SORAS søger faglig koordinator til nyoprettet stilling

Joboversigt

  • Udsendt dato
    6. august 2022
  • Udløbsdato
    19. august 2022


Job beskrivelse

SORAS søger faglig koordinator
 
Vil du bidrage til at udvikle en mestringsfokuseret bostøtte sammen med os, og vil du være en del af en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og social kapital til gavn for borgerne?

 

Vi søger en udviklingsorienteret og fagligt stærk koordinator i nyoprettet stilling. Som koordinator refererer du til den daglige leder. Din opgave vil være at bistå denne i drift og udvikling af afdelingen.

 

SORAS Bostøtte- og Samværstilbud giver bostøtte efter servicelovens §85 til borgere i aldersgruppen 18-65 år med ASF-diagnose, som bor i eget hjem. Omdrejningspunktet for indsatsen er at støtte den enkelte borger i at kunne mestre hverdagslivet i egen bolig. Det kan være i form af ADL-opgaver, samtaler, kontakt til myndigheder etc. Derudover har vi et samværstilbud, hvor borgerne både kan indgå i og træne det sociale fællesskab.

 

SORAS er i rivende udvikling. Vi har et stigende antal indskrevne borgere. Det kalder på både flere medarbejdere og nye løsninger. Sammen med Myndighed arbejder vi øjeblikket med en handleplan med fire punkter:

1.       Opnormering via nyansættelser

2.       Udvikling af introduktions- og afklaringsforløb målrettet borgere med autisme med fokus på afklaring af støttebehov

3.       Systematisk implementering af kombinationsmodeller med fysisk og virtuel bostøtte samt gruppebaseret støtte

4.       Øget fokus på løbende kompetenceudvikling og autismeviden.

 

Alt dette kræver fokus, tæt opfølgning og tæt samarbejde med vores selvstyrende teams om den faglige udvikling. Som faglig koordinator vil du medvirke til at træffe beslutninger, der vedrører det faglige indhold i opgaveløsningen; herunder kvalitetssikring af den daglige drift.

Som faglig koordinator vil du bl.a. have følgende opgaver og ansvarsområder:

 

·       Overblik over vores borgergruppe ved ind- og udskrivninger.

·       Løbende opfølgninger på indskrevne borgere i tæt samarbejde med medarbejdere i både SORAS og i Myndighed.

·       Faglig sparring, individuelt og fælles til vore medarbejdere.

·       Processtyring og understøttelse; f.eks. udviklingsarbejde eller implementering af faglige og strategiske tiltag.

·       Implementering af nye metoder og nye tilgange til bostøtte. Herunder et skærpet fokus på mestringsfokuseret støtte samt implementering af digital bostøtte og gruppebaseret støtte.

·       Bidrage med oplæg til drøftelser på f.eks. personalemøder og til udviklingsopgaver i samspil med den daglige leder

·       Deltagelse i koordinerende møder med den daglige leder og ledelsen af centret, når det er relevant.

 

Din profil:

·       Du skal kunne indgå i parløb med den daglige leder og understøtte denne i opgaven med at lede drift, økonomi og udvikling i SORAS

·       Du skal have en stærk autismefaglighed og erfaring med eller godt kendskab til bostøtte.

·       Du skal kunne give sparring og bidrage med nye perspektiver og løsningsmuligheder

·       SORAS har et stærkt fagligt fundament. Dette skal du evne både at bringe i spil, supplere og udfordre.

·       Du skal have stærke relationelle kompetencer, så du understøtter opgaven med at sikre det bedste samarbejde omkring borgeren med kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

·       Du skal kunne agere selvstændigt og selv kunne identificere, hvor der er potentiale for udvikling

·       Du skal kunne beskrive, igangsætte og facilitere processer i SORAS

·       Du skal have godt kendskab til journalprogrammer som CSC eller lignende; og du skal have god erfaring med arbejdet med borgerens handleplan

 

SORAS Bostøtte- og samværstilbud har pt. 36 medarbejdere, som giver bostøtte til godt 400 borgere over 18 år. Derudover har vi SORAS-Kollegiet med plads til 15 unge. Her er 7 medarbejdere ansat; dels til de unge på kollegiet, dels til efterværn for nogle af de fraflyttede unge.

 

Vi er en arbejdsplads som lægger vægt på medarbejderens faglighed og autonomi i sammenhæng med et stærkt fagligt tværprofessionelt samarbejde. Vi tilbyder supervision og prioriterer som ledelse at være tæt på praksis. Vi tilbyder et åbent, tillidsfuldt og ambitiøst arbejdsfællesskab med stor mulighed for at påvirke udviklingen.

 

SORAS blev i 2019 del af driftsområdet Unge, Job og Uddannelse (UJU) og er helt konkret tilknyttet Ungecentret i Værkmestergade. Vi har her et tæt samarbejde med de sociale myndigheder på både Ungehandicapområdet og voksenhandicaphandicapområdet.

Ligeledes styrker vi i disse år det tætte samarbejde med både uddannelses- og beskæftigelsesområdet. En af grundtankerne i Borgernes MSB er netop, at uddannelse og beskæftigelse hænger uløseligt sammen med det socialpædagogiske arbejde.

 

Vi arbejder hele tiden på at udvide kendskabet til og samarbejdet med de øvrige aktører omkring borgerens liv. Det kan være til beskæftigelsesområdet, børneområdet, psykiatrien etc. Det kræver koblingskompetencer og relationel koordinering; og det kræver både nysgerrighed og smidighed.

 

I SORAS er vi forankret i en systemisk tilgang, hvor vi har de mange perspektiver, refleksion og dialog som omdrejningspunkt i den professionelle praksis. Du skal derfor gerne være fortrolig med systemisk teori og praksis, og du vil blive en del af vores næste uddannelsesforløb med start i efteråret.

 

Nærmere information kan fås hos daglig leder Lotte Engelbrecht Larsen på 4185 4974

 

Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 19. august til midnat. Der vil blive afholdt to samtalerunder hhv. d. 23. og d. 26. august.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed