Reservedelsekspedient til Garnisonsværksted Fredericia

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    6. december 2022


Job beskrivelse

Ønsker du at anvende din faglige uddannelse som reservedelsekspedient i et fagligt og operativ miljø? Så er din fremtid måske hos os.

Om os

Vi er en del af Vedligeholdelsesområde Øst, der løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vores opgave er at yde den nødvendige faglige støtte til brugende enheder og sideløbende hermed at uddanne og opstille operative, faglige reparationsenheder til beredskab og evt. internationale operationer. Vi løser opgaverne med kunden i fokus og ønsker at skabe et godt arbejdsklima gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er forsvarets vigtigste ressource.

Materielvedligeholdelse i et operativt miljø med en varieret hverdag og gensidig tillid er nogle af nøgleordene, der beskriver Garnisonsværksted Fredericia.

Om stillingen

Du skal som reservedelsekspedient arbejde tæt sammen med Garnisonsværkstedets mekanikere samt SCD.
Arbejdet i reservedelssektionen omfatter modtagning/oplægning samt udlevering af reservedele til hele garnisonen til brug for reparationer og eftersyn på 1-3 echelonniveau inden for faggrupperne elektronik, motor og våbenmateriel.

Som reservedelsekspedient skal du i sammenarbejde med din gruppefører i reservedelssektionen planlægge dit daglige virke, som består af både tilstedeværelse ved Garnisonsværkstedet samt SCD. Du skal endvidere sammen med din gruppefører og Garnisonsværkstedets befalingsmænd planlægge reservedelsforsyningen til eftersyn og reparationer, således at kundernes krav til materiellet tilgodeses bedst muligt. Dette er ofte en udfordring, da kunden har et højt aktivitetsniveau med uddannelse til beredskaber m.m.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle sine medarbejdere, så ud over de faglige og operative kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært og naturligvis så længe det kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

Ved indtrædelse i stillingen skal du være indstillet på at indgå i beredskab, som en del af det taktiske vedligeholdelseskompagni, som delingen stiller personel til.

Sammen vil vi udfærdige en uddannelsesplan og løbende uddanne dig på aktuelle køretøjer og andet materiel.

Om dig

Du er konstabel/overkonstabel med en faglig uddannelse som reservedelsekspedient samt et bredt kendskab til reservedele inden for motor, våben og elektronik materiel.

Du kan anvende SAP/ DEMARS inden for lagerstyring (MM) og vedligeholdelsesmodulet (PM).

Vi forventer et smidigt flow af reservedele til brug ved reparationer og eftersyn, med forståelse for de operative og uddannelsesmæssige behov, således at ressourcerne udnyttes optimalt.

Du kan arbejde selvstændigt og har faglig viden, -færdigheder og –stolthed som en bærende kraft i din opgaveløsning. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne.
Du skal medvirke til at holde enhedernes køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.
Du skal desuden kunne udvise stor empati for kunderne, som altid er pressede, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning.

Vi ser gerne, at du har erfaring med internationale operationer.

Som person er du robust, fleksibel og omstillingsparat, og du finder det naturligt at samarbejde med mange forskellige mennesker, da vi ofte arbejder på tværs i enheden.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Garnisonsværksted Fredericia, Ryes Kaserne i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder SSG Peter Wolfhagen på telefon 4172 4797.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail [email protected]

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 6. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed