Skarp generalist med interesse for myndighedsarbejde til Eksternt Samarbejde og Koordinering i Medicinsk Udstyr

22. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  22. september 2022
 • Udløbsdato
  14. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du være en del af en moderne arbejdsplads, arbejde i et stærkt fagligt miljø på et område i vækst og tæt på både industri og det politiske liv, så tilbyder vi spændende og varierede arbejdsopgaver, selvstændigt ansvar og store faglige udfordringer.

Vi søger en fuldmægtig til at indgå i arbejdet med bl.a. besvarelse af bestillinger fra Sundhedsministeriets departement, indgå i arbejdet med implementering af nye EU-forordninger med snitflader til medicinsk udstyr og support til sekretariatsbetjening af vores udvalg og arbejdsgrupper.

Om Medicinsk Udstyr
Medicinsk udstyr er et område i hastig vækst, og denne udvikling er til gavn for borgerne. Nye teknologier og materialer introduceres på markedet, og vi møder som styrelse nye kombinationer af medicinsk udstyr og lægemidler. Den teknologiske udvikling samt implementeringen af to nye europæiske forordninger for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik (IVD) medfører, at Lægemiddelstyrelsen styrker markedsovervågningen og patientsikkerheden af medicinsk udstyr. Med de nye regler er også kommuner og regioner omfattet af aktørbegrebet for medicinsk udsyr.

Medicinsk udstyr er et omfattende og komplekst område og omfatter i alt over en halv million forskellige produkter fra plastre og proteser til IVD og pacemakere samt i stigende grad områder som wearables, artificial intelligence og sundhedsapps.

Om Sektion for Eksternt Samarbejde & Koordinering
Stillingen er placeret i Sektion for Eksternt Samarbejde & Koordinering i Enhed for Medicinsk Udstyr. Vi er i sektionen aktuelt 10 faste medarbejdere og 6 studerende med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Sektionen varetager en lang række tværgående opgaver bl.a. samarbejde med andre styrelser, regioner, kommuner, faglige selskaber, industriorganisationer og øvrige interessenter samt projektledelse af opgaver på tværs af enheden, Lægemiddelstyrelsen og EU. Sektionen er ansvarlig for designering og overvågning af danske bemyndigede organer og varetager ligeledes en lang række driftsopgaver som f.eks. sekretariatsbetjening af Råd og Udvalg, udarbejdelse af strategier og handleplaner, betjening af Sundhedsministeriets departement m.v.

Din hverdag hos os
Som fuldmægtig i sektionen vil du sammen med dine kolleger få medansvar for at sikre den daglige drift og opfølgning på forespørgsler, politiske bestillinger og implementering af nye regler inden for medicinsk udstyr, der skal styrke patientsikkerheden.

Konkret skal du bidrage til:

 • Besvarelse af bestillinger fra Sundhedsministeriets departement
 • Udarbejdelse af notater og beslutningsoplæg samt opfølgning på beslutninger
 • Forberedelse, koordination og opfølgning på eksterne møder i sektionen
 • Koordinering og kvalitetssikring af projekter og sager af tværgående karakter i samarbejde med enhedens øvrige sektioner og internt i huset
 • Indgå i arbejdet med implementering af nye EU-forordninger med snitflader til medicinsk udstyr
 • Support til sekretariatsbetjening af enhedens udvalg og arbejdsgrupper

Fælles for alle opgaverne er, at de løses i tæt samspil med enhedens øvrige sektioner og styrelsens andre enheder.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en samfundsvidenskabelig akademisk uddannelse. Du har formentlig også nogle års erhvervserfaring fra et departement, en styrelse eller en anden politisk styret organisation, men det er ikke et krav, ligesom nyuddannede med studierelevant arbejde også kan komme i betragtning.

Du skal kunne trives i en stor, kompleks og politisk styret organisation, hvor opgaver nogle gange opstår uventet og med kort varsel.

Dertil ser vi gerne, at du:

 • har erfaring med sagsbehandling og myndighedsarbejde
 • har et godt kendskab til sundhedsvæsenets opbygning og de centrale aktører på området
 • har stærke analytiske evner og er stærk i skriftlig og mundtlig formidling
 • arbejder selvstændigt og er ansvarsfuld
 • er nysgerrig, proaktiv, initiativrig, energisk og har et skarpt strategisk blik
 • bidrager aktivt som en god kollega til et fortsat godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og gode kolleger.

Vores arbejdsklima er energisk, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som fuldmægtig efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Der er tale om en varig stilling.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Stine Jønson på tlf. 9351 8732.

Er du interesseret?
Klik på søg stillingen og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 42-45. Du kan læse mere om os på https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed