Sognepræst i Fårup-Sabro-Borum-Lyngby Pastorat i Aarhus Stift

22. november 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    22. november 2022
  • Udløbsdato
    12. december 2022


Job beskrivelse

En stilling som sognepræst i Fårup-Sabro-Borum-Lyngby Pastorat i Aarhus Stift er ledig.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe- riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Borum Byvej 4, Borum, 8471 Sabro.

Boligbidrag vil blive fastsat efter vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: [email protected], og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed