Social – og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent til Skt. Hans Parkens Plejehjem

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  6. oktober 2022


Job beskrivelse

Savner du et job med selvstændighed i opgaveløsningen? Vi mangler dig, som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, til aftenvagt på Skt. Hans Parken Plejehjem!

3 Gode grunde til at arbejde hos Plejehjemmet Skt. Hans Parken:

 1. Hos Skt. Hans Parken arbejder vi altid ud fra et fælles ordentlighedsprincip, og vi arbejder udviklende med det respektfulde rehabiliteringsforløb.
 2. Hos os understøtter og hjælper hinanden både omkring de tværfaglige opgaver internt, omkring vagtplanlægningen, men også med de pårørende som en vigtig sparringspartner.
 3. Vi vægter højt, at vi kan frigive din tid til de faglige opgaver – Så der er tid til at gøre det DU er god til!

En arbejdsplads med en høj og agil faglighed
Kort fra centrum i Skibhuskvarteret, ligger vores dejlige plejehjem, Skt. Hans Parken. Vi er en arbejdsplads, bestående af ca. 34 medarbejdere fordelt på social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger. Vi har desuden, et meget tæt samarbejde med vores huslæge, samt andre faglige samarbejdspartnere.

Vi er en arbejdsplads der er kendetegnet ved vores høje faglighed, som vi er i stand til at tilpasse de beboere vi har. Da vores beboere er meget komplekse, stiller det krav til at vi hele tiden søger ny viden og tilpasser vores opgaveløsning til de beboere man har ansvar for. Vi bruger derfor hele vores sundhedsfaglige viden, fra psykiatri til sundhedsfaglig pleje.

Mød dine kommende kolleger fra Skt. Hans Parken.

Bliv en del af en medarbejdergruppe, der vægter det humor og stærkt sammenhold
For at vi kan lykkedes med vores kerneopgave, skal vi som arbejdsplads spille på det samme hold. Vi hjælper hinanden i opgaveløsningen, har forståelse for hinandens metoder, de borgerforløb vi hver især understøtter og den tværfaglige sparring der er nødvendig for at udvikle vores faglighed.

Du vil i stillingen som aftenvagt hos Skt. Hans Parken, blive en del af en gruppe der vægter humor og stærkt sammenhold højt, for at skabe en vedvarende trivsel. Du særligt varetage et stort sundhedsfagligt ansvar omkring vores borgere, da vores dygtige personale i ydertimerne, selvstændigt træffer beslutninger i samspil med kolleger og koordinerer samarbejdet omkring beboerne.

Vi savner en holdkammerat, der kan indgå i vores aftenvagt på 28 – 37 timer om ugen med vagt hver 2. weekend. Vi er fleksible omkring tilrettelæggelsen af din vagtplan, da der skal være et godt samspil med dit privatliv.

Da vi som arbejdsplads prioriterer, at der skal være dygtigt og faglært personale til rådighed i hele vores vagtskema, kan der forekomme dagvagter efter aftale med dig.

Vi tilbyder dig:

 • Et stærkt samarbejde på hele arbejdspladsen, samt mellem vores vagtlag, så alle har indflydelse på opgaveløsningen.
 • At blive del af en medarbejdergruppe, der vægter faglighed højt og som elsker at udfordre deres faglighed i den meget komplekse borgerforløb.
 • Masser af udviklingsmuligheder, kurser og undervisning, så du altid er klædt på til at håndterer de opgaver du står overfor.
 • Medindflydelse på planlægningen af arbejdet, for at vi sammen kan skabe den bedste hverdag for os som medarbejdere og for vores borgere.

 ”Vi arbejder med nogle komplekse borgere, som betyder at vores faglighed altid udvikler sig. Vi skal vide meget og mange ting, og være gode til at tilegne os ny viden. Det giver bare en fed og dynamisk hverdag. Men i sidste ende er det vores stærke sammenhold og gode kollegaskab der er vores største værdi! På både gode og dårlige dage, som vi alle har, så er det kollegerne der trækker, og de gode kolleger man kan læne sig op ad.” Fortæller medarbejderne hos Skt. Hans Parken.

Vi mangler dig der..
Vil arbejde med en specialiseret del af din faglighed, og have et medansvar i at skabe en god arbejdsplads. Du skal kunne fordybe dig i ny viden omkring et borgerforløb, og have interesse for det komplekse rehabiliteringsforløb.

Vi har højt til loftet, og forventer at vores medarbejdere byder ind med deres syn på alternative måder at løse opgaverne på, samt de aktiviteter vi kan iværksætte for beboernes rehabilitering.

Vi forventer, desuden at du:

 • Er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
 • Kan håndtere en kompleks og omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens.
 • Kan skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere, og finder glæde i samværet med beboerne.
 • Har flair for IT og kan arbejde med de faglige krav for dokumentation.
 • Kan arbejde tværfagligt med dine kolleger.
 • Har humor og lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 • Kan arbejde i aftentimerne.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du blevet nysgerrig og har lyst til at vide mere er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Susanne Rask Andersen eller konstitueret assisterende plejehjemsleder Louise Tornøe på 65513155 for mere information.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2022. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed