Pædagogisk leder til Kroghøj

2. august 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    2. august 2022
  • Udløbsdato
    18. august 2022


Job beskrivelse

Har du lyst til at arbejde i et spændende børnehus, så søger Kroghøj en erfaren pædagogisk leder fra den 1. september 2022.
Hvis du er en pædagogisk leder, der er tydelig, synlig, har øje for det betydningsfulde i at udøve nærværende og anerkendende personaleledelse, og kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde, herunder realiserer målsætninger for læreplanen og børnemiljøet i Kroghøj, så kan det være dig vi mangler.

Vi tilbyder, en spændende pædagogisk lederstilling, hvor du blandt andet får mulighed for, at arbejde med udeliv, sund mad og bevægelse, som en integreret del af pædagogikken i forbindelse med udviklingsprojektet ”Børneliv i Sund balance”, som Kroghøj er en del af, sammen med fire andre børnehuse i Frederikssund, de næste 4 år. Du vil desuden blive tilbudt uddannelsen ICDP, som Frederikssund kommune starter op i efteråret 2022 for alle børnehuse.

Børnehuset Kroghøj
Der har i 2021 været en del udskiftning i personalegruppen. Så derfor har der igennem det sidste år været arbejdet med en fælles kultur, fælles værdigrundlag og en pædagogisk profil for Kroghøj. Noget du som pædagogiske leder fortsat kommer til at arbejde med.
Der er fokus på den styrket læreplan, pædagogiske læringsmiljøer og struktur i hverdagen. Der er fokus på hvordan grupperne kan samarbejde omkring en fælles kultur som styrker relationer og venskaber på tværs af stuerne, hvor børnenes trivsel er omdrejningspunktet og hvor der er fokus på, at samarbejdet på tværs af huset skal styrkes. Derfor arbejdes der med børnefællesskabet gennem hele dagen, hvor der skabes mindre fællesskaber i det store fællesskab, med det for øje at alle børn har værdi og børnene hver især er medskabende til at lære at lege sammen.

Kroghøj er en del af område Slangerup som består af 5 børnehuse og dagplejen. Kroghøj har plads til 98 enheder fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Børnehuset Kroghøj er et rummeligt hus, med gode udendørsarealer. Vi har en stor legeplads, som vi benytter dagligt. Indendørs rummer vi 4 stuer med gode muligheder for legekroge, mange små aktivitetsrum samt et stort alrum.

Personlig profil
Du er en person, der har engagement, er nærværende og autentisk. Du er rummelig, nuanceret og interesseret i de mennesker, du omgiver dig med – dette såvel børn og forældre som personale. Du har en naturlig autoritet og udstråling, der kan sikre følgeskab og opbakning på en anerkendende og medmenneskelig facon. Du er klar og tydelig i din kommunikation.

Personaleledelse
Som personaleleder er du tillidsskabende og troværdig. Du kan engagere og motivere medarbejderne i arbejdet med børnene gennem udøvelse af en nærværende og anerkendende lederstil.

Du arbejder strategisk med udvikling og faglig ledelse i forhold til personalegruppen og går forrest i arbejdet med at skabe et fælles fagligt fundament. Du guider og vejleder personalet i processen med arbejdet med læringsmiljøer og den styrkede læreplan. Du formår, at bevare overblikket i en travl hverdag og kan håndtere uforudsete udfordringer. sikre et højt informationsniveau til personalet og forældrene.

Faglig ledelse
Du er uddannet pædagog, har et solidt fagligt fundament og er optaget af den pædagogiske udvikling. Du har indsigt i og kendskab til processer i den pædagogiske praksis i et samarbejde med personalegruppen og områdelederen. Du indgår i sparring med personalet og gennem undren og nysgerrighed skaber du en anerkendende tilgang, du sørger for ”tilpasse forstyrrelser”, der kan være med til at fastholde refleksion over og udvikling af personalets praksis. Du medinddrager og involverer personalet og uddelegere pædagogiske opgaver forhold til personalets kompetencer. Du støtter op om, og inddrager personalet, når nye tiltag skal implementeres og i forbindelse med koordineringsopgaver med tværfaglige samarbejdspartnere. Du skaber et fundament for et godt forældresamarbejde og står i spidsen for husrådet i huset.

Områdeledelse
Du referer til områdelederen og kommer til at indgå i et ledelsesteam, som består af områdets 4 øvrige pædagogiske ledere og områdelederen. I teamet kan der hentes sparring og inspiration, ligesom der er fokus på at udvikle samarbejdet og pædagogikken i området, bl.a. via implementering af nye tiltag. Der er faste møder i ledelsesteamet hver uge og 2 – 3 helddagsmøder om året.
Teamet har et godt og udviklende samarbejde. Vi har brug for hinanden så derfor hjælper vi og interesserer os for hinanden.

Er du nysgerrig på jobbet, vil se Kroghøj eller har spørgsmål
Så er du velkommen til at kontakte områdeleder Lene Helth Larsen på telefon 40 95 32 63, på e-mail llars@frederikssund.dk, eller pædagogisk leder Lone Stahlhut på telefon 24 91 75 88, på mail lesta@frederikssund.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst samt Frederikssund kommune forhåndsaftale. Stillingen er p.t. indplaceret på løntrin 44. Ansættelsen er betinget af børneattest uden bemærkninger.

Ansøgningsfrist
Den 18. august 2022.

Vi behandler løbende de ansøgninger der kommer ind. Vi forbeholder os, ret til at lukke stillingsopslaget før tid, hvis vi har fundet den rette ansøger. Af samme årsag opfordres du til at søge stillingen hurtigst muligt.

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Tiltrædelse
01. sep 2022

Kontakt
Områdeleder Lene Helth Larsen på telefon 40 95 32 63

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed