Serviceleder til Bygningsdrift

30. maj 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  30. maj 2023
 • Udløbsdato
  11. juni 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Kan du udøve god og nærværende ledelse, skabe høj trivsel blandt dine medarbejdere – og samtidig sikre en effektivt arbejdende drift? Er du motiveret for at levere høj kvalitet, god service og skabe kontinuerlig udvikling af en stor rengøringsfunktion og hjælpe til med at videreudvikle strategien der er lagt for Rengøring i Odense Kommune? 
Så er det måske dig, vi mangler i teamet af kompetente serviceledere…

Om jobbet 
Rengøring arbejder målrettet med at skabe konkurrencedygtig drift gennem brug af branchens teknologiske udvikling, godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere. Vi er en del af en politisk styret organisation, som har fokus på samskabelse med brugere og høj grad af tværfagligt samarbejde. Det bliver din opgave som serviceleder at understøtte dette. 

Dine opgaver vil omfatte: 

 • Sikre en kontinuerlig høj rengøringskvalitet på dine enheder 
 • Sikre høj trivsel og lavt sygefravær gennem god og tydelig ledelse af dine medarbejdere 
 • Løbende dialog med brugerne på dine enheder 
 • Sikre at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler overholdes 
 • Bidrage til effektfuldt samarbejde med MED-organisationen 
 • Administrative opgaver, herunder løn og ferie opfølgning, personale samtaler 
 • Relevant kompetenceudvikling af dine medarbejdere 
 • Ansættelser/afskedigelse af medarbejdere i dit team 
 • Tværfagligt samarbejde med brugere og samarbejdspartnere

Se video, hvor serviceleder Trine Marhauer Bruhn fortæller om jobbet.

Om os
I Rengøring løser ca. 350 rengøringsmedarbejdere dagligt rengøringsopgaver og visse serviceopgaver på ca. 570.000 m2 fordelt på 360 ejendomme i kommunen.  

Rengøringsenheden består af 2 funktionsledere, 10 serviceledere, hvoraf de 2 serviceledere sørger for at planlægge afløserbehov og andre administrative opgaver.
De 8 andre er hovedsageligt ude i driften blandt medarbejdere og brugere, hvor de sørger for, at kvalitet og nærvær er i top. Herudover er der 2 administrative medarbejdere,  2 driftsassistenter og 350 assistenter.
De 8 serviceledere indgår sammen med vores kolleger i Ejendomscentret i 4 tværfaglige, geografiske teams, der i et tæt og dagligt samarbejde servicerer vores brugere.

Rengøringsfunktionens brede medarbejderskare skal – i dialog med brugerne – levere effektive, innovative og helhedsorienterede løsninger af høj kvalitet. Afdelingens formulerede kerneopgave – og pejlemærke i dagligdagen – fokuserer på den brugeroplevede, faglige og organisatoriske kvalitet: ”Vi stræber efter økonomisk effektive, innovative, bæredygtige og brugertilpassede løsninger til gavn for brugere og borgere. Vi bidrager med at tage et socialt ansvar ved gennem en mangfoldig medarbejderstab at samarbejde om at aktivere borgere på kanten af arbejdsmarkedet.” 

Rengøring udgør sammen med Ejendomsadministration kontoret Bygningsdrift under Drift & Anlæg i Odense Kommune. Sammen med kontoret Byggeri & Ejendom udgør vi kommunens Ejendomscenter. 

I By- og Kulturforvaltningen arbejder vi med alt fra byudvikling, kulturelle begivenheder, drift af kommunens ejendomme, veje og parker til lokalplaner, affaldsplanlægning og erhvervsudvikling. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, rengøringsassistenter, ingeniører og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte en bæredygtige fremtid for Odense.  
 
Med vores brede opgaveportefølje spiller vi i By- og Kulturforvaltningen en helt central rolle i Odenses udvikling mod at blive en storby med omtanke og i at sikre de bedste rammer for velfærden. Vores fælles mål i forvaltningen er at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi. Med andre ord arbejder vi for at gøre en forskel for borgerne i Odense. Som medarbejder i By- og Kulturforvaltningen er du med til at gøre den forskel, som er så vigtig for velfærden – uanset om du drømmer om at gøre forskellen for den enkelte borger i hverdagen eller for os alle sammen for fremtiden. 

Om dig
Vi søger en serviceleder, der i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, kan lede den daglige drift af rengøringen og deltage som fagperson ved udbud i Odense Kommune.

Vi giver dig mulighed for at præge udviklingen af en stor rengøringsorganisation, som stræber efter at blive et forbillede i den kommunale sektor og brugernes foretrukne leverandør.

Vi forventer derfor, at du: 

 • Har rengøringsfaglig indsigt og sikker forståelse for branchens udfordringer og muligheder 
 • Have mod på at sætte dig ind i en politisk styret organisation  
 • Har erfaring med distanceledelse af en stor medarbejdergruppe, en sikker ledelsesstil – gerne suppleret med lederuddannelse 
 • Har forretningsmæssig forståelse 
 • Har stærke administrative og IT-kompetencer og er rutineret bruger af MS Office samt nysgerrig på at lære andre systemer at kende

Og så har du den helt rigtige profil, hvis du:

 • Kan prioritere egne/andres ressourcer – også når der er travlt 
 • Ubesværet kan ”sadle om” når afdelingens prioriteringer skifter 
 • Er en naturlig netværksskaber – internt og eksternt 
 • Er en stærk formidler – skriftligt og mundtligt 
 • Formår at være tydelig, retningssættende og udviklende leder på én og samme tid 
 • Bidrager til sammenhængskraften i teamet 

Vi tilbyder

 • Mulighed for at gøre rengøringsenheden til et kommunalt forbillede
 • Personlig og faglig udvikling
 • Engagerede og ambitiøse leder kolleger
 • Inspirerende og uformelt arbejdsmiljø
 • Deltagelse i sociale arrangementer
 • LogBuy fordelskort
 • Ferieboliger
 • Kaffe og frugtordning

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt dog senest den 1. august 2023.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Jette Trolle på 21 25 83 46, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 11. juni 2023. 
Vi holder 1. samtalerunde fredag den 16. juni 2023 og 2. samtalerunde mandag den 26. juni 2023. 

Går du videre til 2. samtalerunde, vil du blive præsenteret for en profilanalyse (med tilbagemelding på Teams den 23. juni 2023) samt en case. Derudover vil du blive bedt om præsentere referencer.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed