Overlæge i intern medicin: nefrologi til Hobro Medicinsk Afdeling og Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

5. august 2022

Joboversigt

  • Udsendt dato
    5. august 2022
  • Udløbsdato
    19. august 2022


Job beskrivelse

Overlæge søges til kombinationsstilling mellem Hobro Medicinsk Afdeling og Nyremedicinsk Afdeling, Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat af speciallæge i intern medicin: nefrologi.

Den primære tilknytning vil være Hobro Medicinsk Afdeling (60%), mens tilknytning til Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg vil omfatte 40% af ansættelsen.

Deltagelse i vagtfunktion efter nærmere aftale.

Afdelingerne
Medicinsk Afdeling Hobro og Nyremedicinsk Afdeling, Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital er to veletablerede afdelinger med en fast lægestab, der gennem årene har haft stor glæde af hinandens fagligheder ved at gøre brug af delestillinger.
Der er tale om en stilling, hvor du med basis i dine faglige erfaringer og ekspertiseområder har mulighed for at sætte dit eget præg på udviklingen af din stilling og dermed går en varieret og spændende hverdag i møde.

Medicinsk Afdeling i Hobro og Farsø Medicinsk Dagafsnit er samlet under samme lægefaglig ledelse. Vores afdeling er en bred intern medicinsk afdeling med specialer inden for reumatologi, lungesygdomme, sukkersyge-, stofskifte- og hormonelle sygdomme, nyresygdomme, mave- og tarmsygdomme, akutte og aldersrelaterede sygdomme. Den samlede lægestab består af 1 ledende overlæge, 10 overlæger, 1 afdelingslæge samt læger i hoveduddannelsesforløb med ca. 20 forløb i blokstillinger i almen medicin og 4 introduktionsstillinger i intern medicin årligt.

Nyremedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands eneste specialafdeling for medicinske nyresygdomme. Afdelingen varetager nefrologisk udredning og behandling på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt inden for en række højt specialiserede områder. Udover sengeafdeling, ambulatorium og dialyseafsnit i Medicinerhuset, har afdelingen dialyse-satellit i både Hjørring og Thisted. Afdelingen har en forskningsenhed under ledelse af den kliniske professor. Afdelingen deltager i undervisning af lægestuderende ved Det lægevidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 
Staben af speciallæger omfatter 1 klinisk professor, 1 ledende overlæge, 8 overlæger og 1 afdelingslæge, heriblandt 4 kliniske lektorer. Afdelingen er normeret til 3 introduktionsstillinger og 3 hoveduddannelsesforløb samt et varierende antal KBU-forløb.
 
Kvalifikationskrav
Stillingen ønskes besat med speciallæge i intern medicin:nefrologi med dokumenteret interesse for bred intern medicin og kronisk og akut nyresygdom, hypertension, samt hæmodialyse og tværfagligt samarbejde omkring dette. Stillingen forudsætter en bred klinisk erfaring, og der forventes særlig interesse og evner inden for samarbejde, kommunikation og formidling. Særligt ansvarsområde kan aftales nærmere efter interesse og kompetencer. 
 
Forskning og udvikling
Der lægges vægt på, at ansøger er videnskabelig aktiv og kan medvirke til at styrke udvikling, kvalitetssikring og forskning indenfor både ansvarsområdet og det nyremedicinske speciale generelt. Det forudsættes, at ansøger har en videnskabelig grad.
  
Undervisning
Der skal påregnes deltagelse i undervisning af yngre læger, medicinstuderende samt øvrige personalegrupper.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger
Udførlig beskrivelse af afdelingerne og funktionsbeskrivelse for stillingen kan rekvireres ved henvendelse til
sekretær Lene Falk: lene.falk@rn.dk  – telefon 4178 5809.

Ved behov for uddybende faglige informationer om afdelingerne kontakt én af nedenstående:
Ledende overlæge, Hobro Medicinsk Afdeling, Norah Thomsen, nlt@rn.dk – telefon 2069 2168
Ledende overlæge, Nyremedicinsk Afdeling, Birgitte Bang Pedersen, bibap@rn.dk  telefon 9766 3760

Ansøgningsfrist: 19.8.2022
Der planlægges ansættelsessamtaler i uge 34, 2022.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed