Psykiatriens modigste afsnitsleder søges til ungeambulatorium OPUS på Amager

3. august 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  16. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en leder der sammen med afsnitsledende overlæge vil være med til at lede og udvikle vores velfungerende OPUS Ambulatorium.

Om Psykiatrisk Ambulatorium OPUS OPUS er et 2-årigt ambulant behandlingstilbud til unge mellem 18-35 år med debuterende psykoselidelse. Behandlingen i OPUS tager udgangspunkt i en recoveryorienteret tilgang, hvor patienternes individuelle ønsker, mål og behov er omdrejningspunktet for behandlingen. Herudover er gruppebehandling, inddragelse af pårørende og samarbejde med relevante samarbejdspartnere, såvel interne som eksterne, en vigtig del af den helhedsorienterede psykiatriske indsats.

Teamet består af 18 tværfaglige medarbejdere fordelt i to mindre teams samt tre speciallæger i psykiatri. Ambulatoriet er præget af stor aktivitet og engagement, hvor det tværfaglige samarbejde og faglig sparring er en central del af hverdagen. Teamet er sammensat af socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeut, lægesekretær samt recoverymentor. Ambulatoriet dækker Psykiatrisk Center Amagers optagerområde.

Din rolle og ansvarsområde som afsnitsleder Du skal i samarbejde med afsnitsledende overlæge varetage ledelsen af ambulatoriet. I skal sammen sikre, at arbejdet tilrettelægges effektivt og at ressourcer bruges optimalt i forhold til planlægning og organisering af patientforløbene. Derudover er personaleledelse en central del af din ledelsesopgave og du vil sammen med ledende overlæge stå i spidsen for den faglige udvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne. Yderligere bliver du ansvarlig for at overholde den økonomiske ramme.

Du skal deltage aktivt i forbedringsarbejdet, og du skal sammen med den ledende overlæge understøtte, at forskningsprojekter integreres i det kliniske arbejde.

Som afsnitsleder er du sammen med den ledende overlæge ansvarlig for behandlingen i afsnittet, herunder at denne er i overensstemmelse med gældende vejledninger samt sikre at regionale og lokale kvalitetstiltag og målsætninger implementeres. Derudover varetager du den daglige personaleledelse af afsnittets 18 tværfaglige medarbejdere.

Vores forventninger til dig Vi forventer, at du:

 • har en sundhedsfaglig baggrund og erfaring indenfor psykiatri
 • har en relevant lederuddannelse eller ønsker at dygtiggøre dig inden for ledelse
 • har ledelseserfaring og/eller tager lederskab i forhold til opgaver og medarbejdere
 • har erfaring og/eller er interesseret i driftsledelse og kapacitetsstyring
 • har erfaring med forbedringsarbejdet og er engageret i videreudviklingen af forbedringsarbejdet
 • har erfaring med kvalitetsudvikling, planlægning og økonomi
 • formår at arbejde målrettet og professionelt i opgaveløsningen gennem samarbejde og dialog
 • er professionel, åben, respektfuld og direkte i kommunikationen med andre
 • har lyst til at indgå i et ledelsesteam, der besidder stor udviklingslyst

Hvad tilbyder vi dig? Du bliver leder af et fagligt kompetent ambulatorium med dygtige og engagerede medarbejdere. Du får talrige udfordrende opgaver, der vil appellere til din kreativitet og handlekraft. Du får en spændende og afvekslende hverdag med mange forskellige udfordringer. Du får tæt kontakt og sparring med cheflæge og chefsygeplejerske.

Du bliver en del af en velfungerende ambulant ledergruppe. Vi har et godt arbejdsklima og venlig tone.

Derudover tilbyder vi:
Et personlig tilrettelagt introduktionsforløb. Du får en introduktion til Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Amager og lokal introduktion til OPUS.

Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås hos udviklingschef Tina Eggert på 21807952

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Amager her.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på Job i Psykiatrien.

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse den 1. oktober 2022

Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med dig.

Søg stillingen via link på siden senest den 16. august 2022
Vi forventer at holde samtaler den 19. august 2022.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed