Søhøjskolen søger kompetent lærer til udskolingen på fuld tid

Joboversigt

  • Udsendt dato
    2. august 2022
  • Udløbsdato
    18. august 2022


Job beskrivelse

Søhøjskolen i Ølstykke søger en lærer til dansk og kulturfagene i udskolingen. Du bliver en del af et professionelt læringsfællesskab bestående af lærere og pædagoger, der i fællesskab, og på tværs af årgangene og på hele skolen arbejder for, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Om stillingen
På Søhøjskolen har vi en vision om at skabe en skole, som giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere – en skole, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag. Vores fælles skole tager afsæt i en målsætning om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan – med undervisere, der lærer af og med hinanden. Det har vi rigtig mange gode forudsætninger for, da skolen har et stærkt fundament. Vi arbejder bl.a. med co-teaching som metode i samarbejdet omkring to-voksen-timerne, hvor lærere og pædagoger indgår i et ligeværdigt samarbejde.

Hos os vægtes teamsamarbejdet særdeles højt. Vi er organiseret i selvstyrende team. Det selvstyrende team er organiseret omkring den enkelte årgang. Lærere og pædagoger samarbejder ligeværdigt om årgangen. Det selvstyrende team løfter både undervisningsopgaven og alle de øvrige arbejdsopgaver, der er relateret til undervisningsopgaven. Vi har lagt mange to-lærer-ressourcer i teamene, således at det er muligt at arbejde fleksibelt, fordi vi tror på, at det giver den mest effektive ressourceudnyttelse, hvor der prioriteres tæt på kerneopgaven.

Vi prioriterer den pædagogiske drøftelse og vores muligheder gennem dialog, observationer og data, hvor vi i fællesskab sætter mål og udvikler de bedste rammer for elevernes læring og skolegang. Vi arbejder databaseret og har løbende drøftelser af, hvilken effekt undervisningen har på elevernes læring og trivsel.

Vi er en skole, der er en del af Distriktsskole Ølstykke, som består af to afdelinger: Maglehøjskolen med ca. 500 elever og Søhøjskolen med ca. 550 elever. Skolerne skal i de kommende år renoveres og tilbygges, således at basis- og fællesarealer bliver fleksible og moderne læringsmiljøer, og de faglige områder opdateres og ombygges, så de bliver tidssvarende.

Arbejdsforhold: Vi har i Egedal Kommune en lokalaftale, der sikrer god tid til forberedelse. Tiden til den individuelle forberedelse placeres inden for normal arbejdstid, og lærerne kan henlægge denne tid til andre steder end på skolen. Der er fast mødedag tirsdage til kl. 16.00, og den øvrige arbejdstid er meget fleksibel.

Vil du vide mere, kan du kontakte pædagogisk daglig leder Stefan Mørk Bendtsen på 72598711.

Yderligere informationer
Du kan læse mere om Distriktsskole Ølstykke på https://distriktsskole-oelstykke.aula.dk/

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Børne- og straffeattest indhentes ved ansættelsen.

Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning via ansøgningslinket på kommunens hjemmeside senest torsdag den 18. august 2022 kl. 12.00. Vi afholder samtaler løbende.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed