Social- og sundhedshjælper til dagvagt på Plejehjemmet Nybodergården (32-37 timer)

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    7. oktober 2022


Job beskrivelse

Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder kun ca. 5 min. gang fra Østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på 2 plejeafdelinger.

Vi er et ambitiøst plejehjem, som er i udvikling gennem et stærkt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven. Vi stiller høje krav til faglig og organisatorisk læring og medlemmernes forpligtelser overfor kerneopgaven og fællesskabet. Vi værner om værdier som ordentlighed, tillid, værdighed og et hverdagsliv; hvor vores beboere oplever at have det godt og oplever selvbestemmelse, livskvalitet, tryghed, frihed og fællesskab.

Vi arbejder med kvalitet og patientsikkerhed gennem forbedringsindsatsen og den lærende organisation. Derfor stiller vi krav om, at faglighed er et fagligt fællesskab på tværs af vagter og uddannelse, hvor man forpligter sig til at bære sin faglighed ind i en fælles faglighed.

Vi har undervisning/temadrøftelser ved vores læge tilknyttet plejehjemmet. Vi har fokus på den gode indflytning, kommunikation og styrket dialog, faglighed og en professionel adfærd. Nybodergården har en god trivsel bl.a. på grund af en høj faglighed, et lavt fravær, det tværfaglige samarbejde og et godt arbejdsmiljø, hvor vi fremmer sundheden bl.a. gennem træning i arbejdstiden og tilbud om sund mad til personalet.

Nybodergården søger en kollega, der bidrager til arbejdsfællesskabet og gerne har erfaring indenfor området den ældre medicinske patient, men det er ingen betingelse – vi byder nyuddannede hjerteligt velkommen. Vigtigt er et afsæt i dine kvalifikationer og kompetencer – også de menneskelige. Du vil få en god og veltilrettelagt introduktion hos os.

Som ansat i Nybodergården har du et stort medansvar for kvaliteten af sygeplejen og omsorgen for husets beboere. Du indgår i et tæt fagligt, konstruktivt, respektfuldt, dynamisk og udviklende samarbejde med dine kolleger, husets ledelse og klinisk vejleder.

Vi søger en kollega, der bidrager kompetent til kvalitet, der medfører beboeroplevet værdi og sammenhæng. Vi forbedrer os kontinuerligt og yder en professionel sundheds- og sygepleje. Vi arbejder med afsæt i København Kommunes politikker og strategier – og bidrager i det nære og samlede sundhedsvæsen gennem sammenhængende forløb.

Fokusområder er fortsat i 2022: medicin, hygiejne og sundhedsfaglig dokumentation. Vi arbejder fagligt og refleksivt ud fra triage af beboerne gennem strukturerede og faste tavlemøder i afdelingerne. Vi forventer, at du kan samarbejde både mono- og tværfagligt i egen vagt og på tværs af vagter gennem beboernes forløb. Vi samarbejder med hjemmesygeplejen og akutteamet i vagterne.

Vi søger en kollega, der tilfører klinisk praksis en høj faglighed via sine kompetencer – indeholdende en forebyggende, reflekterende, rehabiliterende, vejledende og pædagogisk tilgang; idet fagligheden skal ses i relation til beboere og pårørende, andre faggrupper og samarbejdspartnere samt vores elever og studerende. Vi er et klinisk uddannelsessted.

Stillingen er som social- og sundhedshjælper i dagvagt 32-37 t./uge med vagt hver 4. weekend. Stillingen er ledig pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt efter kvalifikationer.

Du er velkommen at kontakte os for en uformel snak og yderligere informationer. Kontakt vores afdelingssygeplejerske Tina Hørdam Eriksen på 3317 6029.

Du er også velkommen at besøge vores hjemmeside: http://boligertilaeldre.kk.dk/plejehjem/nybodergarden

Søg via linket senest fredag den 7. oktober 2022

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed