Pædagogisk leder for fritid Kvaglundskolen Signatur

5. august 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  5. august 2022
 • Udløbsdato
  19. august 2022


Job beskrivelse

Pædagogisk leder for fritid søges til Kvaglundskolen Signatur

Signaturskolen i Esbjerg Kommune søger pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter en pædagogisk leder til at stå for fritidsdelen på én af Danmarks LEAPS-skoler Kvaglundskolen Signatur.

Signaturskolen består af 3 fysiske afdelinger med i alt ca. 1200 elever og 200 ansatte.

Kvaglundskolen Signatur er én af fire LEAPS-skoler i Danmark, og har gennem de seneste 5 år gennemgået omstilling fra traditionel undervisning til projektbaseret undervisning. Skolen er 2-sporet og har ca. 275 elever fordelt på 18 klasser fra 0. – 9. klasse. Skolen ligger i bydelen Kvaglund i den østlige del af Esbjerg. Vores SFO ligger sammen med de yngste klasser, så eleverne oplever en naturlig sammenhæng mellem tiden i skole og SFO. Fritids og ungdomsklubben ligger også på selve skolen. Klubben er en AL klub, hvilket vil sige, at den er kontingentfri. Derudover er der på matriklen en Linje S, hvor elever med specialpædagogiske behov visiteres til fra Esbjerg Kommune.

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science og er en fuldstændig skoletransformation, hvor man søger at engagere eleverne på en helt ny måde. Eleverne bruger projektbaseret læring til at nå de forskellige læringsmål, se sammenhængen mellem fagene, sammenhængen med den virkelige verden og med dem selv. Vil du vide mere om LEAPS, kan du læse om LEAPS-skoler på www.leapsskoler.dk  

Vi søger dig, der engageres af pædagogisk udvikling. Du skal have stærke pædagogiske kompetencer samt evner til at samarbejde med Signaturskolens øvrige ledelse og personalet omkring udvikling og drift af skolen herunder særligt SFO og klub.

Formål med fritidsdelen er følgende;
SFO og fritids- og ungdomsklubber skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Som led heri skal de bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.

For AL-klubber er formålet endvidere:
AL-klubberne skal arbejde for at børn og unge i området bliver fortrolige med danske normer og værdier. Det sker bl.a. ved at bidrage til at børnene og de unge kan have sunde sociale relationer til voksne og jævnaldrende på tværs af kulturer.
Al-klubberne medvirker til børn og unges dannelse, således at de får en forståelse for rettigheder, forpligtelser og de demokratiske frihedsværdier, som det danske samfund bygger på. Det sker bl.a. gennem et større fokus på at understøtte de unges muligheder for job og uddannelse, herunder arbejde med kommunikation og adfærd.

Skolen er en del af velfærdsforsøget og vi ønsker en leder, der lægger vægt på tillidsbaseret ledelse og som tror på, at resultater skabes i samarbejde med personalet.

Så har du erfaring med eller lyst til pædagogisk ledelse på en udviklingsorienteret skole, og søger du nye og spændende udfordringer, så er det dig Kvaglundskolen Signatur mangler pr. 1. oktober 2022.

Dine opgaver bliver bl.a.

 • skabe og understøtte den gode arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde ved at være anerkendende, dialogskabende og løsningsorienteret
 • har høje ambitioner og tydelige forventninger, kunne motivere, vejlede og sætte retning i forhold til at skabe resultater og nå såvel centrale som decentrale mål, så de giver mening i hverdagen på skolen
 • sammen med den pædagogiske leder for skoledelen og for linje S sikre, at dagligdagen understøttes, og at der skabes sammenhænge imellem indsatser
 • at foretage observationer af pædagogisk praksis. Herunder give feedback og sparring herpå
 • at fastholde et kontinuerligt fokus for elevernes trivsel og udvikling samt personalets kompetencer
 • at sikre arbejdsmiljøet og tage ansvar som leder af arbejdsmiljøgruppen
 • at skabe kultur for udvikling af pædagogiske metoder og principper, og en grundlæggende fælles retning for arbejdet gennem klare forventninger.
 • at initiere, koordinere, styre og forankre tværfaglige processer. at anvende evalueringsredskaber i udviklingen af skolens pædagogiske kultur, give feedback og sparring.
 • at gennemføre MUS og sygesamtaler med skolens pædagogiske personale
 • at implementere mål og beslutninger herunder MIL (Målrettede Inkluderende Læringsmiljøer)

Om stillingen
Du er en teamplayer og tager udfordringerne op sammen med resten af ledelsesteamet. Du evner, og har lyst til at arbejde fleksibelt, du trives med en kompleks hverdag, du har en god portion humor og en positiv tilgang til dagens udfordringer. Du brænder for at skabe gode rammer om børns fritid.

Du er indstillet på at løfte, hvor der er behov, og er ikke bleg for at give en hånd med, når det brænder på.
Med ansættelse af den rigtige person vil der være mulighed for at tilpasse opgaverne efter kompetencer og interesse.

Som pædagogisk leder tilbyder vi dig

 • en unik mulighed for at samarbejde med et ambitiøst ledelsesteam og blive en del af en LEAPS-skole i rivende udvikling
 • et godt arbejdsklima med højt til loftet og mulighed for faglig udvikling
 • en fagligt dygtig, dedikeret og samarbejdende medarbejdergruppe
 • en masse læreivrige børn og unge, som hver dag gør deres allerbedste for at lære og bidrage til fællesskabet
 • en skole, der har fokus på at arbejde ud fra et ressourceorienteret børnesyn, hvor vi har øje for det, som virker omkring barnet
 • godt fællesskab på flere niveauer omkring opgaveløsningen
 • en skole, der betragter lokalområdet som en ressource og værdifuld samarbejdspartner.

Vil du vide mere om stillingen og skolen, kan du kontakte skoleleder Jette Sylvestersen på tlf. 20 33 55 45.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet.

Løn og Ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem KL og BUPL. Lønnen udgør pt kr. 462.213.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

For yderligere information om skolen, henvises til vores hjemmeside
https://skoler.esbjerg.dk/alle-folkeskoler/kvaglundskolen-signatur

Ansøgningsfrist:
Vi skal have din ansøgning senest fredag den 19. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk – Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed