Ressourceperson til teamet på Ravnholm Skole, afdeling Vangebo Genopslag

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  18. august 2022


Job beskrivelse

Om jobbet

På Ravnholm Skole søger vi en ressource­­person i en stilling på 35 timer (som udgangspunkt) til vores ambitiøse ressourceteam pr. 1. august 2022. Ravnholm Skole blev i 2020 grundlagt af sammenlægningen af Nærum skole og Vangeboskolen.

Kunne du tænke dig at være med til at drive skolens ressourceteam (RT), der har en bred almen- og specialpædagogisk viden om børns individuelle forudsætninger, læreprocesser og behov? Vi har en gennemarbejdet vifte af værktøjer og metoder, som skaber grundlag for en målrettet tilrettelæggelse af undervisning og børnefællesskaber, der skaber deltagelsesmuligheder for alle børn, men vi mangler en dygtig kollega.

Ressourceteamet understøtter aktivt lærerne og pædagogerne på skolen i arbejdet med det inkluderende læringsmiljø og børn i udsatte positioner. Vi ser en stor styrke i inkluderende co-teaching, og stræber efter at metoden på sigt bliver en naturlig del af skolens læringsmiljø.

Ressourceteamet har et tæt samarbejde med en række eksterne aktører, for at sikre en optimal kompetencedækning, når vi arbejder med børn med særlige behov. Vi har fokus på at få børnenes og de unges perspektiver med, og ser stor værdi i deres bidrag og indflydelse. Dialogen og samarbejdet med forældrene, er ligeledes et vigtigt ben ind i inklusionen.

På Ravnholm Skole arbejder vi ud fra en systemisk tilgang, hvor der tænkes hele vejen rundt om barnet, og med fokus på barnets stemme og trivsel.

Du vil træde ind i et ressourceteam, bestående af en koordinator for RT samt en leder tæt på.

Som ressourceperson på Ravnholm Skole forventer vi:

 • At du har et anerkendende børnesyn
 • At du indtager børneperspektivet og har fokus på elevernes trivsel og læring
 • At du har en positiv tilgang til opgaver og udfordringer, og har lyst og mod til at gå nye veje og bygge broer
 • At du har en pædagog- eller læreruddannelse
 • At du er fleksibel og konstruktiv, omsorgsfuld og engageret
 • At du på sigt vil kunne varetage opgaver på begge skolematrikler
 • At du har gode relationskompetencer
 • At du har lyst til at være en del af årgangsteamsamarbejdet
 • At du kan facilitere dialogmøder, vi arbejder ud fra SOS-metoden
 • At du er med til at understøtte kommunens indsatsområder bl.a. Synlig læring

Som ressourceperson på Ravnholmskole tilbyder vi:

 • Et professionelt samarbejde på tværs af faggrupper
 • Mulighed for at sætte dit præg på ressourceteamet og god sparring
 • Du bliver en del af en skøn samling af kollegaer
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor du vil indgå i forskellige læringsfællesskaber
 • God opstart med tid til overdragelse og implementering
 • Du kommer til at indgå i ressourceteamet, hvor engagement, ansvarlighed og kompetence er nøgleord
 • Selvstændighed og et udfordrende arbejdsmiljø
 • Mulighed for kurser og dygtiggørelse

På Ravnholm skole har vi i 2021 etableret en Co-teaching-klasse, som en del af Ruderdals kommunes arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber. I Co-teaching-klassen, på 1. årgang, er en lille gruppe børn (5 børn) med autismespektrum-forstyrrelser inkluderet og indgår som en del af skolens normalklasser og klasseholddelinger.
Din opgave som ressourceperson vil i forbindelse med Co-teaching-klassen være en koordinerende funktion. Ydermere skal du koordinere møder med forældre samt interne og eksterne samarbejdspartnere og deltage som mødeleder.

Dine dage kunne indeholde følgende opgaver:

 • Mødefacilitering
 • Observation i klasserne
 • Sparring med lærer- og pædagogteams om undervisning, børnefællesskaber, trivsel og indsatsplaner.
 • Overgangsarbejdet i maj og juni måned, koordinering af brobygningen fra børnehaven til skolen
 • Co-teaching i kommende 1. klasse – koordination af møder og tværfagligt samarbejde
 • Støtte til enkelte elever
 • Co-teaching i klasseforløb
 • Supervision

Derfor skal du vælge os

På Ravnholm Skole har vi en vision om at skabe en skole, som giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere – en skole, som vi er stolte af.

Vi går ind i vores 3. år af en skolesammenlægning – samlet ca. 800 elever. Vores fælles skole tager afsæt i en målsætning om variation, autentisitet og involvering – med undervisere, der lærer af og med hinanden, og som undersøger deres betydning for elevernes læring i rammer, der understøtter fremtidens læringsformer. Ravnholm skole har samlet et stærkt fundament og sammenlægningen har givet os et udviklingsmiljø og fleksibilitet, som gør skolen til en attraktiv arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er med start 1.oktober 2022, eller snarest muligt og på 35 timer om ugen.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Om os

Du kan læse mere om skolen på https://ravnholmskole.aula.dk/

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Souschef Néde Hvass Hedahl, nedh@rudersdal.dk, tlf: 72 68 46 71 eller Skoleleder Kristine Sklander, ksk@rudersdal.dk, tlf: 72 68 48 61

Samtaler: Afholdes løbende.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed