Næstkommanderende til Jægerkorpsets operative Squadron

Joboversigt

  • Udsendt dato
    5. august 2022
  • Udløbsdato
    23. august 2022


Job beskrivelse

Kan du have mange bolde i luften samtidig med du har overblikket over det administrative i forbindelse med driften af den operative Squadron. Har du lysten til at støtte op om uddannelsen og lede engagerede soldater, i mission såvel som et øvelsesmæssige miljø. Har du evnen og viljen til at skabe resultater via samarbejde med indenlandske som udenlandske enheder, så er du manden vi søger.

Om os

Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold – lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset gives dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine ‘drømme’ – uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.

Om stillingen

Du vil som næstkommanderende komme til at have et tæt samarbejde med Squadron Commanderen (SQN CDR), og være dennes stedfortræder i hans fravær.

Du er den der kan følge CH JGK direktiv og omsætte dette til relevant uddannelse for personellet i tæt samarbejde med SQN CDR.

Af opgaver der hører til stillingen kan nævnes:
• Deltager, sammen med SQN CDR, i planlægning og gennemførelse af enkeltmands- og enhedsuddannelsen i SQN.
• Indstiller, i samarbejde med SQN CDR, SQN MA til funktionsrelaterede kurser.
• Er medvirkende til udarbejdelse og ajourføring af Jægerkorpsets operative SOP.
• Kan indtræde som operationsbefalingsmand i JGK Taktiske Operations Center.
• Gennemfører, sammen med SQN CDR, personelforvaltning i SQN.
• Øvrige AD HOC opgaver når behov opstår.
• Er beholdningsansvarlig for materiel, våben og køretøjer udleveret til SQN, samt ansvarlig for dette er vedligeholdt og opbevaret jf. gældende opskrifter.

Om dig

Du er seniorsergent og har forrettet tjeneste i en årrække i JGK operative Squadron. Stillingen er karakteriseret ved en stor grad af selvstændighed, hvorfor det er vigtigt, at du er struktureret, proaktiv og forstår samspillet med JGK øvrige enheder. Særligt gode samarbejdsevner på tværs af Jægerkorpsets organisation er vigtige.

Du skal have baggrund som uddannet Jægersoldat, med flere års tjeneste. Du må meget gerne, men det er ikke et krav, have tjeneste fra andre sektioner i Jægerkorpset, således du er bredt vidende om Jægerkorpsets organisation. Du skal være i stand til at se helheder og vide hvor du og JGK operative Squadron indgår i den samlede opgaveløsning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Carsten Højris Nielsen i Jægerkorpset på telefon 728 39011 eller via mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 23. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland – i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold – lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau – spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur – ‘Mere at være end at synes’.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed