Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  21. oktober 2022


Job beskrivelse

Vil du udfolde dine neurofaglige kompetencer i et fagligt stærkt og udviklende miljø, så er du måske vores nye kollega.

Om Hjernecenter Randers
Hjernecenter Randers er et veldrevet kraftcenter for voksne med erhvervet hjerneskade. Hjernecentret tilbyder en bred vifte af tilbud og indsatser, bl.a. kompenserende specialundervisning (neuroundervisning og logopædi), mestringsvejledning samt fremskudt rådgivning i samarbejde med myndighed. Vi består aktuelt af otte mestringsvejledere, fem specialundervisere, en sekretær og en køkkenmedarbejder.

På Hjernecentret er der desuden en lang række frivillige indsatser, og vi prioriterer at borgerne og brugerforeningerne skal opleve Hjernecenter Randers som deres sted, og benytter det til forskellige aktiviteter. Derudover tilbyder vi en række café- og gruppeforløb samt kurser til både borgere og pårørende. Vi arbejder med et skærpet mestringsperspektiv i indsatserne, hvor inddragelse af borgerne vægtes højt.

Sammen udvikler vi vores tilbud, så de matcher missionen i Randers Kommunes Handicapplan om at understøtte borgerens mulighed for mestring i eget liv og høj livskvalitet – herunder at yde hjælp og støtte ud fra Randers Kommunes kvalitetsstandard.

Om mestringsvejledning
Mestringsvejlederteamet yder støtte til borgere efter SEL §§85, 82a og 82b.

Som mestringsvejleder arbejder du med målgruppen over 18 år, som har erhvervet hjerneskade. Udover erhvervet hjerneskade kan målgruppen have andre problematikker/komorbiditet i form psykiatriske diagnoser og misbrug.

Vi tilrettelægger mestringsvejledning henholdsvis som individuel- eller gruppebaseret støtte i enten fysisk eller virtuel kontakt med borgerne. Mestringsvejledning i fysisk støtteform afholdes f.eks. på Hjernecenter Randers, i borgers hjem eller ved anden relevant lokation.
Som medarbejder hos os skal du kunne se sig selv arbejde ind i alle ovenstående former for støtte til borgerne.

Som mestringsvejleder arbejder du oftest ene, hvilket du skal kunne trives i. Du bliver en del af et stærkt fagligt team, hvor der er ugentlige personalemøder samt faglig sparring, supervision og faglig udvikling. Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang og arbejder ud fra metoden MI – Den motiverende samtaleteknik.

Vi arbejder ud fra VUM – Voksenudredningsmetoden – og vi dokumenterer i Sensum/Bosted-fagsystemet. Vi er lige nu i en proces hvor vi, i samarbejde med Myndighedafdelingen, implementerer borgerens handleplansmøder i et nyt koncept, som hedder Mit liv-Min plan.

Vi har et tæt samarbejde med Myndighedsafdelingen samt omsorgsområdet, f.eks. ift. borgere i genoptræning.

Du vil primært arbejde i dagtimerne, dog kan aften- og weekendarbejde forekomme.

Vi forventer, at du

 • har en mellemlang videregående uddannelse som f.eks. pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver eller lign.
 • har neuropædagogisk viden og evner at bruge denne viden i din faglige praksis
 • har erfaring i at arbejde med mennesker med senhjerneskade
 • gerne har erfaring inden for psykiatri og misbrug – det er en fordel, men ikke et krav
 • kan bidrage med indsatser efter både SEL §§85, 82a og 82b
 • er skarp på faglig dokumentation, herunder formulering af SMART-mål
 • har gode samarbejdsevner og arbejder for at skabe et stærkt tværfagligt samarbejde
 • trives med at arbejde alene, og er solidt funderet i dit personlige og faglige ståsted – men stadig ser en værdi i teamarbejde, som du også formår at deltage aktivt i
 • formår at arbejde ud fra borgernes individuelle behov indenfor rammerne af støttemodellen
 • har respekt for borgerens eget hjem og kan begå dig i mange typer hjem
 • formår selv at planlægge din arbejdstid
 • tager del i et arbejdsmiljø, der er præget af kollegialt sammenhold, ligeværd og humor
 • kan bidrage til implementering af Handicapplanens mindset og konkrete aktiviteter.

Vi tilbyder

 • uddannelse i neuropædagogik
 • uddannelse i MI – Motiverende samtaleteknik
 • sparring og supervision
 • en arbejdsplads i udvikling, hvor vi har plads til nye idéer og tanker til vores mange indsatser
 • indflydelse på egne opgaver ud fra filosofien ”frihed under ansvar”.

Løn og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst. Stillingen er 37 timer med opstart hurtigst muligt, senest 1. december 2022.

Yderligere oplysninger
Ansøgere med spørgsmål er velkomne til at kontakte afdelingsleder Mette Birkmose Christensen på telefon 28 49 93 91.

Frist
Ansøgningen sendes via linket i stillingsopslaget, og ansøgningsfristen er 21. oktober 2022.
Samtaler forventes gennemført 26. oktober 2022 om eftermiddagen og vil foregå på Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed