Overlæge til Psykiatrisk Ambulatorium 2025 i Hillerød

3. august 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    3. august 2022
  • Udløbsdato
    25. august 2022


Job beskrivelse

Vi søger en overlæge til en spændende klinisk hverdag med ansvaret for et af vores FACT-teams. Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner, en positiv indstilling til varierende arbejdsopgaver og mindst et strejf af humor.

Vi er et dynamisk afsnit med 36 ansatte fordelt på flere faggrupper, heraf 7 læger. Vi søger en overlæge med bred klinisk erfaring. Vi har fokus på det gode patientforløb og arbejder med et varieret og individuelt tilpasset behandlingstilbud til vores patienter. Samtidig har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige afsnit på centret og med eksterne samarbejdspartnere.

Vi er maj 2020 overgået til at arbejde efter FACT-principper og bliver stille og roligt bedre til det. Vi har 3 almindelige FACT-teams og for nylig fået et KAG FACT-team, der varetager behandlingen af de fleste af vores bipolære patienter.

Patienter i FACT har behov for et tværfagligt behandlingstilbud, og behandlingen er kendetegnet ved en individuel behandlingsplan, der udarbejdes i samarbejde med patienten, baseret på patientens ønsker samt behov.

Alle patienter følges i et team med en fast læge som ansvarlig for behandlingen, hvor den udkørende og opsøgende indsats er central i FACT, og der kan tilbydes en hyppigere og mere intensiv kontakt, når der er behov for det.

Overlæge på Psykiatrisk Center Nordsjælland
I samarbejde med dig skaber vi rammerne for et spændende overlægejob med udvikling og plads til dine faglige interesser.

Vi tilrettelægger et individuelt tilpasset introduktionsforløb svarende til din erfaring og kompetencer, herunder løbende ledelsessparring 1-1 med din cheflæge med fokus på det, der skal til for at lykkes i stillingen, vores fælles opgaver og mål for den lægelige behandling, herunder den strategiske udvikling af dit ledelsesfaglige område.

Du vil blive en del af en erfaren og engageret speciallægegruppe. Vi lægger stor vægt på vores faglighed og kollegiale sparring og samarbejde.

Vi mener at udgangspunktet for den bedste behandling af vores patienter er, at vores speciallæger og øvrige behandlere og personaler trives og udfordres fagligt i overensstemmelse med deres potentiale, deres og centrets interesser. I centrum står patienten, som vores vigtigste samarbejdspartner og mål for alle vores indsatser.

Vi vægter en hurtig og helhedsorienteret behandlingstilgang, som skal kunne varieres og tilpasses til den enkeltes behov. De pårørende inddrages i videst muligt omfang i behandlingen. Samtidig har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige afsnit på centret.

Videreuddannelse er en naturlig del af arbejdet som speciallæge. Vi imødeser dine ønsker indenfor videreuddannelse og evt. forskningsinteresser, fx indenfor ledelse, ekspertuddannelse i retspsykiatri, psykopatologi, psykofarmakologi, psykoterapi eller anden relevant videreuddannelse.

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse.

Vores forventninger
Vi forventer, at du er en engageret speciallæge i psykiatri eller meget tæt på speciallægeanerkendelse.

Du er fagligt ambitiøs og interesseret i spændende udviklingsprojekter og har interesse i vedligeholdelse af det gode interne samarbejde med centrets andre afsnit.

Måske en interesse for ledelse på sigt.

Løn og vilkår
Vi ønsker, du starter hurtigst muligt efter den 1. oktober 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet.

Har du spørgsmål?
Hvis du vil vide mere om stillingen eller teamet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Nils Lauge på 30 38 10 67, nils.lauge.stentoft-hansen@regionh.dk eller cheflæge Anne-Marie Bangsgaard Jørgensen på 38 64 30 02.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på Job i Psykiatrien.

Søg stillingen
Send din ansøgning, cv og eventuel speciallægeanerkendelse via linket på siden senest den 25. august 2022.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi forventer at afholde samtaler den 9. september 2022, om eftermiddagen.

Et ønske om andet tidspunkt vil vi prøve at imødekomme.

Om centret
Psykiatrisk Center Nordsjælland er del af Region Hovedstadens Psykiatri, Danmarks største psykiatriske hospital. Centret er beliggende på 3 adresser i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør med snart 20 afsnit og specialiserede ambulante enheder.

Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed