Risskov Skole søger 37 timers klassepædagog

Joboversigt

 • Udsendt dato
  22. november 2022
 • Udløbsdato
  13. december 2022


Job beskrivelse

Om jobbet:
Pga. sygdom søges en 37 timers pædagog fra nu og frem til sommerferien.

Muligvis med mulighed for forlængelse.

Din profil:

 • At du vægter forældresamarbejdet højt.
 • At du er team orienteret – men også selvstændig og har respekt for teamets aftaler.
 • At du vil være med i undervisningen 13 lektioner om ugen.
 • At du sammen med dansklæreren vil tage ansvar for klassens læring, trivsel og udvikling.
 • At du har høje faglige ambitioner og kompetencer til at omsætte dem til læring og trivsel hos børnene.
 • At du udstråler glæde og engagement.
 • At du har et fremadrettet og konstruktivt fokus på de muligheder der er, for at løse de pædagogiske opgaver i undervisningen og i SFO.
 • At du tør kræve og forvente noget af børnene – også i deres fritid (SFO tid), da vi har både kan og skal aktiviteter.
 • At du kan være med til at styrke fokus på udvikling og ressourcetænkning i personalegruppen.
 • At du tør arbejde med din egen faglighed og din måde at forholde dig på.
 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et forpligtende fællesskab.
 • At du kan fungere i en stor kompleks og fleksibel organisation.

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder dig:

 • En velfungerende skole, som har gang i mange spændende ting.
 • At have stor indflydelse på undervisningen og tilrettelægningen af de lektioner, du er med i undervisningen (13 om ugen).
 • Tema – og værkstedsbaseret undervisning i de lektioner, hvor du deltager.
 • En arbejdsplads, som ligger i et område med velfungerende og ressourcestærke børn og forældre.
 • Et godt lærer og pædagog samarbejde.
 • At blive del af en alsidig, ambitiøs og teamorienteret lærer- og pædagogstab.
 • Mulighed for løbende faglig udvikling og sparring.

En meget velfungerende SFO som bla. er kendetegnet ved:

 • At klassen og sfo gruppen er en enhed.
 • At styrke børnene i at mestre deres liv, ved at udfordre ift. f.eks. fysiske aktiviteter, masser af udeliv, børnekultur, individ og fællesskab.
 • At vi har et tæt samarbejde med områdets daginstitutioner, som vi løbende udvikler på.
 • At vi arbejder systematisk med metodeudvikling med udgangspunkt i evaluering af det pædagogiske arbejde, med fokus på børneperspektiv (børneinterview) og med fokus på den pædagogiske opgave i et dannelsesperspektiv.
 • Vi afholder 5 interne kurser i løbet af et året med fokus på bl.a ovennævnte.
 • At vi arbejder med Jan Tønnesvangs model for kvalificeret selvbestemmelse, som udgangspunkt for afdækning af de pædagogiske behov, som udgangspunkt for børneinterview og som oplæg til forældresamtaler, ligesom modellen anvendes i det tværfaglige samarbejde til bla. netværksmøder.
 • At vi i SFO, ligesom i undervisningen arbejde med Pædagogiske læringsfællesskaber og synlig læring.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 37

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Grethe Juhl, på telefon 29607748

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  13-12-2022

Vi forventer, at samtaler finder sted den 15.12.2022
 
Om os
Risskov Skole ligger ca. 5 km nord for Aarhus centrum. På Risskov Skole er der ca. 947 eleverer og 110 medarbejdere. Med vores visions om pejlemærke arbejder vi alle målrettet for at skabe de bedste rammer for børnenes læring og trivsel. For at lykkes med dette er vores tilgang til arbejdet positiv og præget af stor nysgerrighed for at videreudvikle vores arbejds­plads. Vi insisterer på gode samarbejdsevner og høj faglighed, uanset hvor i organisationen vi arbejder. Vi tager alle et medansvar for, at skolens pædagogiske og fysiske rammer er gode, og vi er stolte over at videreformidle den gode fortælling om Risskov Skole.
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed