Projektleder til udvikling af fremtidens hjemmepleje

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  13. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at drive omstillingen af hjemmeplejen i Favrskov Kommune til en ny struktur baseret på faste teams omkring den enkelte borger? Har du indblik i ældreområdet, er stærk i relationen og er god til at drive større og udfordrende projekter fremad? Ønsker du at arbejde i en politisk styret organisation?

Så kunne det være dig, der skal være vores ny kollega.

Vi søger en fagligt dygtig projektleder til en tidsbegrænset stilling i social- og sundhedssekretariatet. Sekretariatet består af en medarbejdergruppe på 14 personer, der dækker over sekretariatskonsulenter, administrative medarbejdere, velfærdsteknologikonsulenter, en jurist samt en elev og en studentermedhjælper. Vi værdsætter en professionel tilgang til arbejdet, et godt samarbejdsklima og ikke mindst en uformel omgangstone.

I stillingen kommer du også til at have din daglige gang blandt ledere og nøglemedarbejdere på ældreområdet, og du bliver en nær faglig sparringspartner til ældrechefen.

Om stillingen
Favrskov Kommunes hjemmepleje hjælper i dag ca. 1.000 primært ældre borgere med personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen er afgørende for at sikre en sund og værdig tilværelse for vores ældre borgere.

For at sikre, at det i højere grad er det samme personale, der kommer hos den enkelte borger, er vi midt i en større omorganisering af hjemmeplejen til såkaldte faste teams.

Vi har etableret 12 teams, hvor vi har fokus på at skabe rum og rammer til faglighed, medindflydelse og tværfagligt samarbejde. Samtidig arbejdes der bl.a. med at udvikle og afprøve modeller for, hvordan man med teamorganiseringen i højere grad kan lykkes med rehabilitering og med at nedbringe ensomhed.

Omlægningen til faste teams skal understøtte ældreområdets samlede udviklingsplan, hvor omdrejningspunktet er ”Længst muligt i eget hjem”.

Dine opgaver bliver eksempelvis:

 • at sikre den overordnede koordinering af projektet og dets delelementer
 • at forberede, deltage i og følge op på møder i arbejdsgruppe, styregruppe og panel med eksterne interessenter
 • at planlægge en survey blandt borgere i hjemmeplejen midtvejs og afsluttende i projektet
 • at understøtte udviklingsprocesser i og omkring de faste teams
 • at sikre afrapportering til Socialstyrelsen
 • at forestå kommunikation om projektets fremdrift til bl.a. Social- og Sundhedsudvalget og medarbejdere
 • at koordinere kommunens deltagelse i ekstern evaluering af og videndeling om projektet
 • at være nysgerrig og opsøgende på erfaringerne med faste, tværfaglige teams fra andre kommuner
 • at forestå kompetent sparring med ledelse og nøglemedarbejdere i projektet
 • at koordinere med den eksterne leverandør i projektet
 • at understøtte det tværgående samarbejde om ældreområdets udviklingsplan.

Hverdagen vil blive fyldt med opgaver, der skal jongleres på én gang, og du vil kunne være ude for at skulle omprioritere dine opgaver alt efter den politiske og administrative dagsorden. Opgaverne kræver, at du tør sætte din egen faglighed i spil i drøftelsen af problemstillinger med kollegaer, ledere, chefer og andre medarbejdere i organisationen. Alt sammen for at understøtte den nødvendige fremdrift og udvikling i projektet.

Du vil også kunne blive inddraget i andre af sekretariatets opgaver på ældreområdet.

Om dig
Som vores nye projektleder for faste teams har vi følgende forventninger til dig:

 • Du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse (fx cand.scient.pol. eller cand.scient.san.publ.) eller en sundhedsfaglig baggrund suppleret med erfaring og/eller uddannelse i projektledelse.
 • Vi ser gerne, at du har nogle års erfaring i en politisk styret organisation, konsulentvirksomhed eller i en udviklings-, leder- eller konsulentstilling i ældreplejen.
 • Du besidder stærke relationelle kompetencer og en solid organisatorisk forståelse, så du kan begå dig blandt forskellige fagligheder og på forskellige niveauer i organisationen.
 • Du mestrer uformel ledelse, hvor du kan skabe udvikling sammen med kolleger, som du ikke har formelt lederskab over.
 • Du har et indgående kendskab til ældreområdet og til de strukturer, arbejdsgange og udviklingsdagsordener, der kendetegner området.
 • Du besidder et veludviklet struktur-gen og mestrer at arbejde med tidsplaner, aktivitetsbeskrivelser, ansvarsfordelingsskemaer og kalenderstyring.
 • Du er initiativrig, nysgerrig og tænker udover de konkret stillede opgaver.
 • Du er en god kollega, der ønsker at bidrage til et positivt fællesskab såvel fagligt som socialt.

Løn- og ansættelsesforhold
Den tidsbegrænsede stilling er med en arbejdstid på 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er administrationsbygningen, Torvegade 7, 8450 Hammel. Du refererer til sekretariatschefen i Social og Sundhed.

Ansættelsesprocessen
Ansøgningsfristen er 13. oktober 2022.

Første samtale finder sted 24. oktober 2022 i tidsrummet 8-13.

Anden samtale finder sted 27. oktober 2022 i tidsrummet 14-17.

Den kandidat, vi ønsker at ansætte, får besked umiddelbart efter 2. samtale den 27. oktober 2022.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil derfor blive indhentet straffeattest på den kandidat, der tilbydes ansættelse.

Tiltrædelse er 1. december 2022. Stillingen løber til og med december 2023.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatschef John René Keller Lauritzen på tlf. 20 16 76 15 eller ældrechef, Jeanette Rokbøl på tlf. 29 61 74 53.

Søg jobbet
Du bedes sende din ansøgning til Favrskov Kommune via linket. Ansøgningen vedlægges CV, eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Alle bilag uploades sammen med ansøgningen.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed