Pædagogisk leder til Lindehuset

2. august 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    2. august 2022
  • Udløbsdato
    18. august 2022


Job beskrivelse

Børnehuset Lindehuset søger en pædagogisk leder fra den 1. september 2022, da Tine desværre har valgt at hun ikke skal være leder mere. Lindehuset har brug for en leder kan fortsætte det arbejde som allerede er igangsat, herunder realiserer målsætninger for læreplanen og børnemiljøet i Lindehuset. En pædagogisk leder der er tydelig, synlig og kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde.

Børnehuset Lindehuset
Kan tilbyde et børnehus, hvor der er gang i pædagogikken.
Lindehuset er en del af område Slangerup som består af 5 børnehuse og dagplejen. Lindehuset har plads til 68 enheder fordelt på en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Børnehuset Lindehuset er et rummeligt hus, med gode udendørsarealer og et nærmiljø med grønne omgivelser. Vi har en stor legeplads, som vi benytter dagligt. Indendørs rummer vi et kreativt værksted, motorikrum, legekroge på stuerne samt et stort alrum. Lindehuset ligger ved siden af Lindegårdskolen og bruger deres hal til idræt og bevægelse.

Personlig profil
Du er en person, der har engagement, er nærværende og autentisk. Du er rummelig, nuanceret og interesseret i de mennesker, du omgiver dig med – dette såvel børn og forældre som personale. Du har en naturlig autoritet og udstråling, der kan sikre følgeskab og opbakning på en anerkendende og medmenneskelig facon. Du er klar og tydelig i din kommunikation.

Personaleledelse
Som personaleleder er du tillidsskabende og troværdig. Du kan engagere og motivere medarbejderne i arbejdet med børnene gennem udøvelse af en nærværende og anerkendende lederstil. Du arbejder strategisk med udvikling og faglig ledelse i forhold til personalegruppen og går forrest i arbejdet med at skabe et fælles fagligt fundament. Du guider og vejleder personalet i processen med arbejdet med læringsmiljøer og den styrkede læreplan. Du formår, at bevare overblikket i en travl hverdag og kan håndtere uforudsete udfordringer.

Faglig ledelse
Du har et solidt fagligt fundament, uddannet pædagog og er optaget af den pædagogiske udvikling. Du har indsigt i og kendskab til processer i den pædagogiske praksis i et samarbejde med personalegruppen og områdelederen. Du indgår i sparring med personalet og gennem undren og nysgerrighed skaber du en anerkendende tilgang, du sørger for ”tilpasse forstyrrelser”, der kan være med til at fastholde refleksion over og udvikling af personalets praksis. Du skabet et fundament for et godt forældresamarbejde. Du medinddrager og involverer personalet og uddelegere pædagogiske opgaver forhold til personalets kompetencer. Du støtter op om, og inddrager personalet, når nye tiltag skal implementeres og i forbindelse med koordineringsopgaver med tværfaglige samarbejdspartnere.

Områdeledelse
Du referer til områdelederen og kommer til at indgå i et ledelsesteam, som består af områdets 4 øvrige pædagogiske ledere og områdelederen. I teamet kan der hentes sparring og inspiration, ligesom der er fokus på at udvikle samarbejdet og pædagogikken i området bl.a. via implementering af nye tiltag. Der er faste møder i ledelsesteamet hver uge og 2 – 3 helddagsmøder om året.
Teamet har et godt og udviklende samarbejde. Vi har brug for hinanden, og vi interesserer os for hinanden. Alle er parate til at give et godt råd eller en hjælpende hånd. Vi deler hinandens erfaringer, og medgiver god energi og inspiration til hinanden.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Områdeleder Lene Helth Larsen på telefon 40 95 32 63 eller på e-mail llars@frederikssund.dk hvis du vil se Lindehuset eller for yderlige oplysninger omkring stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst samt efter Frederikssund kommunes forhåndsaftale Stillingen er indplaceret på løntrin 44. Ansættelsen er betinget af børneattest uden bemærkninger.

Ansøgningsfrist
18. august 2022

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Tiltrædelse
01. sep 2022

Kontakt
Områdeleder Lene Helth Larsen på telefon 40 95 32 63

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed