Sektionsleder til ledelsesteamet i Afdeling for Ambulancetjenesten i Akutberedskabet

18. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  8. december 2022


Job beskrivelse

Brænder du for at lede, inspirere og udvikle medarbejdere?

Til Region Hovedstadens ambulancetjeneste søger vi en sektionsleder, der drives af den nære medarbejderledelse og har lyst til at lede og videreudvikle vores dygtige medarbejdere.

Om stillingen

Med den hastige udvikling på ambulanceområdet og som led i styrkelsen af afdelingen, søger vi en sektionsleder med ledelsesmæssig tyngde og erfaring samt indgående kendskab til det præhospitale område.

Du indgår sammen med 4 sektionsledere og 4 vagthavende ledere i den samlede afdelingsledelse for Ambulancetjenesten. Du vil referere til den operative chef.

Vi samarbejder ledelsesmæssigt som et team og dækker ud over ambulancedriften, også lægebiler og specialkøretøjer, såsom Babylancen, PHV (præhospital visitator), Sociolancen, Psykiatrisk akutberedskab samt opgaven som sundhedsfaglig visitator på Regionens Vagtcentral og APT (akut patienttransport).

Herudover har vi i ledelsen forskellige ressortområder bl.a. inden for uddannelse/elever, kvalitet, beredskaber, køretøjer/materiel, baser, rekruttering samt arbejdsmiljø. Du vil – i samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe – blive ansvarlig for et eller flere specifikke ressortområder. Du skal desuden forvente at indgå i funktionen som vagthavende leder (ca. 6 døgnvagter om året).

Afdelingen beskæftiger paramedicinere, behandlere, assistenter og ambulancebehandlerelever, akutlæger, AMK-læger, samt administrativt personale, ca. 325 medarbejdere.

Herudover har vi det sundhedsfaglige ansvar for hele regionens ambulanceuddannede personale.

Din hovedopgave bliver at lede vores ambulanceuddannede personale med særlig fokus på trivsel og udvikling i deres funktioner, samt at sikre effektiv drift i tæt samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe og samarbejdspartnere.

Akutberedskabet har primært til huse i Ballerup, men vi er geografisk spredt på flere matrikler, hvor bl.a. ambulancerne og akutlægebilerne har baser. Du vil få kontorplads på en af vores ambulancebaser.

Hvem er du

Du er en erfaren personaleleder med indgående kendskab til det præhospitale område. Du har erfaring fra en driftsorganisation og forstår vigtigheden af at overholde måltal, og samtidig sikre trivsel og faglig udvikling hos medarbejderne.

Du kan samarbejde på tværs af faggrupper, kulturer og traditioner, både i virksomheden, i beredskabet og med samarbejdspartnere.

Du kan rekruttere, inspirere, motivere, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere.

Faglige- og personlige kvalifikationer

Som sektionsleder forventes det, at du:

 • Har erfaring fra det præhospitale område eller beredskabet.
 • Er i gang med eller har gennemført formel lederuddannelse.
 • Har dokumenteret ledelseserfaring.
 • Evner at lede, motivere og inspirere til god trivsel.
 • Forstår at lede medarbejderne til at løse opgaver med borgeren i centrum.
 • Arbejder struktureret og effektivt og er i stand til at håndtere logistiske udfordringer samt kommer i mål til tiden indenfor aftalte rammer.
 • Kan udvise en høj grad af fleksibilitet og har gode samarbejdsevner, også i pressede situationer.
 • Evner at se og prioritere indsatser på tværs af opgaver og enheder.
 • Har personlig gennemslagskraft og brænder for at udvikle og præge det Præhospitale område.
 • Har gode kommunikationsevner i skrift og tale.

Hvem er vi

Vi vægter tværfagligt samarbejde højt og prioriterer at styrke dine ledelsesmæssige kompetencer med sparring og uddannelse. Vi er en rummelig arbejdsplads med højt til loftet og god stemning. Vores ledelsesstil er uformel, og vi har et fladt hierarki med kort vej fra idé til implementering. Vi er en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til, at arbejdsliv og familieliv skal balancere. Vi lægger i høj grad vægt på en positiv, humoristisk og uformel omgangstone, for det er vigtigt at grine med sine kollegaer hver dag. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere information

Du er meget velkommen til at ringe til Operativ chef Morten Brønnum-Carlsen på tlf. 21534699 for yderligere spørgsmål.

Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet

Ansøgningsfrist

Upload din motiverede ansøgning, CV samt relevante bilag via vores rekrutteringssystem senest 8. december 2022. Relevante bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”.

Samtaler forventes afholdt 14. december 2022. Tiltrædelse snarest muligt, eller efter aftale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed