Servicemindet, administrativ medarbejder til Kultur og Fritidsområdet

Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    16. august 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at arbejde med kultur- og fritidsliv? Så har vi et spændende og sjældent udbudt job, hvor du dagligt kommunikerer med foreningslivet og løser administrative opgaver i en fremsynet og voksende kommune. Disse opgaver er især administration af tilskudspuljer og lokalebookinger til kommunens mange foreninger – særlig spejder- og idrætsforeninger. Du skal derfor være interesseret i folkeoplysningsområdet og have erfaring med folkeoplysningsloven. Mange opgaver løses digitalt, så du skal trives med digitalisering og fagsystemer som fx KMD Booking, ligesom du skal være fortrolig med regneark.  

Vi har et godt samarbejde med foreningslivet, og vi har netop fået politisk vedtaget en handleplan for styrket samarbejde med kultur-, fritids- og idrætsområdet, som vi glæder os til at udfolde de kommende år.  Der er fokus på fysiske rammer og en fortsat god og imødekommende kommunikation, og du vil være med til at hjælpe de mange frivillige i foreningerne videre i det daglige. Vi skal også til at implementere et nyt bookingsystem, hvor du vil deltage i projektgruppen og fremover blive superbruger.

Egedal Kommune vægter det fleksible arbejdsliv, og vi søger altid at skabe en hverdag, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid. Kommunens ambition er at skabe ”Verdens bedste hverdag” for både borgere og medarbejdere. Internt i afdelingen er der et godt samarbejde og mulighed for at arbejde med mange forskellige dele af folkeoplysningsområdet.

Du vil blive en del af et livligt team, der arbejder med både udvikling og administration inden for området og som vægter god stemning og humor i hverdagen. Kultur og Fritid er en administrativ enhed, der også inkluderer kommunens biblioteker, musik- og kulturskole, idrætsområdet, lokalarkiver og kulturhuse, som vi arbejder tæt sammen med, lige som vi har samarbejder med de fleste af kommunens centre. Der er politisk fokus på vores område og mange spændende initiativer og samarbejder i gang. Læs mere på: https://www.egedalkommune.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/

Du skal have:
– Erfaring med forenings- og folkeoplysningsområdet
– Kendskab til folkeoplysningsloven
– Erfaring med talbehandling og regneark, herunder konsekvensberegninger.
– Interesse for kultur- og fritidsområdet
– Gode kommunikative evner, skriftligt og mundtligt – herunder at være imødekommende, serviceminded og udadvendt

Dine opgaver vil være:
– Administration af tilskud, fx aktivitetspuljen og lokaletilskud
– Sæsonbooking for foreningslivet i kommunens mange lokaler, sale, haller mv.
– Godkendelse af foreninger
– Fritidspasordning
– Daglig kontakt, vejledning og hjælp til foreninger og aftenskoler og deres repræsentanter.
– Hjælpe med udvikling af folkeoplysningsområdet
– Hjælpe med planlægning og afvikling af foreningsmøder, events mv.

Du er uddannet kontorassistent, kommunom eller bachelor i offentlig administration fra Professionshøjskolen.

Løn
Løn i forhold til HK-overenskomst, og er en fuldtidsstilling.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er tirsdag den 16. august. Samtaler i uge 34. Ansættelse pr. 1. oktober.

Mere at vide om stillingen
Kontakt Peter Høybye, leder af Kultur og Fritid på mobil 7259 7235. Mail:  peter.hoybye@egekom.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed