Operationsofficer til Øvelses- og træningssektionen (J7) ved Arktisk Kommando

Joboversigt

  • Udsendt dato
    18. november 2022
  • Udløbsdato
    2. januar 2023


Job beskrivelse

Dette er stillingen for dig, der ønsker at præge udviklingen af Forsvarets indsats i Arktis, i Kongerigets eneste domæneansvarlige værnsfælles hovedkvarter. Du vil som en del af et stærkt team, få mulighed for at udvikle dig på flere fronter, idet du stilles over for en bred vifte af opgaver, der skal løses individuelt, såvel som i samarbejde med nationale og internationale kollegaer.

Om os

Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando, med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Hovedopgaven for Arktisk Kommando er suverænitetshævdelse og overvågning af arktisk ansvarsområde, dækkende Grønland og Færørene, samt omkringliggende farvande. Ud over dette, løser vi en lang række andre opgaver såsom: Eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljøovervågning, fiskeriinspektion, samt støtte til det civile samfund.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der arbejder ca. 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen bemandede stationer flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, samt på Færøerne. I Danmark er der endvidere dele af kommandoen som arbejder i henholdsvis Aalborg og København.

Om stillingen

Det er Øvelses- og træningssektionens (J7) opgave, at hovedkvarteret og de underlagte enheder (skibe, fly, patruljer, Arktisk Beredskabsstyrke m.fl.) trænes i deres virke i fælles opgaveløsning.

Den primære opgave for J7 er derfor, at træne hovedkvarterets evne til at virke som et værnsfælles operativt hovedkvarter i samspil med de differentierede underlagte enheder, samt internationale samarbejdspartnere.

J7 sektionen er normeret med en chef og to operationsofficerer. Sektionens primære opgave spænder vidt fra gennemførelse af mindre interne øvelses- og uddannelsesaktiviteter, til at indgå i planlægningen af store Combined Joint katastrofe- og suverænitetsøvelser med differentierede deltagelse af enheder og myndigheder. Dette være sig national, såvel som international øvelsesvirksomhed.

Som opperationsofficer i J7 skal du have forståelse for det taktiske, såvel som det operative niveau, da stort set alle øvelser gennemføres i Joint miljø, hvor der skal skabes gode træningsmuligheder for de enkelte enheder og deres evne til at samarbejde. Du vil blive tildelt opgaver, der kræver at du selvstændigt kan forestå det primære arbejde i forbindelse med udvikling af øvelser og uddannelsesaktiviteter.

Udarbejdelse af øvelser stiller krav til at du styrer processen fra opstart til planlægningen til gennemførelse af øvelsen. En proces der forudsætter koordinering internt i Arktisk Kommando, såvel som med eksterne nationale og internationale øvelsesdeltagere.

Uanset, hvilket værn du kommer fra, vil du i J7 få mulighed for at bidrage med din egen viden og erfaring, samt få et større indblik i det øvrige forsvars sammensætning og muligheder, for herigennem at bidrage til spændende og givende øvelser og uddannelser.
Stillingen er forbundet med en vis rejseaktivitet i ind- og udland.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant, og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), eller tilsvarende uddannelse. Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har erfaring fra flere typer af stillinger, samt et bredt kendskab til Forsvarets organisation og virke.

For at trives i stillingen, og opnå resultater, er det essentielt at du trives blandt mennesker, er udadvendt og god til at netværke. Du trives ved at arbejde med udvikling, og evner at se sammenhænge på tværs af værn, nationaliteter, opgaver og teknologi. Du er opsøgende, systematisk og kan arbejde selvstændigt. Det er en fordel hvis du har kendsskab til NATO’s øvelsesplanlægning, men ikke et krav. Du kommunikerer flydende, i skrift og tale, på henholdsvis

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef J7, major Morten Haubro på [email protected] eller telefon +299 521849.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte seniorsergent Kaare Bak, Forsvarsministeriets Personelstyrelses partnerelement ved Arktisk Kommando, på [email protected] eller på telefon. +299 491104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 2. januar 2023. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende. Samtalerne vil som udgangspunkt blive gennemført via VTC. Ansættelse er 1. marts 2023 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed