Messegaster til Søværnets inspektionsskibe

Joboversigt

  • Udsendt dato
    2. august 2022
  • Udløbsdato
    27. august 2022


Job beskrivelse

Kan du lide en arbejdsdag, hvor du ikke nødvendigvis kender hele indholdet på forhånd? Har du ønske om at arbejde som førstehjælper, hvor dine kompetencer og færdigheder er afgørende for dine kollegaer?

Om os

Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne. Vi udfører patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne omkring Færøerne og Grønland. Underpatruljering af farvandende i Nordatlanten har vi blandt andet til opgave at udføre opgaverne i fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder og meget andet.

Som en del af Søværnets sejlende styrke deltager vi også i øvelser med med flere smarabjdspartnere. Samarbejdspartnere er både de lokale myndigheder og andre NATO-lande.

Vi er en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen yder en professionel indsats med en meget høj faglig stolthed.

Besætningen gennemfører på et typisk år sejlads i ca. 120 dage. Sejladsperioderne har en varighed af 6 – 10 uger. I sejladsperioderne vil du ofte få mulighed for at opleve en storslået natur. Du vil ofte blive mødt med naturens kræfter, som kan give en masse gode udfordringer i hverdagen.

Om stillingen

Dine dagligdagsopgaver er at deltage i det daglige arbejde i kabyssen. I kabyssen vil en del af arbejdsopgaverne være at klargøre måltider sammen med skibets kokke, oprydning og afvaskning af service efter alle måltider.

Du vil også have øvrige opgaver i forhold til skibets operative opgaver. Din funktion i skibets operative opgaveløsning vil hovedsaligt være inden for området førstehjælp. Her vil du fungere som junior medic, som er den første person, der på stedet behandler en tilskadekommen.

Du vil gennem din tjeneste gennemføre uddannelse i førstehjælp på flere niveauer. Disse uddannelser vil give dig gode kompetencer, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at fortsætte i Søværnet som SANIT eller i det civile erhvervsliv som ambulanceredder, sygeplejerske, læge eller andet inden for sundhedssektoren.

Om dig

Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du vil gennemføre et kursus i avanceret førstehjælp (junior medic), som giver dig gode kundskaber i almindelig førstehjælp og stor indsigt i behandling af akut-skader.
Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sagsbehandler ved Søværnets Center for Administration, Chefsergent Lars Hoel, SCA-BEM11@MIL.DK telefon 72857553.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 27. august 2022. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed