Sektionsfører VEDL til 2 PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    23. oktober 2022


Job beskrivelse

Er du oversergenten med svendebrev, som savner udfordringer, så har vi arbejdspladsen til dig!

Er du fiks på fingrene, og får du tingene til at virke?

Kan du lide at kombinere soldaterlivet med professionen som mekaniker?

Så er du måske lige den vi gerne vil have som kommende kollega!

Om os

2. Panseringeniørkompagni uddanner og træner højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater for at kunne bidrage med kampingeniør til 1. Brigade.

Kompagniet består af 2 kampingeniørdelinger der benytter Piranha 5, samt en pansersektion med specialkøretøjer opbygget på Leopard undervognen.

Yderligere består kompagniet af en kommandodeling som indeholder en føringssektion, forsyner sektion og vedligeholdelses sektion.

I kompagniet sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Herudover er kompagniet kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads hvor der er højt til loftet.

Om stillingen

Stillingen som sektionsfører for vedligeholdelses sektion indeholde en hverdag som består af primært tre ting.

1. Faglige tjeneste hvor man kan anvende ens kompetencer inden for virket som mekaniker.

2. Ledelsesansvar for din sektion hvor du har ansvaret for at indsætte dine medarbejdere bedste muligt efter kompetencer, opgaven og ressourcerne. Ydermere indgår du i kompagniet O-gruppe og har indflydelse på kompagniet retning.

3. Mulighed for at holde dine soldatermæssige færdigheder vedlige gennem egen planlagt samt kompagni planlagte feltdage, skydebanedage og øvelser.

Vedligeholdelsessektionerne består af 7 mand; én oversergent(dig), én sergent, 1 korporal samt 4 konstabler, fordelt på fagområderne motor, våben og elektronik.
Som befalingsmand i vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din egen hverdag.

Du vil i høj grad være medbestemmende på om kompagniet kan løse opgaverne, da køretøjerne er et stort omdrejningspunkt for kompagniet.

Om dig

Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget.

For at komme i betragtning skal du være i besiddelse af svendebrev som mekaniker til enten motor eller elektronik. (automekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskinemekaniker eller elektronikmekaniker).

Derudover er det et ubetinget krav at du er i besiddelse af kørekort til personvogn.

Ligeledes er det ønskeligt, at du er i besiddelse af kørekort kategori C og E.

Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Matias Herget på telefon: 53 53 33 53.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed