Pædagoger eller pædagogiske assistenter til Børnehuset Saxen

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  17. marts 2023
 • Udløbsdato
  1. april 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Børnehuset Saxen – en grøn profil – søger pædagog eller pædagogisk assistent.

Stillingen er på 33-37 timer, med tiltrædelse 1. maj 2023 eller snarest muligt.

Vi søger en pædagog til vuggestuen og Børnehaven, hvis praksis er fagligt funderet og som har et positivt og imødekommende sind. Vi har 5 børnegrupper, 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Du vil være fast tilknyttet en af grupperne, men vil opleve at vi samarbejder i løbet af dagen.

I børnehuset Saxen arbejder vi ud fra en naturprofil og modtog i 2021 det Grønne spirer flag. Det betyder, at vi udforsker naturen og er sammen nysgerrige på, hvad naturen kan, i det omfang det er muligt i forhold til børnenes alder. Vores hovedfokus er dog bl.a. at understøtte børnenes udvikling, hvilket altid foregår i tæt samarbejde med forældrene. Som pædagog skal du finde værdi i det nære og skabe trygge og rummelige læringsmiljøer. Du skal kunne guide og støtte børnene ud fra deres behov og med blik for zone for nærmeste udvikling. Du skal sammen med dine kollegaer kunne justere og tilpasse praksis, så det matcher børnenes behov og med bevidsthed om, hvilken position du skal indtage i relationen. I Saxen, er vores kerneopgave veldefineret og vi arbejder målrettet på at børnene oplever engagerede og nærværende voksne hver eneste dag.

I Børnehuset Saxen er der ugentlig planlægningstid, hvor du med din nærmeste kolleger har tid til at tilrettelægge den kommende uges arbejde med udgangspunkt i de tegn børnene har vist jer. I starter jeres planlægning med at reflektere over børnenes læring, inden i ”tager fat på” den konkrete planlægning og den faglige beskrivelse af ”hvorfor”. Det betyder også, at vi arbejder med en evalueringskultur, hvor vi reflekterer over sammenhængen mellem det aktuelle læringsmiljø og den ønskede pædagogiske intention med børnegruppen og det enkelte barns læring. I Saxen er det prioritering, at der er tid OM børn, da vi mener, at dette giver mere kvalificeret tid MED børn.

I Gladsaxe er vi optagede af at styrke børns forudsætninger for at klare sig godt i livet. Det betyder at vi hele tiden arbejder med at have børnene i øverste kontekst og at vi arbejder målorienteret samtidig med at vi beskriver og følger børnenes tegn. Vi arbejder ud fra det barne- og læringssyn, hvor alle børn ses aktiv lærende, og hvor læring foregår i et socialt samspil med andre, og som en del af et børnefællesskab. I vores pædagogiske læringsmiljø taget vi afsæt i den fælles faglige ramme (DAP), hvor der arbejdes didaktisk med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Som pædagog/Pau i Saxen forventer vi, at du

 • Er uddannet pædagog eller pau’er
 • Kan kommunikere og samarbejde med forældrene
 • Er villig til at forpligte dig på at arbejde og understøtte hverdagen som en del af et team
 • Er i stand til at formulere dig på skrift både til internt og eksternt brug
 • Er visionær, har gode samarbejds- og kommunikative evner, er handlekraftig og kan bevare overblikket
 • Er indstillet på at forpligtige dig til Gladsaxe Kommunes fælles faglige ramme (DAP) og de pædagogiske udviklingsprojekter i området

Til gengæld kan vi tilbyde dig

 • Tydelig ledelse, med sparring, feedback og tæt samarbejde omkring kerneopgaven
 • Et kollegialt samarbejde med fokus på fælles at lykkes
 • Et tæt og udviklende samarbejde med andre pædagoger i vores område i forskellige netværk
 • Mulighed for at fordybe og dygtiggøre dig indenfor en didaktisk ramme
 • Et tæt tværfagligt samarbejde med PPR og sundhedsplejen
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til både seriøs faglig dialog, sjov og latter

I følgende link kan du læse mere om DAP, som er vores faglige ramme for arbejdet med børnene:

Du kan også læse mere på Børnehuset Saxens hjemmeside.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen indplaceres efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Vi håber, at ovenstående har vakt din interesse og glæder os meget til at modtage din ansøgning. Har du spørgsmål eller ønske om besøg, er du meget velkommen til at kontakte børnehusleder Sara Skovrup Thomsen på mail [email protected] eller telefon 51 72 35 53.

Det er som udgangspunkt uddannede pædagoger eller pædagogiske assistenter, der vil komme i betragtning til stillingen. Samtaler vil blive afholdt løbende og dette stillingsopslag tages ned, når stillingen er besat. Hvis ingen kvalificerede pædagoger, søger stillingen, kan anderledes kvalificeret med særlige relevante kompetencer, komme i betragtning.

Ansøgningsfrist
1. april 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed