Projekt- og kommunikationsmedarbejder til Vanløse Lokaludvalgs sekretariat

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  13. oktober 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at arbejde med offentlig administration, politisk betjening, lokaldemokrati og borgerdialog?

Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg søger en skarp formidler, der kan tænke kommunikation og borgerdialog på nye måder og som sammen med lokaludvalg, borgere og kolleger kan planlægge og gennemføre aktiviteter, så alle er tilfredse. Samtidig skal du understøtte netværk med mange forskellige aktører og interessenter og ikke være bange for at tage fat på både administrative og praktiske opgaver.

For stillingen gælder, at du

 • Har kompetencer inden for kommunikation, borgerdialog og projektledelse
 • Har erfaring med grafisk arbejde i Adobe-programmerne
 • Har erfaring med at vedligeholde og udvikle kommunikation via hjemmeside, Facebook og Instagram
 • Har kendskab til bruger/borgerundersøgelser, spørgeskemaer m.v., herunder databearbejdning
 • Har viden om, og interesse for, lokaldemokrati og borgerinddragelse
 • Kan navigere i en politisk styret organisation i rollen som embedsmand
 • Kan samarbejde med såvel fagpersoner som frivillige ildsjæle
 • Har lyst til at arbejde med gennemførsel af arrangementer, offentlige møder, events og lignende
 • Har interesse for at betjene et lokalpolitisk udvalg og arbejdsgrupper

Vi lægger vægt på, at du

 • Arbejder struktureret, selvstændigt og samarbejdsorienteret
 • Har personlig gennemslagskraft og gåpåmod
 • Har lyst til at arbejde i et mindre sekretariat og er fleksibel i forhold til at tage del i sekretariatets samlede opgavevaretagelse

Vi forestiller os, at du har et par års erfaring fra et lignende job eller er nyuddannet med relevant erfaring fra frivilligt arbejde og/eller studenterjobs.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 34 timer. Der må påregnes aftenarbejde og en sjælden gang weekendarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Hertil gives et tillæg for aften- og weekendarbejde.

Stillingen søges besat snarest muligt eller pr. 1. december 2022.

Om Københavns Lokaludvalg
De 12 lokaludvalg i Københavns Kommune betjenes af 10 sekretariater. Hvert lokaludvalg består af op til 25 medlemmer fra det lokale foreningsliv og de politiske partier.

Lokaludvalgene samarbejder aktivt med bydelens københavnere og forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for den enkelte bydel. Lokaludvalgene er indgang for, og samarbejder med, lokalt engagerede københavnere, for realisering af lokale initiativer til gavn for bydelen.

Lokaludvalgene bringer lokale interesser og behov videre til borgerrepræsentationen, for at skabe sammenhæng mellem kommunens overordnede og lokale indsatser, og være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg. Desuden varetager lokaludvalgene den lokale miljøopgave.

Lokaludvalgene råder hver især over en pulje, som de kan bruge til lokale aktiviteter. I 2022 er Vanløse Lokaludvalgs pulje på knap 1,4 mio. kr.

Du kan læse mere om de københavnske lokaludvalg på: www.lokaludvalg.kk.dk

Om lokaludvalgssekretariatet
Sekretariatets opgave er bl.a. at understøtte lokaludvalget i forbindelse med møder og arrangementer, at arrangere borgermøder, at forvalte puljemidler, at understøtte udarbejdelse af høringssvar og indgå i dialog med forvaltningerne og lokale aktører. Sekretariatet består af fire akademiske medarbejdere, herunder en udvalgssekretær der fungerer som daglig leder. Arbejdsstedet er Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads, 2720 Vanløse.

Du kan læse mere om Vanløse Lokaludvalg på: www.vanloeselokaludvalg.kk.dk

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte udvalgssekretær for Vanløse Lokaludvalg Anne Christine Dahl-Hansen på 2612 1211.

Søg via linket senest torsdag den 13. oktober 2022
Samtaler forventes afholdt i uge 44 og 45.

Om Økonomiforvaltningen
Som ansat i et lokaludvalgssekretariat er du ansat i Økonomiforvaltningen, der er én ud af i alt syv forvaltninger. Økonomiforvaltningen varetager bl.a. de overordnede og koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personaleforhold, fysisk planlægning, informationsvirksomhed og den generelle udvikling af byen i øvrigt. Endvidere står Økonomiforvaltningen for sekretariatsbetjening af 12 lokaludvalg, Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og overborgmesteren. Læs mere om Københavns Kommune på: www.kk.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed