Joboversigt

 • Udsendt dato
  3. august 2022
 • Udløbsdato
  7. september 2022


Job beskrivelse

Da vores organistassistent efter godt 9 år har søgt nye udfordringer, opslås stillingen med tiltrædelse pr. 1. november 2022 på 22 timer/uge. Ansøgninger til dele af stillingen er også velkomne, idet det kan være en mulighed at flere deles om arbejdet.

 

Silkeborg kirke er kendetegnet ved

 • Et mangfoldigt og spændende midtbysogn med et højt aktivitetsniveau samt en engageret menighed med en stor gruppe af frivillige.
 • Gudstjenester med stor velsyngende menighed, der værdsætter musik og korsang.
 • Et velfungerende og forgrenet kor- og musikliv.
 • Et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle faggrupper.
 • Stærk tradition med flotte klassiske koncerter i et akustisk skønt rum.
 • Stort pulpitur med nyrenoveret orgel 44 st., 3 man. og setzersystem, samt skærme v. spillebord.
 • Nyt Schimmel flygel i kirken, godt Hindsberg flygel i sognelokalerne, klokkespil, rytmiske instrumenter og fast sang- og musikanlæg.
 • Godt musikbudget og stort velorganiseret nodearkiv med bred musikstil.

 

Kerneopgaver i stillingen er

 • Ledelse af kirkens Spire- og Teenkor (børn fra 3. -5.kl. samt 6.kl. og opefter).
 • Baby- og børnesalmesang.
 • Spille til månedlige rytmiske gudstjenester med band samt gudstjenester i arresten.
 • Orgelspil til gudstjenester, vielser, bisættelser/begravelser i hovedorganistens ferier og friweekends.

 

Vi søger en organist, der

 • Gerne vil være en del af vort gode arbejdsfællesskab og spændende kirkeliv.
 • Har erfaring og lyst til baby- og børnesalmesang samt korarbejde med børn og unge.
 • Har lyst og evne til at spille og arbejde med kirkemusik i forskellige genrer.
 • Har eller er i gang med at tage KM OK (Kirkemusiker med orgel og korledelse fra kirkemusikskolen) eller anden tilsvarende relevant uddannelse.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest: onsdag d. 7. september 2022 kl. 23.59

 

Ansøgningen sendes til 8017fortrolig@sogn.dk

 

Samtaler og prøvespil forventes afholdt i uge 37.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen og have tilsendt arbejdsbeskrivelse for organistfunktionen, er

du velkommen til at henvende dig til:

Poul Nellemann Andersen, menighedsrådsformand på tlf. 28 72 81 18

eller Karin Viller Hansen, organist på tlf. 28 60 89 62

 

Løn og vilkår

Ansættelse sker ved Silkeborg Menighedsråd, Torvet 10C, 8600 Silkeborg.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk bachelor- eller kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 296.001 kr. – 394.182 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.622 kr. – 64.644 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 289.853 kr. – 423.631 kr. årligt. Fikspunktet er 297.285 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 22.342 kr. årligt. OK-tillæg på 964 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO/KMOK-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrin-system. Basistrin 1 udgør 312.150 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 327.964 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 24.270 kr. årligt for tjeneste ved 1 kirke.

 

Alle beløb er oplyst i nutidskroner pr.1.4.2022 svarende til en fuldtidsstilling og kvoteres i forhold til ansættelsesgraden.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed