Mobilteamet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Sydjylland, søger sygeplejerske pr.1.3 2023 eller snarest derefter.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  27. december 2022
 • Udløbsdato
  31. januar 2023


Job beskrivelse

Mobilteamet tilknyttet Børne –og Ungdomspsykiatrisk afdeling Sydjylland søger en sygeplejerske. Det er en fast stilling på 37 timer. Den daglige arbejdsplads vil være Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling ved Aabenraa. Men da mobilteamet er en udgående funktion vil du være meget på farten.

Mobilteamet er stedet for dig, hvis du drømmer om at være med til at udvikle behandlingstilbud for unge i psykiatrien, du er fagligt velfunderet og du kan skabe engagement omkring dig. Du vil gerne være med til at yde indsatser for børn og unge i den unges nærmiljø?

Hovedopgaverne i Mobilteamet er at bidrage til et samarbejde mellem psykiatrien og bostederne samt mulighederne for en udgående indsats, der både vil være et tilbud til unge på bosteder, men også i familierne, hvor der er brug for støtte og rådgivning samt strategier omkring den unge. Derudover er der en opgave i implementering af patientstyrede senge.

Mobilteamet dækker Region Sydjylland og er placeret på to matrikler, Esbjerg og Aabenraa. Teamet består af 7 medarbejdere, som samarbejder på tværs af matriklerne. Du vil blive en ud af fire medarbejdere i Aabenraa.

Formålet med arbejdet i mobilteamet er bl.a.at forebygge og reducere antallet af tvangsindlæggelser og ikke planlagte genindlæggelser samt bygge bro mellem den unge og psykiatrien.

Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde højt og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til unge. Det betyder, at vi lægger vægt på at samarbejde med den unge og familien eller andet netværk, herunder andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, PPR, praktiserende læger samt kommunale støttekontaktpersoner og bosteder.

Vores ambition er at skabe størst mulig sammenhæng og kontinuitet for den unge, pårørende samt samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads i udvikling, hvor inddragelse af den unge, godt kollegialt samarbejde og faglig dygtighed er i fokus
 • Supervision
 • Fokus på implementering af patientstyrede senge, bæltefrit afsnit samt tværsektorielt samarbejde

Du er/kan:

 • Du er sygeplejerske, gerne med psykiatri erfaring.
 • Er indstillet på at arbejde dag, aften og weekend ca. hver 6. uge hvor alene arbejde forekommer.
 • Arbejde selvstændigt med arbejdsopgaver og i høj grad har indflydelse på egne opgaver og mulighed for sparring med erfarne kolleger.
 • Har interesse og lyst til at arbejde med de unge psykiatriske udfordringer og vil være kontaktperson.
 • Er fleksibel, ansvarlig og samarbejdsvillig med mange forskellige faggrupper.
 • Er reflekterende og har evne til at tilegne dig ny viden.
 • Deltage i tværfaglige konferencer og bidrager med observationer og refleksioner, der har værdi for den unges behandling.
 • Har kørekort og er glad for at køre bil.

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er fysisk placeret på tre matrikler, og ud over Døgnafsnit i Esbjerg/Døgnafsnit i Aabenraa rummer afdelingen også ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa. Der er en funktionsleder tilknyttet hvert afsnit, som i samarbejde med de faglige ledere varetager den daglige ledelse af afsnittene.

Praktiske oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved funktionsleder Anne-Mette Nørregaard tlf. 99447304 eller mobilmedarbejder Lone Christensen tlf. 99447040

Ansøgningsfrist d. 31.1 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 6

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed