Pædagogisk konsulent til innovation og entreprenørskab

Joboversigt

 • Udsendt dato
  1. maj 2022
 • Udløbsdato
  1. juni 2022

Job beskrivelse

Vild med Innovation, designprocesser, kreative læringsdesigns og entreprenørskab? Så se her!

Ved Center for Undervisningsmidler (CFU) er der en ledig stilling som pædagogisk konsulent til bl.a at understøtte arbejdet med innovation og entreprenørskab.

CFU ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en del af et netværk blandt landets CFU-afdelinger.

Som pædagogisk konsulent i innovation og entreprenørskab er du med til at understøtte skolerne i god og praksisnær undervisning, vejledning og koordinerende arbejde gennem kurser, vejledninger, projekter med mere. CFU understøtter igangværende faglige initiativer og går foran i projekter, der kan styrke den lokale, kommunale og nationale skoleudvikling. Du har således gode muligheder for at skabe retning og perspektiv på kreativ læring og designtænkning sammen med et team af engagerede kolleger, herunder vores konsulent for innovation og entreprenørskab.

Opgaver

Du arbejder med alle aspekter inden for innovation og entreprenørskab. Du indgår i samarbejde med skolerne omkring udviklingsindsatser inden for eksempelvis iværksætteri, hverdagsinnovation og innovation i fagene. Du kan bygge bro mellem innovation og entreprenørskab og skolens formål gennem kortere og længere indsatser, der er knyttet tæt til skolernes (udviklings)praksis. Du er ferm til projektansøgninger og kan hjælpe skolerne med at søge og udvikle projekter. Du kan endvidere skabe netværk.

Du får en central rolle i sammen med kolleger at understøtte projekt- og problembaseret læring gennem indsatser, udvikling og samskabelse med skoler, forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere. Du er ikke bange for at kombinere og udfordre fag, didaktik og praksis gennem kreative tilgange.

Arbejdet som pædagogisk konsulent omfatter bl.a at.:

 • kende til relevante læremidler
 • udvikle og gennemføre kurser
 • opdyrke projekter med eksterne samarbejdspartnere
 • indgå i projekter med en eller flere skoler
 • give mundtlig såvel som skriftlig vejledning
 • vedligeholde fagsider og fagrettede aktiviteter på nettet
 • samarbejde med de øvrige CFU’ere i Danmark
 • udbygge og pleje netværk til gensidig glæde
 • indgå i skoleudviklingsprocesser

Vores forventninger til dine kompetencer

Vi efterspørger ansøgere, som har stærke pædagogiske og didaktiske kompetencer, og har en stor interesse i at arbejde med innovation, kreativitet og entreprenørskab. Du kan vejlede i innovationspædagogik og skabe kreative læringsdesigns.Vi forventer, at du har en brændende lyst til at udvikle god undervisningspraksis til glæde for elevernes læring og trivsel, samt indgå i samarbejde med skolernes ledelse og ressourcepersoner. Vi forventer også, at du har erfaring med at indgå i forskellige projekter på tværs af skoler. Som konsulent skal du både kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre og kunne tilrettelægge din egen tid.

Vi er interesserede i at høre dine bud på, hvordan CFUs kommende innovations- og entreprenørskabskonsulent vil kunne udvikle området.

Vores nye konsulent har følgende profil

 • læreruddannet og med relevant efteruddannelse.
 • dokumentation for erfaringer med og viden om innovation og entreprenørskab.
 • erfaring i at undervise voksne eller vejlede kollegaer.
 • kommunikativt stærk i tale og skrift og er en dygtig formidler.
 • innovativ og selvstændig tilgang til arbejdet med designprocesser….. og innovation.
 • lyst til at arbejde i et dynamisk og meget energisk miljø.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en 60% stilling med tre faste arbejdsdage på CFU.

CFU har afdelinger i Vejle og Odense, og der vil således være tilstedeværelse på begge matrikler, men dit primære ansættelsessted vil være på Niels Bohrs Alle 1 i Odense.

Der vil som pædagogisk konsulent være opgaver i hele landet.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC).

Hvis en ansøger har en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Ansøgning

Send din ansøgning via www.ucl.dk/job senest onsdag den 1. juni 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes den 10. og 14. juni 2022.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ulrik Bollerup Thomsen, chef for Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler, mobil 2339 4034 eller Signe Schmidt Rye, leder for konsulentgruppen i CFU, mobil 4032 9296.

Beliggenhed