Proceskonsulent til optimering af patientforløb i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, toårig projektstilling

3. august 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  24. august 2022


Job beskrivelse

I Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital har vi længe haft et ønske om systematisk at analysere afdelingens forskellige patientforløb. Vi ønsker i den proces at optimere oplevelsen for vores patienter og smidiggøre arbejdsgangene for vores personale. Indledningsvis er det primært nogle udvalgte indlagte forløb, vi gerne vil have analyseret. Sidenhen har vi også et stort ønske om at kigge nærmere på hele vores ambulante aktivitet – her er det vigtigt at få tænkt virtuelle/telemedicinske løsninger ind i patientbehandlingen.

Vi søger derfor en proceskonsulent til at hjælpe med at skabe bedre og optimerede patientforløb. Procesoptimeringen skal i høj grad være databaseret og -funderet.

Du forventes at bidrage til positive resultater inden for følgende områder:

 • Forbedret og mere ensartet kvalitet. Både i selve behandlingen og i kommunikationen omkring et behandlingsforløb
 • Kortere gennemløbstider – både i form af kortere ventetider og det fysiske gennemløb i en behandling
 • Reduceret indlæggelsestid og mere konsekvent indlæggelse pba. de kliniske guidelines
 • Et mere optimalt patientforløb, hvor både patienten og personalet oplever en større grad af sammenhæng på tværs af faggrupper og kliniske funktioner
 • Højere patienttilfredshed
 • Højere produktivitet i de administrative og ledelsesmæssige processer
 • Forbedret medarbejdertrivsel

Løsninger på ovenstående skal i høj grad udvikles af patienter, medarbejdere og ledere på afdelingen, men det forudsættes, at de bliver understøttet af solide procesredskaber og god facilitering. Det forventes derfor, at du har erfaring fra lignende projekter.

Du har et solidt fagligt grundlag som diplom- eller civilingeniør, sundhedsfaglig kandidat, baggrund i folkesundhedsvidenskab eller lignende. Det er en forudsætning, at du har dyb forståelse for og erfaring med anvendelse af forbedrings- og optimeringsmetoder inden for udvikling af patientforløb og kliniske processer.

Du har desuden flere års erfaring med kvalitets- og optimeringsprojekter på såvel strategisk som operationelt niveau og har opnået resultater, der har skabt værdi for patienter og organisationen.

Du har mod til at udfordre, være nytænkende og gå foran og evne til at lytte og have omtanke til at få organisationen med.

Du mener, at patienter/borgere og pårørende er centrale i arbejdet med udvikling af kvalitets- og optimeringsprojekter.

Faglig profil:

 • Kompetencer ift. processtyring
 • Metodiske kompetencer ift. fx LEAN, Six Sigma, PDSA el.lign.
 • Opdateret på viden inden for området samt evnen til at omsætte dette til praksis
 • Erfaring at anvende kvalitative og kvantitative data i opgaveløsningen
 • Implementeringserfaring
 • Erfaring med medinddragelse af patienter i forbedringsarbejde

Personlig profil:

 • Pædagogisk tilgang til formidling
 • Gode kommunikative evner
 • Gode formidlingsevner
 • Overskud og energi til at skabe samarbejde i og med større grupper

Afdelingen har mange dygtige klinikere og mange kompetente patienter/gravide/fødende, som skal være omdrejningspunktet for processen – vi søger dig til at facilitere processerne og hjælpe os med implementering af de nye excellente forløb.

Som den største gynækologiske-obstetriske afdeling i Danmark behandler vi de fleste sygdomme og tilstande, der er specielle for kvinder. Forhold omkring graviditet og fødsel har en vigtig plads i afdelingen.

​Vi er en dynamisk afdeling med ca. 450 medarbejdere, som alle hver dag bidrager til patientforløb af høj kvalitet og med stor respekt for patienterne. Afdelingen er delt op i følgende fem funktionsområder: Det obstetriske funktionsområde (fødeområde)​, det gynækologiske funktionsområde, Fertilitetsklinikken, Ultralydsklinikken og Familieambulatoriet.

Du vil stå for indsamling af data, og skal sammen med det kliniske personale og afdelingens økonom analysere og identificere områder, hvor ovenstående kan indfries. Til dataindsamlingen er der desuden mulighed for at trække på hospitalets administrative stabe.

Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer i øvrigt.

Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at tage kontakt til chefjordemoder Dorte Dahl på telefon 3862 3433 eller chefsygeplejerske Kristina Petersen på telefon 3862 2691.

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 24. august 2022

Ansættelsessamtaler: Fredag d. 26. august 2022.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed