Socialrådgiver/socialformidler til Ungeteamet, CFR

Joboversigt

 • Udsendt dato
  29. november 2022
 • Udløbsdato
  15. december 2022


Job beskrivelse

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler og er du optaget af hele tiden at stræbe efter at udvikle dig fagligt, ønsker du at arbejde med lave sagstal og stor fokus på inddragelse af børn, unge og deres familier samt det professionelle og private netværk, så er vi måske det rette sted for dig.

Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til Ungeteamet. Stillingen er på 37 timer/ugen og til besættelse pr. 1. februar 2023.

Center for Familie og Rådgivning
I Center for Familie og Rådgivning (CFR) varetager vi Frederikssund Kommunes indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder for at skabe de bedste vilkår for udsatte børn og unge og baserer vores arbejde på høj faglighed, lovmedholdelighed samt systematik.

Vi er optaget af, at børn, unge og deres familier oplever en tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Det betyder, at vi sammen med familierne og deres netværk arbejder for, at finde de bedste løsninger for at bringe børn og unge i trivsel. Vi ser familiernes private og professionelle netværk som en væsentlig ressource, ligesom vi arbejder på, at det frivillige foreningsliv skal spille en vigtig rolle for udsatte børn og unge. CFR har igennem de sidste år gennemført en større faglig udvikling i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force, hvor også inddragelse af netværk har været et tema. Vi er fortsat i gang med udviklingen af området.

Vi har valgt at dele vores Børne- og Ungeteam op i to teams; et Børneteam og et Ungeteam. Myndighedsområdet består dermed af fire teams; Børneteamet (0-13 år), Ungeteamet (14-23 år), Styrket Modtagelse og Specialteamet. Myndighedsområdet består af 43 medarbejdere, fire teamledere og en afdelingsleder. Udover Myndighedsområdet består CFR også af et Foranstaltningsområde med ca. 40 medarbejdere, en afdelingsleder og to teamledere. Dertil kommer Staben og en Centerchef.

Vi arbejder ud fra den faglige, løsningsfokuserede metode Signs of Safety og anvender SBSYS som sagssystem.

Ungeteamet
Ungeteamet arbejder med unge i aldersgruppen 14-23 år, og består af 10 dygtige rådgiver samt en teamleder.
Sager til teamet fordeles efter interesser og kompetencer. Der er således rig mulighed for løbende at være med til at sammensætte sin egen sagsstamme. I Ungeteamet har man som udgangspunkt et gennemsnitlig sagstal på 20-25 sager pr. rådgiver. Starter man op som nyuddanet hos os, sammensætter vi en sagstamme på 15-20 sager.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • Udøve systematisk myndighedsarbejde og sikre, at sagerne føres efter gældende lovgivning samt interne arbejdsgange og kvalitetsstandarder
 • Udarbejde børnefaglige undersøgelser og træffe afgørelse om støtte jf. serviceloven
 • Sikre at barnet/den unge og familien inddrages i alle sagsskridt
 • Afdække og inddrage barnets og familiens eget netværk som en del af løsningen
 • Finde løsninger i samarbejde med familierne, det privat netværk og det professionelle netværk
 • Udarbejde levende og målbare mål sammen med barnet/den unge og familien samt følge systematisk op på de formulerede mål og barnet/den unges udvikling
 • Koordinere de tværfaglige indsatser og være i tæt dialog med relevante samarbejdspartnere

Hvem er du?
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler. Det er en fordel, hvis du har erfaring med myndighedsarbejdet og kendskab til lovgivningen på området, men vi er vant til at tage imod nyuddannede, så det ser vi bestemt ikke som en hindring.

Du er struktureret og systematisk i dit arbejde, og du er i stand til at arbejde selvstændigt samtidig med, at du også er en god teamplayer, der ser værdi i at finde løsninger i samarbejde med familierne, kollegaer samt samarbejdspartnere.

Du kan formulere dig klart og tydeligt både overfor borgerne og i den efterfølgende skriftlige dokumentation, og du betragter dokumentationskravene i sagsbehandlingen som en integreret del af din faglige praksis. Du er optaget af, at bidrage positivt til et godt og givende arbejdsmiljø.
Har du kendskab til SOS-metoden og SBSYS, så er det bestemt en fordel, men ellers skal vi nok sørge for, at du bliver godt introduceret til begge dele.

Hvad kan vi tilbyde
Vi tilbyder en spændende, dynamisk arbejdsplads i udvikling, hvor helhedssynet med fokus på familiens samlede situation vægtes i et tværfagligt samarbejde. Vi arbejder alle ud fra et fælles værdigrundlag, hvor vi har fokus på familiens ressourcer, relationer og netværk. Vi er optaget af, at dygtiggøre os i inddragelse både i forhold til, hvordan barnet/den unge mest hensigtsmæssigt inddrages i egen sag, men også i forhold til familien og det øvrige netværk.

Vi arbejder ud fra en tro på, at vi hele tiden kan blive dygtigere til at løse vores kerneopgave, og derfor er vi løbende optaget af og har fokus på kompetenceudvikling. Både i vores egen afdeling, men også på tværs af centret.
Vi arbejder ud fra Signs of Safety og er optaget af at arbejde løsningsfokuseret og inddragende. For at understøtte brugen af SOS i sagerne, anvender vi blandt andet SOS-metoden på vores faglige møder samt har løbende ekstern supervision, der tager udgangspunkt i SOS.

Vores samarbejdskultur er kendetegnet ved en uformel omgangstone, arbejdsglæde og ambitioner på borgernes samt egne vegne. Du vil få nogle fagligt dygtige, engagerede, omsorgsfulde og humoristiske kollegaer. De vil sammen med vores teamledere stå klar til at tage godt imod dig og sikre, at du får en god start hos os og får den hjælp, du har brug for, for at lande godt i opgaverne og afdelingen.

Vi ser os selv som en smidig arbejdsplads med fleksibel arbejdstid, stort råderum til at planlægge sin egen arbejdsdag og med mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage.

Vi har tjenestebiler til rådighed, og da der er en del møder i familierne, på skole/daginstitutioner mm. er det væsentligt, at du har kørekort.
Aktuelt har vi til huse i Jægerspris. Primo 2023 er det planen at vi skal flytte til Frederikssund Rådhus, hvortil der er gode offentlige transportmuligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Katrine Boelman på telefon 21 74 89 07.

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 15. december 2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler: Mandag den 19. december 2022.

Ansættelsesforhold
37 timer/ugen og til besættelse pr. 1. februar 2023

Tiltrædelse
01. feb 2023

Kontakt
Teamleder Katrine Boelman på telefon 21 74 89 07.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed