Social- og sundhedshjælper til aftenvagt på Plejehjemmet Svanepunktet i Farum

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  2. december 2022


Job beskrivelse

Kom og bliv en del af vores aftenvagtsteam i Furesø Kommune. Vi søger en aftenvagts-kollega, som deler vores ønske om at skabe et hjem med glæde og hygge for vores beboe-re. Om aftenen er vi et team på fem, heraf en ansvarshavende social- og sundhedsassi-stent.

Vi ønsker rød tråd i opgaveløsningen og arbejder derfor målrettet med det tværfaglige sam-arbejde på tværs af døgnet, og vi du får glæde af sparring med såvel vores demensvejleder, sygeplejersker og ernæringsassistent. Har du lyst at være en del af vores hold – så send en ansøgning.

Vores værdigrundlag: Respekt, anerkendelse og kvalitet

Respekt og anerkendelse kommer i mange former. Det handler om respekt for hinanden, uanset om man er beboer, medarbejder, pårørende, eller leder. Vi løfter i flok og hjælper hinanden, alle har en vigtig rolle i at få hverdagen til at fungere. Vi respekterer og anser boli-gen og plejehjemmet som værende beboerens private hjem.

Mennesker er forskellige og har forskellige ønsker og behov. Opfattelsen af et værdigt liv vil variere, derfor tilrettelægger vi vores arbejde ud fra borgernes livshistorie. Kvalitet handler om at løse vores opgaver på bedste vis og til gavn for borgeren samt i overensstemmelse med de gældende kvalitetsstandarder, der er på området.

Velkommen til Svanepunktet

På Svanepunktet er vi ca. 40 faste medarbejdere. Vi har også en fast plejehjemslæge og en ergo- og fysioterapeut tilknyttet afdelingen.

Vores kerneopgave er at understøtte borgernes muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv. Vi ønsker hjemlige rammer, og at plejen og samspillet mellem personale og beboerne/borgere altid tager udgangspunkt i beboernes/borgerens ønsker, behov, ressour-cer og livshistorie. I denne sammenhæng arbejder vi fokuseret med at integrere de pårø-rende i samarbejdet.

Vi arbejder personcentreret og har dagligt fokus på at udføre meningsfulde aktiviteter sam-men med beboerne, og vi tilpasser aktiviteterne den enkelte beboers behov.

Svanepunktet ligger tæt på Farum bymidte, hvor vi også tager på tur med vores beboere. Det er også nemt at komme til med offentlig transport eller egen bil.

Vi ønsker, at du:

 • holder af mennesker og er god til at skabe relationer
 • er empatisk og har blik for den enkelte beboer og dennes behov
 • vægter samarbejde med de pårørende højt
 • gerne vil udvikle dig
 • er struktureret, leverer kvalitet i plejen og trives med at tage ansvar
 • holder af et godt grin (for det gør vi).

 

 

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

 

Job i Furesø? Kom og vær med!
I Furesø gør vi det trygt at blive gammel. Derfor skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Samtidig passer vi på dem, der passer på vores borgere. I vores hverdag har vi fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. I vores opgaveløsning giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere.

Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=001623ed)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed