Skal du være Psykiatrisk Center Amagers nye Kvalitets- og forbedringskonsulent?

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. maj 2022
 • Udløbsdato
  19. maj 2022

Job beskrivelse

Vi arbejder for at hjælpe vores patienter godt tilbage til en bedre hverdag! For at lykkes med vores ambitioner, arbejder vi systematisk med at forstå den enkelte patients behov og ønsker, udvikle kvaliteten af behandlingen og skabe veldefinerede arbejdsprocesser, der skaber sikkerhed, sammenhæng og effektivitet.

Hvad kommer du til at lave?

Du kommer til at understøtte afsnitsledelserne i udviklingen af forbedringskulturen lokalt på afsnittene, ligesom du også får selvstændigt ansvar for udvalgte indsatsområder.

Som konsulent arbejder du tæt sammen med både Centerledelsen og afsnitslederne. Du forstår derfor at navigere på flere forskellige niveauer i organisationen, lytte, være nysgerrig og tage afsæt i klinikkens behov. Opgaverne spænder bredt og rummer alt fra strategi og udvikling til data og driftsopgaver.

Dine primære opgaver vil være:

 • arbejdet med kapacitetsanalyser – både gennemføre analyserne og understøtte lederne i den efterfølgende implementeringsopgave. Kapacitetsanalyserne er et led i vores kvalitetsarbejde med at sikre, at vores klinikere kan bruge mest muligt direkte tid med patienten
 • at vejlede og understøtte de kliniske ledere i kvalitets- og forbedringsarbejdet med afsæt i LEAN metoder og værktøjer. Med et særligt fokus på at bringe Psykiatrisk Center Amager såvel som resten af Region Hovedstadens Psykiatri et trin videre i vores modenhedsmodel for Kvalitets og Forbedringsarbejdet.
 • datatræk og -analyser til både centerledelsen og afsnitsledelserne
 • at hjælpe afsnitsledelserne i egen ledelsesudvikling bl.a. indenfor Region Hovedstadens Psykiatris 9 ledelseshandlinger
 • understøtte nogle af centerets strategiske indsatsområder – i tæt samarbejde med Centerledelse og afsnitsledere
 • planlægning og facilitering af grupper og workshops, samt udarbejdelse af beslutningsoplæg, sagsfremstillinger og præsentationer

Om Kvalitets- og Forbedringsenheden

”I Kvalitets- og Forbedringsenheden er der højt til loftet. Vi deler stort og småt – både fagligt og socialt. Der er plads til at dele tvivl, frustrationer, holdninger samt ikke mindst masser af sparring, dårlige jokes og gode grin. Vi har et unikt sammenhold og samarbejde, som jeg ikke har oplevet før.” – Gabriella, forbedringsfacilitator

Vi er, ud over dig, 4 kollegaer og en Kvalitets- og Forbedringschef. Teamet består af kolleger med forskellige fagligheder og er kendetegnet ved tværfaglighed, faglige ambitioner og højt humør.

Grundlaget for kvalitets- og forbedringsarbejdet er baseret på leanprincipper og -metoder. Vi arbejder med 9 centrale ledelseshandlinger, som understøtter alle ledere i vores ambition om at skabe en ledelsesdrevet forbedringskultur. Du kan læse mere her: forbedringsarbejdet – håndbog.

Om dig

Du har en relevant kandidatgrad – eventuelt med forudgående sundhedsfaglig uddannelse. Det er en fordel, at du har erfaring med sundhedsvæsenet og at drive og understøtte det kliniske forbedringsarbejde, fx optimering af patientforløb, datadrevne kliniske forbedringer eller driftsmålsstyring på hospitaler.

Vores resultater skabes i et samarbejde med ledere og medarbejdere, hvorfor en stor del af dit arbejde foregår på afsnittene. Det er derfor afgørende, at du har gode samarbejds- og indlevelsesevne, der kan skabe tillid og gode relationer.

Derudover forventer vi, at du:

 • har kompetencer ift. at facilitere og understøtte processer
 • har datakompetencer og forståelse
 • behersker Leanprincipper og -metoder og forstå at sætte dem i spil ift. både kvalitets- og forbedringsarbejde
 • besidder analytiske evner og formår at opstille scenarier på baggrund heraf

Vigtigst af alt er, at du har lyst til at arbejde med mennesker og indgå i relationer og processer – samt at du har lyst til at være en del af et team, hvor teamspirit, samarbejde og høj faglig kvalitet er varemærket.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen og til besættelse pr. 1. juli 2022.

Stillingen aflønnes i henhold til relevant overenskomst.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Kvalitets- og Forbedringschef Signe Kristensen på 2029 6591.

Søg stillingen via link senest d. 19. maj 2022.
Vi holder samtaler mandag d. 23. maj.

Vil du vide mere om Psykiatrisk Center Amager? Se med her ↓

Beliggenhed