Operationsbefalingsmand til Operations- og Planlægningssektionen G35 i staben ved 1. Brigade

Joboversigt

  • Udsendt dato
    6. august 2022
  • Udløbsdato
    21. august 2022


Job beskrivelse

1. Brigade søger en operativ mellemleder i stillingen som operationsbefalingsmand (OBM) til Operations- og Planlægningssektionen (G35/1 BDE) i staben ved 1. Brigade.
Brænder du for at arbejde med koordination og planlægning, og vil du samtidig være en del af en dynamisk sektion med mange opgaver og udfordringer, som støtter chefen for 1. Brigade samt dispositionsenheder?

Om os

1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade. Foruden de operative opgaver, varetager 1. Brigade forberedelsen af enheder til beredskab, bidrag til INTOPS, samt nationale indsættelser.

Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejdsmiljø, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Operations- og Planlægningsektionen, G35, er ansvarlig for uddannelse af brigadens operationscentere, hvoraf G35 udgør kernen af operationscenter 2 (OPSC) i brigadens føringskoncept. Der er tale om en sektion under opbygning med fokus på føring og short-term planning. Hertil ligger ansvaret for erfaringsindhentning af HTK ved 1. Brigade forankret ved sektionen. G35 er ydermere ansvarlig for planlægning og koordinering af brigadens deltagelse i Multinational Division North(MND N) aktiviteter, herunder øvelser i Baltikum.

1. Brigade er det rigtige sted for dig, hvis du brænder for den operative tjeneste og ønsker at dygtiggøre dig inden for dette område.
Ved 1. Brigade, bliver du afprøvet i den operative tjenste på troppeenhedsniveau og du får gode muligheder for at dygtiggøre dig.

Ønsker du at blive afprøvet og vurderet i forhold til senere udnævnelse til Chefsergent, eller i forhold til Late entry til kaptajnsniveauet, er 1. Brigade stedet. Her kan du på niveau III udvikle dine operative evner og dygtiggøre dig som sagsbehandler.

Om stillingen

Operations- og Planlægningssektionen består organisatorisk af fem faste medarbejdere, hvor opgaverne fordeles med fokus på personellets kompetencer.

Under operativ indsættelse skal du virke som OBM i OPSC 2. Du skal deltage i den operative uddannelse og øvelse af sektionen – og brigadestaben – både internt og eksternt. Du skal desuden virke som CBRN-befalingsmand og CISBM i OPSC 2.

Som en del af OPSC 2 bliver du en del af et fast team, hvor du skal bidrage til indsættelse og føring af brigadens dispositionsenheder. Du vil derfor komme til at arbejde med HTK og LC2IS under en taktisk opgaveløsning.

Som OBM kommer du til at bidrage til erfaringindhentning af HTK og på sigt LC2IS i 1. Brigade. Ligeledes skal du i samarbejde med sektionschefen støtte med føringsuddannelse af kampbataljonerne, gennemføre planlægning, registrering og budgettering af aktiviteterne og bidrage til udvikling af Standard Operating Procedures/Instructions (SOP/SOI).

Du har som OBM i G35 i 1. Brigade mulighed for at præge arbejdet fremadrettet i samarbejde med et stærkt team i brigadestaben.

Helt konkret består hovedopgaverne i uddannelse og koordination inden for:
– Udvikling og vartning af oversigt over BDE SOP/SOI.
– Uddannelse i LC2IS for brigadens stab.
– LC2IS i en operativ ramme.
– Bidrage til erfaringindhentning af HTK ved 1. Brigade.
– Egen operative funktion.
– Ansvarlig for koordination og planlægning med 1 FØSTBTN ift. stabens funktionsuddannelse på OPSC.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejde om mandagen og afspadsering eller hjemmearbejde om fredagen.
Vi kan tilbyde en afvekslende hverdag, hvor der kan skabes god vilkår for udvikling og uddannelse (Føringskursus, Militær akademiuddannelse).

Stillingen indebærer i nogen grad øvelsesaktivitet og tilstedeværelse uden for normal arbejdstid under uddannelse for enhederne og staben – både i Danmark og i udlandet.

Om dig

Du er udnævnt seniorsergent (SSG), alternativt er du erfaren oversergent (OS) (6-8 års tjeneste som OS), som er klar til udnævnelse.

Det er en fordel såfremt du har kendskab til HTK og LC2IS.

Den vigtigste kvalitet ved dig er ønsket om og evnen til at lære nyt, samt at du kan indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, og er der den rigtigt kemi mellem dig og os, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Steen Østergaard Eriksen på tlf. 72 82 30 90, eller mail 1BDE-G35-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. august 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 34. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed