Skoleleder til Bredagerskolen i Jelling – genopslag.

21. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  21. december 2022


Job beskrivelse


Er du den nye frontløber for Bredagerskolen i Jelling?
Vejle Kommune søger en skoleleder, som brænder for at fortsætte udviklingen af Bredagerskolen.

 

 • Vil du gå forrest i en fortsat udvikling af en skole med stor betydning for lokalsamfundet?
 • Kan du synliggøre og kommunikere skolens værdier, fællesskab, succes og tryghed, så de bliver retningsgivende?
 • Har du den pædagogiske faglighed, som er grundlaget for den videre udvikling af personale og medledere på skolen?
 • Har du hjertet og hovedet med i det, som du foretager dig?
 • Vil du kunne tiltræde stillingen 1. marts 2023?

Hvis du er blevet lidt nysgerrig, så læs endelig videre!

Om jobbet
Bredagerskolen er en af Vejle Kommunes store folkeskoler og har en lang tradition for pædagogisk udvikling. Bredagerskolen samarbejder med Lærer – og Pædagoguddannelsen i Jelling, bl.a. som udviklings – og praktikskole.
Som den kommende øverste leder vil du skulle lede skolen i samarbejde med et ledelsesteam, som i alt består af 4 personer. Et af Vejle Kommunes specialtilbud er placeret på skolen hvilket betyder, at kendskab til specialundervisningsområdet vil give dig et godt udgangspunkt for din ledelse af skolen.
Din ledelse er primært funderet i samarbejdet med skolens personale, ledelse og skolens bestyrelse. Den pædagogiske udvikling af skolevæsenet i Vejle Kommune er rammesat i flere faglige strategier, som giver skolerne mulighed for påvirke deres udviklingsmæssige profil.
 Vi forventer af dig
Som leder af Bredagerskolen skal du kunne lede gennem andre, og din tillidsfulde ledelsesstil og dine gode kommunikative evner giver retning for skolens personale, elever og forældre.
Du og ledelsesteamet formulerer og kommunikerer konkrete målsætninger, som støtter skolens undervisningspersonale i deres planlægning og udførelse af undervisningen. Du inddrager medarbejder og medledere i relevante beslutningsprocesser, så beslutninger og grundlaget for disse bliver synlige for skolens personale.
Din ledelsesstil er kendetegnet ved seriøsitet, tillid, delegering og ikke mindst humor og interesse for de mennesker som du er leder for.
Du er bredt funderet og har stærke kompetencer i både personale-, administrativ- og økonomisk ledelse. Dine kompetencer i forhold til pædagogisk ledelse har betydning, for den fortsatte udvikling af Bredagerskolen og skal danne grundlag for et følgeskab blandt medarbejdere, forældre og elever.
Du har elevernes trivsel og læring, som et helt grundlæggende pejlemærke i din ledelse og kan arbejde databaseret – også i denne sammenhæng.
Du kan navigere i forandringer, er visionær og strategisk stærkt funderet i din ledelsesmæssige profil. Dit overblik over skolens samlede drift gør, at du kan prioritere opgaver på en måde så det vigtigste bliver gjort først.
 Vi tilbyder dig

 • Muligheden for at sætte dine spor i udviklingen af en stor skole i Vejle Kommune.
 • At lede en stor og positiv medarbejdergruppe, som arbejder med udgangspunkt i skolens værdier og målsætninger.
 • Samarbejdet med en skolebestyrelse, som går aktivt ind i arbejdet med skolens udvikling.
 • Et kompetent og ambitiøst ledelsesteam.


Ansættelsesvilkår

Løn i henhold til Ny Løn og gældende overenskomst. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2023.
 Om os

 • Vi tilbyder undervisning på alle klassetrin fra 0.årgang til 9. årgang.
 • Vi har gode fysiske rammer herunder en idrætshal på skolens område.
 • Vi har 550 elever inkl. eleverne i skolens specialafsnit.
 • Vi er 65 ansatte hvor hovedparten udgøres af lærere og pædagoger.
 • Vi har en SFO tilknyttet til skolen, som benyttes at 160 elever.
 • Vi er Unesco Skole og arbejder med verdensmålene.
 • Vi er FABlab skole og arbejder med digital fabrikation.

Flere oplysninger
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være Bredagerskolens kommende skoleleder. Du er velkommen til at kontakte Chef for Uddannelse & Læring – Ulla Riisbjerg Thomsen tlf. 24 43 60 41 eller formand for skolebestyrelsen Troels Seerup 30 47 50 93, hvis du har spørgsmål til jobbet og Bredagerskolen.

Kontakt afdelingsleder Lene Skov på tlf. 23 28 50 34 eller afdelingsleder Elin Aggeboe på tlf. 27 51 31 63, hvis du ønsker at besøge skolen.

Du kan også bruge et af de nedenstående links, hvis du ønsker at vide mere om Bredagerskolen, Vejle Kommunes skolevæsen og Vejle Kommune.
https://bredagerskolen.aula.dk/
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-og-uddannelse/
Uddannelse & Læring – Vejle Kommune
 Ansøgningsfrist
Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest 21. december 2022.
Det forventes, at der afholdes 1. og 2. samtalerunde 3. januar og 17. januar 2023.

Der gennemføres 1:1 samtale mellem Chefen for Uddannelse & Læring og ansøgere mellem første og anden samtale.
Vi anvender tests og cases i forbindelse med ansættelsen.
 Børne- og straffeattest
Vi indhenter altid børneattest og offentlig straffeattest ved ansættelse.
Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen Send ansøgning. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=5a98bc45)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed