Relationsstærke pædagoger der brænder for det gode børneliv til Æblekassens børnehave

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  10. oktober 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at gøre en forskel i forhold til børns læring og udvikling? Har du kendskab til, eller er interesseret i, at arbejde med Reggio Emilia? Så søg en stilling hos os.

Vi søger to pædagoger til børnehaven pr. 1. november 2022 eller snarest derefter. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer.

Æblekassen er en integreret institution beliggende i parken på det dejlige Grønttorv i Valby. Institutionen består af 10 grupper med børn i alderen 0-6 år.

Vi er et hus med en skarp faglighed, og vi gør vores bedste for at skabe en unik institution, hvor der er høj trivsel hos børnene, tilfredse forældrene og et sundt og lærerigt arbejdsfællesskab.

Vi er godt i gang, men mangler dig til at spille med og blive en del af vores daginstitution. Vi ser frem til, at du kommer og håber, at du har lyst og energi til at være med i et arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven. Du kan få medindflydelse på at indrette pædagogikken, så alle børns kompetencer kommer i spil og tilrettelægge en hverdag omkring børnene, så de mødes på deres intentioner på en anerkendende og nysgerrig måde.

Du skal være rollemodel for børnene, vise vejen, skabe trygge rammer og tage ansvar for at understøtte læringsmiljøer, som gavner børnenes udvikling og bidrager til chancelighed for alle børn.

Det forventer vi af dig
Vi søger en pædagog med kompetencer til at understøtte de basale færdigheder og den sociale udvikling hos børn fra 0-6 år. Dine grundlæggende værdier og kommunikationsform er det væsentligste. Det er derfor vigtigt, at du ser muligheder, også i svære situationer, har interesse for børnenes udvikling, gode samarbejdskompetencer og er optaget af at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og med forældrene.

Derudover lægger vi vægt på, at du

 • Har lyst til at arbejde med Reggio Emilia inspireret pædagogik – måske har du allerede erfaring med at arbejde projektorienteret, eller også har du mod til sammen med os andre at lære nyt på det pædagogiske felt
 • Er kreativ og ser vigtigheden i at give børnene mulighed for at bruge deres fantasi og forskellige udtryksmuligheder for at lære nyt
 • Har erfaring/interesse i arbejdet med børns sproglige udvikling samt interesse for arbejdet med børn og familier i udsatte positioner
 • Har blik for din fysiske tilstedeværelse – du er, hvor børnene er og har fokus på at skabe læringsrum, hvor det er tydeligt for børnene, hvad de kan lave, og hvor de kan lave det
 • Ser børnene og forstår, hvad det enkelte barn har brug for, individuelt og i gruppen, som følge af eventuelle pædagogiske iagttagelser eller drøftelser
 • Er åben for sparring og udvikling af fælles og egen praksis. Kan se dig selv udefra og er åben for andre perspektiver
 • Har lysten til at indgå i en faglig feedbackkultur, hvor vi også tør tale om det, der er svært
 • Har forståelsen af arbejdsfællesskabet som et bærende element for kerneopgaven/fagligheden
 • Tager MEDansvar i den samlede opgaveløsning.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi ønsker et arbejdsfællesskab om et højt fagligt niveau og arbejder målrettet efter det. Vi er derfor meget optaget af at udvikle vores praksis og hele tiden dygtiggøre os. Herunder fælles kompetenceudvikling med de andre enheder i klyngen, hvor der løbende bliver mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt såvel som i arbejdsfællesskabet.

Lidt om klyngen
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i en klynge med fokus på høj pædagogisk faglighed. I klyngen arbejder vi tæt sammen om at tilbyde børn i Valby det gode børneliv på tværs af institutionerne. Samtidig respekterer vi de enkelte institutioners særkende og styrker.

Vi samarbejder om at skabe det gode børneliv. Vores styringsredskab er kommunens seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet. De er med til at understøtte en fælles retning.

Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde, da vi ofte samarbejder med blandt andet sprogpædagoger, tolke, sundhedsplejersker og PPR om at støtte børn og forældre i at skabe udvikling og trivsel.

Ligeledes har vi et stort fokus på teamsamarbejde og muligheden for at arbejde sammen på tværs af grupperne og huset om at løse de pædagogiske opgaver.

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at vide mere om os eller få en rundvisning, inden du søger stillingen, er du meget velkommen til at kontakte pædagogisk leder Kamilla Bay Rask Hansen på 2047 0161.

Du kan også læse mere om os på Æblekassens hjemmeside https://aeblekassen-kk.aula.dk/.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.

Inden ansættelse vil der blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest mandag den 10. oktober 2022

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed