Joboversigt

 • Udsendt dato
  18. november 2022
 • Udløbsdato
  11. december 2022


Job beskrivelse

Spændende stillinger som ”Matrikelløse behandlere”
Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) søger to medarbejdere til et lille team af skolekonsulenter, som varetager forebyggende opgaver i almenområdet
Vi søger en pædagog/lærer/familieterapeut til stillingerne, som er på fuld tid/37 timer.

Stillingerne er i første omgang tidsbegrænsede til 2 år dog med gode muligheder for at fortsætte efter projektperioden.

Jeres faglige- og daglige base vil være med udgangspunkt i HDS, hvor I vil være en del af et mindre team bestående af 2 ”Matrikelløse behandlere” og én ”Brobygger”. I vil dele kontor med vores PPR psykolog.

Læs mere om HDS på https://hillerod-kommunes-dagbehandlingsskole.aula.dk

Der har de seneste år været et øget fokus på en tidligere forebyggende indsats i Hillerød Kommune. Det har bl.a. været medvirkende til, at vi nu kan ansætte 2 ”Matrikelløse behandlere” til at forebygge, at elever der potentielt senere ville kunne komme i betragtning til et dagbehandlingstilbud, kan fortsætte i almenområdet i stedet.

Jeres arbejdsfunktion vil være at

 • koordinere indsatsen i forhold til en elev på en distriktsskole, hvor der er begyndende bekymring for elevens trivsel
 • samarbejde med skolens medarbejdere, forældre, eleven og evt. andre samarbejdsparter for at skabe bedre muligheder for, at det pågældende barn kommer i trivsel
 • yde sparring/undervisning til skolens medarbejdere på baggrund af observationer og på den måde være med til at skabe håb for forandring
 • være deltagende i praksis omkring barnet og udføre direkte intervention/anvisning med andre fagpersoner omkring barnet
 • yde sparring og vejledning til forældrene
 • inddrage fritidstilbud eller andet netværk, hvor det giver mening
 • være tovholder/mødeleder i hele processen og samtidig kunne inddrage væsentlige samarbejdsparter
 • beskrive, evaluere og afslutte forløbene.

Ud over mulighed for daglig sparring på HDS vil I blive tilbudt supervision på opgaverne ved ekstern supervisor.

Vi søger medarbejdere, som har viden om eller har beskæftiget sig med inklusion i almenskolen, erfaringer med vores elevgruppe i praksis samt viden om teamsamarbejde. Du skal kunne samarbejde tæt med dygtige medarbejdere i folkeskolen, forældre, elev og det øvrige netværk for at finde veje og forståelser, der kan være med til at beholde pågældende elev i almensystemet.

Vores nye medarbejdere skal trives med mange bolde i luften og en arbejdsdag, hvor vi både prioriterer høj faglighed og højt humør. Det er samtidig et job, som kræver, at man i høj grad kan arbejde selvstændigt og har forståelse for de mange perspektiver, der kan bringes i spil.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med BUPL/DLF.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende efter ansøgningsfristen.

Om selve ansættelsessamtalen
Efter indledningen af vores samtale, hvor du bl.a. vil blive bedt om at begrunde din ansøgning til os, vil næste del af samtalen, som er inddelt i to dele, være en del af et Mentaliseringsbaseret Rekrutterings Interview (MRI). Først ser du en video, hvor vi har forskellige spørgsmål til dig, og derefter har vi nogle spørgsmål, der vedrører synet på dig selv som fagperson og synet på en klient/borger/barn.

Det videoklip vi viser varer ca. 1- 1 ½ minutter. Vi har til dette interview valgt et videoklip fra dokumentaren vist på TV2 med titlen ’Smertens børn’, der omhandler undervisningsforhold i folkeskolen. Når vi har set filmen, vil vi bede dig om at forholde dig til dynamikken mellem læreren og eleverne i klassen, samt forholde dig til, hvad læreren fortæller om sine holdninger til at være lærer.

Denne del af samtalen vil ca. tage 20 minutter.

Derefter vil der være mulighed for at stille yderligere spørgsmål både fra din side og fra vores side.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed