Projektsygeplejerske til Infektionsmedicinsk Afdeling Q’s forskningsenhed – 1 årigt vikariat

Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  9. december 2022


Job beskrivelse

Projektsygeplejerske til Infektionsmedicinsk Afdeling Q’s forskningsenhed – 1 årigt vikariat

Har du lyst til at være en del af en forskningsenhed i rivende udvikling – og samtidig være en del af klinisk praksis på Q1 – så er det dig, vi leder efter!

Som projektsygeplejerske vil du være en del af Afdeling Q’s forskning i infektionssygdomme og vacciner. Hverdagen i forskningsenheden er meget varieret med både kliniske og administrative opgaver, som du er med til at planlægge sammen med dine kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere (læger, sekretærer, bioanalytikere m.fl.). Ind imellem også sammen med andre afdelinger på OUH eller andre hospitaler i Danmark.

I den kliniske del af projektsygeplejerskestillingen vil du bl.a. varetage screeningen af patienter på baggrund af in- og eksklusionskriterier, medvirke ved inklusion sammen med læger samt planlægge og se patienterne til opfølgningsbesøg, hvor du vil indsamle data og tage blodprøver, som du efterfølgende vil behandle (centrifugere, pipettere, nedfryse og evt. forsende). Vi prioriterer kontinuitet i forløbene, så du har gode muligheder for at skabe en relation til deltagerne og følge dem gennem projektperioden, der kan strække sig over flere år.

I den administrative del af projektsygeplejerskestillingen vil du få ansvar for at sikre opdatering og ajourføring af forskellige databaser samt samarbejde med monitorer i firma- og investigator-initierede studier.

Forskningsenheden har til huse i nyindrettede lokaler i Kløvervænget. Her har Ph.d. studerende, projektsygeplejersker, læger, medicinstuderende m. fl. deres hverdag. Lokalerne rummer desuden konsultationsrum og faciliteter til håndtering af prøver, hvilket betyder, at vi har gode arbejdsgange med minimal spildtid og let adgang til sparring med hinanden.

Som sygeplejerske på Q1 vil du varetage sygeplejen omkring patienter med indlæggelseskrævende og alvorlige infektioner som spondylodiskitis, meningitis, encephalitis, COVID-19 og andre isolationskrævende infektioner, svær pneumoni og sepsis. Infektioner kan påvirke alle organer i kroppen, og sygeplejen består derfor af tæt observation med afsæt i en ABCDE-tankegang. Vi arbejder i et tæt samarbejde med pårørende, læger, fysio- og ergoterapeuter og har stort fokus på den psykiske omsorg, kommunikation og relationelle sygepleje. I sygeplejen arbejder vi desuden tæt sammen med primær sektor og afdelingens daghospital.

Q1 rummer 15 sengepladser heraf 2 intermediære pladser med overvågningsudstyr og 2 slusestuer til isolation. Afdeling Q er en del af det medicinske beredskab til håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme og epidemier og på det nye OUH får vi sengeafsnit indrettet til håndtering af patienter i højisolation.

Se video om Q1 her.

Introduktion og oplæring til begge funktioner sikrer vi gennem et individuel tilrettelagt introduktionsprogram og sidemandsoplæring samt let adgang til sparring og support i dagligdagen. Du vil blive en del af et team af fagligt dygtige og engagerede kolleger, der har et fantastisk kollegaskab, for fællesskab og gode sociale relation er en prioritet hos os. Arbejdsmiljøet understøtter vi desuden med tæt ledelsessparring og refleksion.

Med denne stilling får du mulighed for udvikle dine kompetencer både i bredden og i dybden, for du vil komme til at arbejde med det bedste fra begge verdener og være med til at bygge bro mellem forskning og klinisk praksis.

Vi søger en kollega med følgende profil:

 • Uddannet sygeplejerske med klinisk erfaring – gerne fra ambulatorium, primær sektor eller fra projektansættelser
 • Behersker engelsk i skrift og tale
 • GCP-uddannelse er ønskelig, men ikke en forudsætning
 • IT-færdigheder inkl. Officepakken – og gerne kendskab til EPJ-SYD
 • Trives med en varieret og omskiftelig hverdag med høj grad af selvledelse og mange bolde i luften
 • Har en imødekommende, serviceorienteret og åben tilgang til andre – både samarbejdspartnere og patienter/borgere fra alle samfundslag
 • Er en teamspiller, der vægter det gode samarbejde og fællesskabet, så vi sammen kan nå vores mål
 • Er struktureret med talent for at organisere, koordinere og arbejde selvstændigt
 • Har sans for detaljer og orden
 • Som har lyst til at være bindeled mellem klinik og forskning

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer/uge fordelt som 50 % i Forskningsenheden og 50 % på Q1, hvor du vil indgå i weekendvagt hver 3. – 4. weekend.

Ansøgningsfrist d. 9. december. Tiltrædelse d. 1. februar 2023 eller efter aftale. Løn– og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

For yderligere information om stillingen er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder i forskningsenheden Nanette Braae Jensen 2384 5054 eller oversygeplejerske Vibeke Barner Jensen, Q1 2149 8528.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed