Sektionsleder til Sektion for Lægemidler og Landspatientregister i Sundhedsdatastyrelsen

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  22. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en dygtig sektionsleder med ledelseserfaring og praktisk erfaring med håndtering af registre, der kan medvirke til at realisere Sundhedsdatastyrelsens ambition om, at sikre bedre sundhed for de danske borgere gennem brug af data og ved at skabe digital sammenhæng i sundhedssektoren.

Om Klassifikationer og terminologi
Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for en stor del af Danmarks sundhedsdata til gavn for sundhedsprofessionelle, borgere og forskere. I afdelingen for Klassifikationer og Inddata (KID) indsamler, bearbejder og formidler vi data i en række nationale sundhedsregistre, samtidig med at vi løser en række opgaver inden for klassifikation og kvalitetssikring af data, der dokumenteres i sundhedsvæsenet. Afdelingen består af tre sektioner og et team, der håndterer patientrelaterede oplysninger. Vi er ca. 50 ansatte.
I sektionen for Lægemidler og landspatientregister (LOL) arbejder vi med en række af de store nationale registre som Landspatientregistret, Lægemiddelstatistikregistret, Sygehusmedicinregistret, Dødsårsagsregistret og andre registre. Der arbejdes med indberetningsvejledninger og valideringer af at kvalitetssikre de data der modtages i Sundhedsdatastyrelsen. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere i stat, regioner og lægemiddelsektoren.

Din hverdag hos os
Som sektionsleder vil du i tæt samarbejde med medarbejderne i sektionen skulle være med til at styre og udvikle Sundhedsdatastyrelsens arbejde med indsamling af sundhedsdata og dannelse af en række af de store nationale registre. Du vil få en bred kontaktflade udad til med vores samarbejdspartnere. Derudover vil du i tæt samarbejde med medarbejdere i sektionen:

 • Vedligeholde og udbygge governancestrukturen for de nationale registre på sundhedsområdet, hvor du skal sidde for bordenden i forskellige arbejdsgrupper.
 • Være med til at understøtte den fortsatte udvikling af Landspatientregisteret (LPR) og brobygningen mellem Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS) og LPR, hvor der i de kommende år vil ske en udvikling af SKS, der omlægges til at være baseret på WHO’s opdaterede sygdomsklassifikation (ICD11).
 • I tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i Sundhedsdatastyrelsen løbende sikre, at der er tilgængelige data af tilstrækkelig kvalitet til, at de kan udgøre grundlaget for Sundhedsdatastyrelsen opgaver med at tilvejebringe data til monitorering, kvalitetsudvikling, forskning, afregning samt besvarelse af folketingsspørgsmål.
 • Løbende prioritere indsatsen på de forskellige opgaver og at skabe gode relationer med de mange samarbejdspartnere på området. Du skal kunne omsætte politiske krav til praktiske handlinger, hvor det er relevant. Du kan engagere og udvikle dine medarbejdere, så der bliver leveret høj kvalitet på både faglige og ledelsesmæssige mål.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har et godt kendskab til datahåndtering i sundhedssektoren og gerne erfaring som leder. Du har viden om organisationer og beslutningsveje inden for sundhedsområdet. Du lægger vægt på at skabe resultater i dialog og samarbejde med mange forskellige interessenter. Du kan planlægge og koordinere udviklingsprojekter og du kan inspirere og motivere medarbejderne både i forhold til det daglige arbejde og når det gælder udviklingsprojekter.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant akademisk uddannelse
 • har ledelsesmæssig erfaring og også gerne uddannelse
 • har et godt kendskab til og helst også erfaring med anvendelse af registre på sundhedsområdet
 • har god procesforståelse, hvor du formår at skabe resultater i samarbejde med andre
 • kan samarbejde med klinikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner
 • er systematisk og struktureret
 • er fortrolig med de skandinaviske sprog og engelsk, arbejdssproget er dansk
 • kan arbejde selvstændigt.

Som person er du robust og pragmatisk, åben og udadvendt og i stand til at indgå samarbejdsrelationer med de mange forskellige aktører på området. Du er endvidere god til at formidle både strategiske og fagspecifikke problemstillinger og løsningsforslag til andre uanset faglig baggrund.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt stærke kollegaer. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige sektioner og afdelinger i Sundhedsdatastyrelsen, og vi prioriterer sammenhængskraft og vidensdeling på tværs af afdelingerne. I det daglige kommer du til at indgå i en ledergruppe med tre kolleger og en afdelingschef. Derudover arbejdes der på tværs i SDS i et større lederforum bestående af direktion, afdelingschefer og sektionsledere.

Vi er en styrelse under Sundhedsministeriet. På matriklen har vi fitnesscenter, gymnastiksal og tennisbane. Personaleforeningen er aktiv med klubber f.eks. løbeklub samt sociale arrangementer.

Vores arbejdsuge er på 37 timer inkl. frokostpause, og vi er en fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde og tilrettelæggelse af egen arbejdsdag. Der kan forekomme rejser både indenlands og udenlands i forbindelse med møder og konferencer. Vi er centralt beliggende i København med nem adgang til offentlig transport.

Om ansættelsen
Du bliver ansat som sektionsleder (chefkonsulent med personaleledelse) efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Stillingen er på fuldtid

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til afdelingschef Karen Marie Lyng på tlf. 2240 9351.
Du kan læse mere om, hvad vi arbejder med på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Er du interesseret?
Klik på Søg stillingen og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed