Medarbejder til Vand og Natur

22. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  22. september 2022
 • Udløbsdato
  28. oktober 2022


Job beskrivelse

En af vores erfarne medarbejdere går på pension, og vi søger derfor en ny kollega til Naturteamet. Vi forventer nogle måneders overlap, og du vil derfor blive grundigt indført i opgaverne og løbende overtage ansvaret.

Du vil primært skulle arbejde med terrestrisk natur og Natura 2000 områder, men vi arbejder tæt sammen i Naturteamet, og derfor kan der også være opgaver med vandhuller, skove og grønne områder.


Opgaverne er som udgangspunkt, at

 • give bidrag om natur til interne høringer og på screeningsmøder vedr. lokalplaner
 • varetage naturbeskyttelsesinteresser i interne høringer fra andre afdelinger, f.eks. i sager om vejanlæg, byggeri, vandindvinding, vandløbsprojekter, skovrejsning og fredninger
 • behandle ansøgninger og håndhævelsessager om terrestrisk natur og – i mindre grad – vandhuller
 • lave aftaler med lodsejere, dyreholdere og kogræsserlaug om pleje af beskyttet natur med kommunens medvirken
 • arbejde med biodiversitet som opfølgning på kommunens Natur- og Miljøpolitik
 • lave systematisk naturtilsyn i feltsæsonen og indsamle data til den øvrige opgaveløsning
 • varetage naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanlægning og andre tværgående samarbejder med andre afdelinger
 • udarbejde Natura 2000 handleplan i samarbejde med nabokommuner
 • gå i dialog med lodsejere om tiltag, der kan udmønte Natura 2000 handleplanen.


Vi forventer, at du

 • har en faglig relevant uddannelse, f.eks. som biolog eller lignende, eller har fået erfaring på området på anden måde
 • brænder for naturen og synes, det er spændende at arbejde med alle typer opgaver omkring naturen – også det, der ikke foregår i felten i gummistøvler
 • har lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation og medvirke til at formulere politik på området – og kontrollere, at den bliver udmøntet i forvaltningen af naturen
 • har et godt indblik i lovgivningen om beskyttet natur, Natura 2000, bilag IV arter, miljøvurdering m.v. og erfaring med sagsbehandling inden for disse lovområder
 • har et godt artskendskab, først og fremmest med den danske flora, men også med relevante faunagrupper
 • har erfaring med naturpleje og naturgenopretning og gerne med større projekter med ansøgning om ekstern finansiering (fondsmidler og lignende)
 • er struktureret og systematisk, så du effektivt kan planlægge, prioritere og afslutte opgaverne
 • er imødekommende og løsningsorienteret i din relation til kollegaer, samarbejdspartnere og lodsejere, men samtidig også har gennemslagskraft og vedholdenhed, når det er nødvendigt.
 • har erfaring med ESDH og GIS (vi bruger SBSys og Spatial Suite)
 • har gyldigt kørekort til personbil.


Hvem er vi?

I Vand og Natur arbejder vi med grundvand, spildevand, vandløb, vandhuller, søer, natur, naturpleje, skove, grønne områder, adgang til naturen, jord, råstoffer, landbrug, jagt, fiskeri, sejlads, badevand, og meget, meget mere. Kort sagt er vi en afdeling, der beskæftiger sig med alt mellem himmel og jord – opgaver, der betyder noget for en masse mennesker.

Vi er ca. 25 medarbejdere i afdelingen fordelt på ingeniører, miljøteknikere, biologer, geologer og andre AC’ere samt administrative medarbejdere med meget brede og blandede erfaringer og referencer. Der er tale om et spændende og bredt fagligt miljø med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vand og Natur er en del af Plan, Teknik og Miljø, hvor der er i alt cirka 90 medarbejdere.

Vi er en afdeling med stor aktivitet og travlhed – men også en afdeling, hvor vi forsøger at tage os tid til hinanden. Vi har fokus på at få sat det rigtige ”hold” og at få løst ”opgaven” på tværs af grupperne. Det er et fælles ansvar, at vi lykkes!

Hvad tilbyder vi?
Fra din første dag i Skanderborg Kommune støtter vi din personlige og professionelle udvikling. Du får din base på rådhuset på Skanderborg Fælled i et åbent og energifyldt arbejdsmiljø.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge med flextid, sundhedsordning, restaurant og gratis parkering.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales ifølge den gældende overenskomst.


Yderligere oplysninger

Har du brug for yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte en af følgende

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning og relevante bilag (CV, eksamensbevis, anbefalinger med videre) senest 28. oktober 2022 kl. 23.59, hvor ansøgningssystemet automatisk lukker.

Første samtale forventes at blive afholdt 8. november 2022, og 2. samtale 14. november 2022.

Vi forventer, at du kan tiltræde 1. januar 2023.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt – ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed