Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  18. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en engagereret og nysgerrig pædagogmedhjælper med et positivt livssyn til vuggestuen i SkatteØen Børnehus, Børneinstitution Kragsbjerg.
Stillingen er på 35 timer/uge med tiltrædelse den 1. september 2022 eller snarest derefter.

Om os
Børneinstitution Kragsbjerg består af 5 børnehuse: SkatteØen, Bifrost, Tryllefløjten, Den Blå Planet og Elverhaven.
Kragsbjergs børnehuse arbejder sammen i et forpligtende fællesskab på tværs af børnehusene med udgangspunkt i et fælles fagligt og pædagogisk grundlag. Hvor vi er en institution med forskellige fysiske rammer i de enkelte børnehuse.

SkatteØen Børnehus er et integreret børnehus med 110 børn i alderen 0-6 år. SkatteØen er
fordelt på tre matrikler. En vuggestueafdeling ”Skatten” bestående af omkring 40
vuggestuebørn, en børnehaveafdeling ”Øen”, bestående af de ældste vuggestuebørn
og de yngste børnehavebørn samt en udflyttergruppe i Elverhaven, hvor de ældste
børnehavebørn, dvs. førskolebørnene er tilknyttet.

SkatteØen er et åbent hus, hvor vi bruger hinandens kompetencer på tværs af
grupperne og i alle afdelinger. Vi arbejder med stor fleksibilitet og åbenhed, hvilket bl.a.
betyder at alle arbejder med både vuggestue- og børnehavebørn.

I SkatteØen arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi er bevidste om, at vi
alle påvirker og skaber os selv og hinanden gennem de relationer, vi indgår i. Vi
respekterer alle som den de er, og samtidig lærer alle at respektere hinanden i
fællesskabet. Samværet i fællesskabet bygger på harmoni, samhørighed og glæde.
Det gælder i såvel samarbejdet med kollegaer, forældre og børn.
Børn anerkendes som kompetente individer, der er unikke med hver deres særlige
forudsætning. Vi voksne forholder os til dem individuelt og socialt, for derigennem at
kunne skabe og udvikle det bedste for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen.
Vi prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes sociale samspil for
derigennem at forstå det enkelte barn i forhold til dets udvikling.
Med udgangspunkt i vores grundforståelse af at se børn som hele mennesker, og se
på udviklingen, som en helhed, kan vi styrke udvikling og behov gennem børnenes
styrker.
Alle børn i SkatteØen skal opleve sig selv som en vigtig del af fællesskabet.
Med anerkendelse styrkes oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået – dermed evnen til at mærke sig selv. At føle sig accepteret som den person man er.

Vores fokus er altid kerneopgaven med afsæt i de styrkede pædagogiske lærerplaner.
Vi indretter læringsmiljøer og sammensætter læringsgrupper med
afsæt i børnegruppens og det enkelte barns behov i en forståelse for fleksibilitet og
dynamik. I de fysiske rammer prioriterer vi både inde- og ude-rummet som læringsmiljøer
og legerum.
Med viden om at have kroppen i centrum, som det bærende element for børns udvikling, tager vi altid udgangspunkt i barneperspektivet. Vi bruger særligt motorik, bevægelse, musik og sang sammen med børnene. Du skal kunne lide at bevæge dig sammen med børnene og være aktiv både
ude og inde.

Om dig
SkatteØen søger en pædagogmedhjælper, der:

 • er engageret, nysgerrig og har et positivt livssyn.
 • kan fordybe dig i nærværet med børnene og kan holde barneperspektivet i alle situationer, også når det brænder på.
 • er ansvarlig i forhold til at overholde aftaler
 • kan lide at arbejdet med struktur og organisering.
 • møder andre ligeværdigt og arbejder aktivt ind i et fællesskab.
 • kan lytte og spørge samt at give og modtage konstruktiv feedback.
 • kan samarbejde og dele viden
 • er robust, fleksibel og indstillet på at verden hele tiden ændrer sig og er aktiv og har drivkraften til selv at gå i gang.

Vi tilbyder
SkatteØen tilbyder:

 • et stort børnehus med mange muligheder.
 • et børnehus der er vilde med at udvikle læringsmiljøer for alle børn
 • en personalegruppe, der er meget engageret, dynamisk og energiske i arbejdet,
 • en personalegruppe med høj faglighed blandet med en god portion humor.
 • en personalegruppe med et fagligt fællesskab og opmærksomhed på, at det er kerneopgaven vi er sammen om.
 • en personalegruppe som altid er klar på at prøve noget nyt
 • et godt arbejdsmiljø hvor høj social kapital og god trivsel prioriteres
 • et arbejdsfællesskab hvor dialog, ansvar, fleksibilitet og indflydelse er tilgangen for et godt arbejdsliv

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder
Lene Jepsen Borg på 2937 0696 eller lbor@odense.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse den 1. september 2022 eller snarest derefter.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 18. august 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed