Rengøringsassistenter for sæsonen Cleaning help for the season

Joboversigt

  • Udsendt dato
    21. november 2022
  • Udløbsdato
    13. januar 2023


Job beskrivelse

Foldens Hotel, Skagen Hotel og Skagen Motel søger rengøringshjælp for sæsonen.

Vi ved vi er tidlig ude, men for at bibeholde vores gode og høje serviceniveau, søger vi allerede nu, personale for sæsonen.

Vi skal bruge en del medarbejder til vores afdelinger, så kan du arbejde 1-2-3, eller 4-5-6,  måneder, vi det absolut stadig være interessant for os.

Arbejdsfunktiuonerne vil primært være i rengøringsområderne, men man starter med hjælp til morgenbuffet samt opfyldning af div. depoter.

Arbejdstiden ligger fra 06.00-14.00 på Foldens Hotel og 07.00-15.00 de de øvrige afdelinger.

Det er vigtigt, at du kan lide at gøre rent og grundig i din måde at arbejde på, der er ligeledes vigtigt, at du kan arbejde med et vist tempo, da alle vores værelser skal være klar kl. 14.00.

Det er en fordel hvis du kan se hvordan tingene skal stå og ikke springe over hvor gærdet er lavest.

Vi forventer du kan møde til tiden, være prober og ærlig, da man går blandt mange gæsters genstande.

Det er ligeledes vigtigt, at du er en god kollega og hjælper hvor der er behov, da vores branche er uforudsigelig.

Vi kan tilbyde en god stilling på vores skønne hoteller midt i Skagen Centrum, gode kollegaer, som vil stå for oplæring mm

Vi er ligeledes behjælpelig med at finde værelse/lejlighed, såfremt der skulle være behov for dette.

Vi håber du finder ovenstående spændende og glæder os til at høre fra jer.

Skagen er dejlig også om sommeren.

English

Foldens Hotel, Skagen Hotel and Skagen Motel are looking for cleaning help for the season. We know we are early, but in order to maintain our good and high level of service, we are already looking for staff for the season. We need quite a few employees for our departments, so you can work 1-2-3, or 4-5-6,  months, we will absolutely still be interesting for us. The work functions will primarily be in the cleaning areas, but you will start with helping with the breakfast buffet and replenishing miscellaneous items. depots. Working hours are from 06.00-14.00 at Foldens Hotel and 07.00-15.00 in the other departments. It is important that you like to be clean and thorough in your way of working, it is also important that you can work at a certain pace, as all our rooms must be ready at 2 p.m. It is an advantage if you can see how things should stand and not jump over where the fence is lowest. We expect you to show up on time, be thorough and honest, as you go through many guests’ items. It is also important that you are a good colleague and help where needed, as our industry is unpredictable. We can offer a good position at our beautiful hotels in the center of Skagen, good colleagues who will be responsible for training etc We are also helpful in finding a room/apartment, should this be required. We hope you find the above interesting and look forward to hearing from you. Skagen is also lovely in summer.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed