Miljøstyrelsen søger 4 dygtige AC-medarbejdere med interesse for den grønne omstilling og cirkulær økonomi – og som brænder for at gøre en forskel

19. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  19. november 2022
 • Udløbsdato
  4. december 2022


Job beskrivelse

Vil du være med til at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi og bidrage til at skabe et grønnere samfund? Motiveres du til at arbejde på et område med stor politisk bevågenhed og hvor der er behov for at være innovativ og finde gode bæredygtige løsninger på komplekse problemstillinger? Så er du måske vores nye kollega i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 600 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Om Cirkulær Økonomi og Affald
I enheden Cirkulær Økonomi og Affald arbejder vi med at understøtte virksomheder, det offentlige og borgeres omstilling til en mere cirkulær økonomi, der kan bidrage til at mindske klimaaftrykket fra den danske affaldsproduktion. Det globale befolkningstal og vores samlede forbrug stiger og konsekvensen er en stigende knaphed på ressourcer i verden. Affald skal derfor ses som en ressource og er et vigtigt bidrag til at modvirke denne knaphed. Vores faglighed er i høj grad både inden for det affaldstekniske- og juridiske område, hvorfor opgaverne løses i tæt samarbejde faglighederne imellem. Der er mange direktiver på vores område, som vi er med til at understøtte implementeringen af.

I enheden Cirkulær Økonomi og Affald er vi godt 90 medarbejdere og 3 kontorchefer. Enheden er organiseret i flere teams som hver især er tilknyttet en funktionsleder.

Dine opgaver – Udvidet producentansvar på emballage og oprydningsansvar for engangsplastik
I enheden Cirkulær Økonomi og Affald er vi i fuld gang med at bidrage til implementeringen af det udvidede producentansvar på emballage, som gør producenterne økonomisk ansvarlige for affaldshåndteringen af deres produkter. Det udvidede producentansvar omfatter ca. 42.000 producenter, og ordningen vil give dem incitament til at reducere materialeforbrug og til at designe mere genanvendelige emballager. Du får dermed en central rolle i at drive implementeringen af en historisk omorganisering af affaldssystemet, som skal medføre mere genbrug og genanvendelse af alt emballage fx fra plastikindpakning af grøntsager, shampooflasker, legetøj til leverpostejsbakker, og dermed bringe os tættere på en mere cirkulær økonomi. De nye regler om udvidet producentansvar for emballage og oprydningsansvar for engangsplastik skal træde i kraft senest 1. januar 2025. For oprydningsansvar på cigaretskodder træder reglerne i kraft 1. januar 2023.

Vi søger 4 dygtige og udviklingsorienterede AC-medarbejdere til vores team, der arbejder med implementering og understøttelse af det kommende udvidede producentansvar for emballage og oprydningsansvar for engangsplastik herunder cigaretskodder.

Konkret vil du bl.a. komme til at varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Sikre en tæt koordinering til departementet bl.a. ifm. besvarelse af bestillinger, regeludvikling og faglig sparring.
 • Udarbejdelse af analyser, notater og faglige vurderinger som led dels i implementeringen af producentansvaret for emballage og dels den løbende forvaltning og udvikling af Miljøstyrelsens øvrige opgaver på området.
 • Bidrage til at opbygge et nyt team omkring forvaltningen af det udvidede producentansvar.
 • Interessentinddragelse- og varetagelse.
 • Vejlede borgere, kommuner og erhvervslivet.
 • Håndtering af diverse ad hoc opgaver både i eget team og på tværs af enheden.

Vi lægger vægt på at have dialog med mange forskellige interessenter og på at yde god vejledning til virksomheder. Du skal derfor forvente at have en del kontakt ud ad til. Dialogen er også på engelsk, da vi har meget EU-samarbejde og kontakt til udenlandske virksomheder og myndigheder.

Vores forventninger til dig:
Vi søger AC-medarbejdere med en relevant akademisk baggrund inden for miljøområdet eller det naturvidenskabelige område; det kan være ingeniør, miljøplanlægger, kemiker, geograf, biolog e.lign. Du kan også have en anden akademisk baggrund f.eks. samfundsfaglig, gerne med dokumenteret relevant erhvervserfaring inden for området. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra centraladministrationen, men det er ikke et krav. Du få tilknyttet en mentor, som vil støtte dig i at komme ind i fagområdet. Da vi rekrutterer til et nyt team, er vi på udkig efter forskellige fagligheder og erfaringer.

Vi forventer, at du:

 • Har et højt fagligt niveau og arbejder selvstændigt og struktureret.
 • Er analytisk stærk og grundig i din identifikation af problemstillinger og sikring af kvaliteten af dine og teamets leverancer.
 • Er en dygtig formidler, der er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk og har evnen til at omsætte komplekse faglige sager til let forståelig rådgivning og konkrete løsninger i praksis.
 • Kan lide at arbejde med komplicerede problemstillinger, der ofte har et teknisk og politisk ophæng.
 • Er løsningsorienteret og trives med opgaver under stadig forandring.
 • Er en holdspiller, der med nysgerrighed og proaktivitet tager ansvar for den fælles og tværfaglige opgaveløsning.
 • Interessere dig for politik og politiske beslutningsprocesser.

Vi forventer endvidere, at du har et godt humør og er omstillingsparat, dynamisk og arbejdsom. Du trives med mange opgaver, der til tider skal løses i et højt tempo, og hvor nogle vil være rutineprægede og andre vil kræve fordybelse og analytisk sans. Dine kolleger er fagligt kyndige og vi videndeler og sparrer meget med hinanden. Derudover sætter vi pris på en hyggelig snak over kaffen, og vi prioritere at skabe et trygt, sjovt og rart arbejdsmiljø, hvor vi kommer hinanden ved og hjælper hinanden når der er travlt.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet vil være på Tolderlundsvej 5, Odense.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Nina Espegård Hassel på tlf. 24 83 63 79 eller funktionsleder Thomas Bangsgaard Vestergaard på tlf. 30 89 26 35.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest den 4. december 2022.

Vi planlægger at holde samtaler hhv. den 9. december 2022 og den 12. december 2022.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde tests og/eller forberede en case.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed