Pædagogisk leder til Børnehuset Reden

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  20. september 2023
 • Udløbsdato
  10. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Pædagogisk leder søges til Børnehuset Reden i Roskilde Kommune
Vil du være med til at danne fundamentet for mange børns muligheder i livet? Har du lyst til at lede en gruppe fagligt dygtige og engagerede medarbejdere? Og vil du gerne være en del af et solidt lederteam?

Om Børnehuset Reden:
Børnehuset Reden er en attraktiv institution med høj forældretilfredshed beliggende centralt i Roskilde.

Børnehuset Reden består af to huse , Reden og Lærken. Husene er placeret på hver sin matrikel med knap 100 meter mellem hinanden. I Lærken er der tre vuggestuegrupper og i  Reden er der tre børnehavegrupper samt en basisgruppe med plads til seks til otte børn med særlige behov. Vi er en engageret medarbejdergruppe, der vægter faglighed højt og sætter stor pris på faglig sparring med vores leder i den pædagogiske dagligdag. I Lærken er der en teamkoordinator og i Reden en afdelingsleder, som hjælper den pædagogiske leder.
Vi er optaget af skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn, der går i børnehuset. Vi holder af hverdagen, hvor relations arbejdet og fællesskab er omdrejningspunktet. Vi vægter et godt og fagligt arbejdsmiljø, hvor et velfungerende forældresamarbejde er højt prioriteret. 
Du kan læse mere om Børnehuset Reden på http://www.reden.roskilde.dk 

Om Område Øst
Børnehuset er en del af Område Øst sammen med otte andre børnehuse. Området er ledet af en områdeleder.
Vi har i Område Øst et tæt samarbejde i det daglige med fokus på sparring med lederkollegaer, engagerede møder, høje faglige ambitioner og tæt dialog med områdelederen. Det er værdifuldt for os at have et team, der indbyder til dialog og indflydelse. Samtidig har vi stort fokus på at skabe god balance og kvalitet i de pædagogiske lederes arbejdsmiljø fordi det bidrager til at fastholde og udvikle dagtilbud af høj kvalitet og fordi det har en betydning i sig selv, at lederne har et godt arbejdsmiljø.

Om dig
Børnehuset Reden søger en pædagogisk leder, der kan tilrettelægge sin tid i et børnehus fordelt på to matrikler. Vi søger derfor en leder, der trives med at komme rundt og som er velstruktureret i forhold til at være tydeligt til stede for børn, forældre og medarbejdere.

Vi ved godt, at alle ikke kan alt, men det gør ikke noget, hvis du sætte kryds ved det meste:

 • Er tydelig, motiverende og støttende i sin personaleledelse
 • Vil fortsætte og udvikle alt det gode, vi har i vores hus.
 • Er fagligt nysgerrig, med fingeren på pulsen og parat til at udfordre os fagligt
 • Vil videreudvikle forældresamarbejdet og er tydelig i sin kommunikation skriftligt såvel som mundtligt
 • Kan navigere i hele feltet: hverdagen i børnehuset, varetage personaleledelsen, de administrative opgaver, forældresamarbejdet, og være en aktiv del af udviklingen i Område Øst og Roskilde Kommune.
 • Kender dagtilbudsloven, den styrkede pædagogiske læreplan og vil sætte sig ind i de kommunale visioner og politikker samt områdets værdier og indsatsområder
 • Kommunikerer tydeligt i en nogen gange travl hverdag
 • Har eller ønsker at tage en lederuddannelse på diplomniveau

Om Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune har vi flere tiltag, der kan være med til at give dig en god start som ny leder i kommunen. Vi tilbyder bl.a. tæt dialog med din områdeleder, en mentorordning, en introduktionsplan, der retter sig særligt til dig og obligatoriske kurser for nye ledere. Vi opfatter det med andre ord som en fælles opgave at klæde dig godt på til opgaven, uanset om du er ny eller erfaren leder.
Roskilde Kommune er ambitiøs, når det gælder kommunens børn. Vi vil gerne være kendt for at have dagtilbud af høj kvalitet, hvor børn trives, udvikler sig og lærer nyt hver dag. Vi har gennem en årrække arbejdet intensivt med at øge kvaliteten af vores dagtilbud, bl.a. gennem udvikling af gode læringsmiljøer. Du kan læse mere om Roskilde kommune her: http://www.roskilde.dk/ 

I Roskilde Kommune arbejder vi med udgangspunkt i et fælles ledelsesgrundlag og en personalepolitik, hvor vi blandt andet vægter tillid, samspil og ordentlighed som grundlag for vores adfærd.

Alt det praktiske
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til hjælpeleder Rikke Dreijer 6170 8110 eller områdeleder Louise Juul Larsen på  2424 9497. Der vil også være mulighed for en rundvisning i institutionen.

Ansøgningsfrist: 10/10 2023

Der er to samtale runder. Første samtale er d. 12/10 om eftermiddagen og anden samtale afholdes d. 23/10 om eftermiddagen.
De ansøgere der går videre til anden samtale, vil få udarbejdet en DISC profil med en samtale den 16., 17. eller 18/10.

Løn og ansættelsesvilkår spejler kompleksiteten i opgaven efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Vi indhenter straffe- og børneattest inden ansættelse.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2355700)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed