Overenskomstansat sognepræst 50% til Butterup-Tuse Pastorat i Roskilde Stift

16. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

  • Udsendt dato
    16. september 2023
  • Udløbsdato
    2. oktober 2023
  • Karriereniveau
    Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Butterup-Tuse Pastorat i Holbæk Provsti i Roskilde Stift er ledig til besættelse.

Stillingen er en deltidsstilling.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil kunne ydes 50 % af rådighedstillægget til fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte sognepræster (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000,00 kr.).

Der ydes ligeledes 50 % af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Ulla Thorbjørn Hansen inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: [email protected].

Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15:00. Hvis ansøgningen sendes pr. mail kan autosvaret fra stiftet betragtes som kvittering for modtagelse af ansøgningen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed