelsen, eller har lyst til at påbegynde dette 
 er skriftlig, kommunikativ og formidlingsmæssigt stærk
 har erfaring med inddragende processer i samarbejde med forældre,
medarbejderne og ledelsen
 er team- og udviklingsorienteret
 trives med at skabe rammer, retning, planlægge og implementere udviklingstiltag 
 kan skabe motivation omkring dig, og som har selv lyst til faglig og 
ledelsesmæssig videreudvikling

Det skal du vide: 

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 1. november 2022 kl. 23.59. 

Den første samtale til stillingen afholdes onsdag d. 9. november 2022. Kandidater, der
går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at udfylde en personprofil, som de vil
få tilbagemelding på af et eksternt konsulentfirma. Anden samtalerunde gennemføres
mandag den 14. november 2022. Forventet ansættelse pr. 1. januar 2023. 

Hvis du vil høre mere om denne spændende lederstilling: 

Så kontakt dagtilbudsleder Jette Klindt Ejlertsen på 22 68 51 50 eller buijke@horsens.dk. 
Du er meget velkommen til at komme på besøg hos os og høre mere om stillingen. 
Kontakt venligt Jette for aftale derom.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed