Nyoprettet stilling som uddannelseskoordinerende overlæge ved Psykiatrien i Region Midtjylland

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  3. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at udvikle den lægelige videreuddannelse og styrke den pædagogiske indsats for lægelig kompetenceudvikling i Psykiatrien? Så er du måske den kommende uddannelseskoordinerende overlæge i Psykiatrien i Region Midtjylland.

 

Vi søger en uddannelseskoordinerende overlæge fra 1. januar 2023, som har evnen og lysten til at varetage den overordnede strategi, koordination og udvikling af den lægelige videreuddannelse og herunder sikre udvikling samt kvaliteten på området på tværs af alle hospitalets afdelinger. Psykiatrien i Region Midtjylland er ambitiøs hvad angår speciallægeuddannelsen i de to psykiatriske specialer, og du vil i den nye funktion som uddannelseskoordinerende få en central og indflydelsesrig position.

 

Der er tale om en stilling på 30 timer om ugen.

 

Om jobbet:

Som uddannelseskoordinerende overlæge skal du være Psykiatriens ansigtet udadtil vedr. forhold omkring den lægelige videreuddannelse gennem deltagelse i diverse samarbejdsfora, råd og udvalg. Du skal være med til at udvikle, planlægge og optimere kvaliteten af lægelig videreuddannelse både i de enkelte afdelinger og på tværs af hospitalet. Som uddannelseskoordinerende overlæge skal du medvirke til at udbrede og forbedre de pædagogiske metoder og sikre et kontinuerligt stærkt uddannelsesfokus, som kan være med til at øge interessen for Psykiatrien som arbejdsplads og uddannelsessted.

 

Som uddannelseskoordinerende overlæge kommer du til at lede Psykiatriens uddannelsesorganisation. Du vil fagligt referere til den lægefaglige direktør i hospitalsledelsen, med hvem du også er i tæt dialog med i forhold til mål og fremdrift på uddannelsesområdet. Du vil også arbejde tæt sammen med Psykiatriens 8 afdelingsledelser. Herudover vil der være en bred samarbejdsflade på tværs af Psykiatriens kliniske afdelinger, enheder og stabsfunktioner.

 

Mere konkret kommer du til at:

 • stå for udvikling af en identitet og strategi for lægelig videreuddannelse i Psykiatrien
 • arbejde med implementering af strategien for lægeligelig videreuddannelse, herunder at foreslå og facilitere nye pædagogiske og organisatoriske tiltag til vedligeholdelse og udvikling af et attraktivt uddannelsesmiljø
 • være faglig leder og fagligt fyrtårn for Psykiatriens ledende overlæger med uddannelsesansvar
 • koordinere planlægning, udvikling og optimering af kvaliteten af lægelig videreuddannelse i de enkelte afdelinger og på hospitalet som helhed
 • skabe en samstemt uddannelsesorganisation med ensartet høj kvalitet for lægers videreuddannelse og bidrage til udvikling af læringsmiljøet i den lægelige videreuddannelse
 • samarbejde med og rådgive hospitalsledelse, afdelingsledelser m.fl. i spørgsmål vedrørende lægelig videreuddannelse
 • faculty development af UAO’er, UKYL’er og vejledere i samarbejde med ledende overlæger med uddannelsesansvar samt udvikling af pædagogiske og læringsmæssige standarder
 • deltagelse i og/eller ledelse af diverse samarbejdsfora, råd og udvalg

 

 

Hvem er du?

Den uddannelseskoordinerende overlæge skal være overlægekvalificeret inden for et psykiatrisk speciale. Dertil kan du allerede have gennemført hovedvejlederkursus, kursus for UAO eller inspektorkursus dokumenteret erfaring med præ- og postgraduat lægeuddannelse.

 

Vi lægger vægt på, at du:

 • har dokumenteret ledelseserfaring inden for psykiatrien og kendskab til driften i en psykiatrisk afdeling
 • har gode kommunikative evner og erfaring eller evner inden for administrativt og organisatorisk arbejde
 • har kendskab til struktur og processer i den lægelige videreuddannelse
 • har erfaring med strategisk planlægning samt ledelse af fagprofessionelle
 • er god til at skabe netværk og kan arbejde i et felt med forskellige samarbejdspartnere
 • er udviklingsorienteret og har beslutningskraft

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker på overenskomst efter aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger vedrørende lægelige chefer.

Stillingen har organisatorisk reference til Stabschefen i Psykiatrien og faglig reference til hospitalsledelsen. Tjenestestedet er Viborg, men meget af tiden vil du være at finde andre steder i organisationen.

 

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Tina Ebler på tlf. 27 85 44 84, stabschef Helle Odde på tlf. 29 60 03 51 eller specialkonsulent Karen Norberg på tlf. 29 33 57 71.

 

Din ansøgning:

Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2022. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag den 11. oktober 2022.

 

Om Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge. Hospitalets cirka 2900 ansatte behandler årligt over 30.000 borgere og modtager mere end 250.000 ambulante besøg.

Psykiatristaben, der er psykiatriens administration, ligger på tre matrikler i henholdsvis Viborg, Skejby og Gødstrup, og består af seks fagområder: Ledelsessekretariat, HR, Økonomi og Planlægning, Kommunikation, Kvalitet og Udvikling samt Sundheds IT og Digitalisering.

Du kan læse mere om Psykiatrien på https://www.psykiatrien.rm.dk/, og du kan bl.a. følge os på sociale medier under navnet Psykiatrien i Region Midtjylland.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed