Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  15. august 2022


Job beskrivelse

Ønsker du at være med til at starte en 0. klasse og give alle børn et godt og trygt fritidstilbud, så kom og vær med på FFOen på Søndersøskolen. Normalt følges klassen/årgange op til 3. klasse.
Vi har to ledige stillinger som FFO-pædagog med timer i skolen på 0. årgang. Den ene stilling er i vores nye Nest-klasse, den anden i en almindelig 0. klasse. Stillingerne er som udgangspunkt på 33 timer om ugen.

Bag oprettelse af Nest-klasse på Søndersøskolen er grundtanken, at børn er mere ens end forskellige. Se beskrivelse nederst i opslag.

Har du fagligheden i fokus? Og har du mod på og lyst til en aktiv hverdag med masser af udfordringer? Så er du måske vores nye kollega.

FFOen er en stor institution med ca. 350 børn fra 0. til 3.klasse og ca. 30 ansatte.

Dit nye job
I FFOen er vores nye kollega med til at udvikle skole og fritidstilbud i tæt samspil med pædagoger og lærere på Søndersøskolen. FFOen er opdelt i fire selvstyrende årgangsteams, værksted samt en masse idrætsaktiviteter. Hvert team planlægger aktiviteter i forhold til årgangen og i tæt dialog med resten af huset. FFOen er organiseret sådan, at børnene mødes på tværs, både på værksteder og i idræts- og udeaktiviteter.
Som pædagog i Søndersø FFO har du også timer i undervisningen. Det betyder, at du varetager den understøttende undervisning i en klasse samt deltager i holdtimer sammen med en lærer.

Det skal være spændende at gå på arbejde
Vi prioriterer faglig udvikling for hele personalegruppen. Fx tilbyder vi udviklingssamtaler for den enkelte medarbejder samt pædagogiske dage, personalemøder og kurser. Vi har fokus på at styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde med skolen, og i udviklingen af det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på forandringsprocesser og motivation.
Teamet omkring klasse og årgang har altid barnets læring og trivsel i centrum. Det er derfor vigtigt, at du kan give og modtage feedback samt er klar til at justere på egen praksis.

Som pædagog på FFO Søndersøskolen forventer vi, at du:

 • har høj faglighed
 • er ansvarlig
 • kan være tovholder på pædagogiske opgaver
 • kan navigere i en stor institution
 • ser på barnets hele skoledag, fra kl. 7 til kl. 17
 • fungerer godt i en aktiv hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver
 • kan samarbejde professionelt med eksterne samarbejdspartnere som fx lærere, skolepsykologer, specialklassekonsulenter, sundhedsplejersker og socialrådgivere
 • ser børn som selvstændige og kompetente individer, der skal indgå i sociale og forpligtende fællesskaber
 • sætter krav til dig selv og dine teamkolleger om øvelsesrum og fælles refleksion
 • møder børn og voksne med anerkendelse og i et inkluderende perspektiv
 • arbejder systematisk og vedholdende

Nysgerrig?
Vil du vide mere om stillingen og/eller arrangere et besøg hos os, er du meget velkommen til at kontakte FFO-leder Dan Guul Simonsen, dgs1@furesoe.dk, tlf.: 7216 4454.
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist er d. 15. august 2022. Samtaler holdes løbende.

Hvad er Nest
Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med autisme er en del af læringsfællesskabet i en almen klasse. I en Nest klasse er der 16 elever i alt. De 12 elever er neuro-typiske og kommer fra skolens distrikt. De fire elever har en diagnose inden for autisme-spektret, er normalbegavede og vurderes, at kunne trives og lære i almenmiljøet med de rette rammer.

Nest-programmet er udviklet ift. børn med en autisme-spektrum diagnose. Tankerne bag Nest er, at Nest-undervisningens struktur og organisering danner grundlag for god læring og trivsel for alle børn[1]. Forskning viser, at co-teaching, der er et bærende elementer i Nest, virker (henv.).

Mål med realiseringen af Nest sporet
Furesø skolevæsen er optagede af at udvikle den almene undervisning og læringsmiljøerne, så flere børn får deltagelsesmuligheder i den almene skole. Et fokusområde er udvikling af mellemformer, såsom Nest, hvor tilgang og kompetencer fra almen- og specialområdet fusioneres.

Vi har i Furesø Kommune – i lighed med resten af landets kommuner – oplevet en kraftig stigning af antallet af børn, som har brug for et specialtilbud, og særligt antallet af elever med udfordringer inden for autismespektret har været stigende. Nest er altså et svar på en samfundsmæssig udfordring, vi står med i Danmark, der handler om at lave skole for de elever, vi har – i stedet for at segregere en stadigt stigende andel elever til specialtilbud.

Nest sporet bliver fulgt tæt, først og fremmest for at sikre elevernes trivsel og læring. Dernæst for, at vi løbende kan bruge erfaringerne fra Nest til skoleudvikling på resten af Søndersøskolen og på de øvrige skoler i Furesø. De opstillede mål for Nest udtrykker dermed de forskellige håb, vi har for, hvad Nest kan bidrage med ift. et skolevæsen med deltagelsesmuligheder for flere børn.

Filosofisk fundament
Visionen bag Nest programmet er, at læring skal finde sted i en omsorgsfuld rede, deraf navnet Nest. Værdierne i Nest er at børn er mere ens end forskellige og hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervise dem på en måde, så de lærer.

Nest pædagogik handler om at have et særligt fokus på at etablere et stabilt, roligt og fordybende fagligt og socialt fællesskab. Det gælder både for eleverne og de professionelle, som må lære og aflære en række pædagogiske rutiner og tilegne sig nye samarbejdsformer (Nest metoder, inspiration til inkluderende fællesskaber, Clasen og Thomsen (red.), 2019).

I Nest på Søndersøskolen smelter disse værdier sammen med Furesøs lærings- og dannelsessyn samt Søndersøskolens værdier. Fundamentet for Nest er dermed også, at børn lærer i stærke fællesskaber og at det er de voksnes ansvar, at børnene udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Hvis børns udvikling er udfordret, så er det de voksnes opgave at justere praksis.   [1] Erfaringer fra Aarhus, der i 2016 indførte Nest klasser som den første kommune i Danmark, underbygger dette. Undersøgelser af den første gruppe af børn fra Nest klasser viser, at Nest klasserne generelt ligger på niveau med andre klasser ift. trivsel og fravær. Alle børnene har lige stor sandsynlighed for at lære og trives, uanset om de har autisme eller ej. Børnene med autisme udviser signifikant mindre adfærd, der forbindes med autisme på undersøgelsestidspunktet end fra start (henv.).

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

Et arbejde, der betaler sig – et særligt tillæg

I Furesø Kommune er attraktiv løn, interesse for hinandens faglighed og løbende personlig og faglig udvikling en vigtig del af vores virkelighed. Engagementet i den enkelte har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring. I Furesøs mange dagtilbud er forskellighed en styrke, og medarbejderne går gerne nye veje i arbejdet med at styrke udviklingen af den pædagogiske kvalitet med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Den indsats belønner vi med Furesøtillægget, der sikrer et kvalifikationstillæg på 10.000 kr. i nutidskroner årligt til alle fastansatte pædagoger.

Pædagogerne fortæller
I 4 videoer kan du blive klogere på, vi arbejder med at give Furesøs børn de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Se dem på furesoe.dk/blivpædagog

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/

(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=1a49ad16)

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed