Major til doktrinudvikling og forskning (Ph.D. projekt) ved Center for Landmilitære Operationer (genopslag)

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    10. oktober 2022


Job beskrivelse

Har du ambitioner om at skrive en Ph.D. inden for militære operationer?

Vil du være med til at forme udviklingen af landmilitær doktrin, operationsplanlægning og gennemførelse af landmilitære operationer? Så er denne stilling noget for dig!

Om os

Center for Landmilitære Operationer er det landmilitære center under Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet. Centret består af 35 hærofficerer, én seniorsergent, én IT assistent og én videnskabelig medarbejder, der arbejder i fire elementer, der dækker doktrinudvikling og taktikuddannelser fra delings- op til korpsniveauet. Arbejdet i centret er præget af en vekselvirkning mellem udvikling (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professions-fastholdelse (støtte til hærens operative enheder). Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

Forsknings- og Udviklingselementet (FoUELM) er placeret på Svanemøllens Kaserne. Vores kerneopgave er udvikling af landmilitær doktrin. Elementet består af tre majorer, én kaptajn og én civil videnskabelig medarbejder. En del af vores udviklingsarbejde deler vi gennem seminarer med deltagelse af blandt andet hærens øverste ledelse. Vi har inden for det seneste år gennemført to større seminarer omkring henholdsvis Multi-Domain Operations og erfaringer fra krigen i Ukraine, samt tre mindre seminarer omhandlende droner, panserværnsmissil og måden doktrin formidles i hærens reglementer. Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor du kan sætte et markant aftryk på udviklingsarbejdet inden for det landmilitære domæne og samtidigt skabe balance mellem privatliv og arbejde/studier i Københavnsområdet.

Om stillingen

Dit arbejde vil være koncentreret omkring forskning og udvikling i det landmilitære domæne, dette med mulighed for at skrive en Ph.D. Afhængigt af kompetencer og i koordination med lederen af FoUELM kommer du til at planlægge og gennemføre projekter af kortere eller længere varighed omhandlende landmilitær doktrin i konteksten af Multi-Domain Operations. Arbejdet vil generelt foregå i tæt samarbejde med øvrige centre og institutter ved Forsvarsakademiet samt hærens myndigheder, og du vil derfor skulle samarbejde med både civile forskere og militære praktikere bredt i Forsvaret. Dertil kan du forvente at skulle bidrage til forskellige tværinstitutionelle projekter i regi af Forsvarsakademiet heriblandt et projekt omkring Multi-Domain Operationes. Afhængigt af interesse og kompetencer kan der også komme opgaver omhandlende undervisning og bidrag til den operative opdatering af hærens nøglepersonel inden for det doktrinære felt.

Du vil komme til at bidrage til doktrinudvikling af både national og NATO doktrin inden for landmilitære operationer. I rammen af Center for Landmilitære Operationer støtter du udviklingen af national doktrin gennem blandt andet Feltreglement I, II og III, Kampbataljonen og Taktisk Ordbog, mens du i NATO regi, efter omstændighederne, vil få ansvaret for at repræsentere Danmark i en eller flere multinationale arbejdsgrupper.

Om dig

Du er officer med erfaring fra det operative miljø. Du har gennemført eller er i gang med Master i Militære Studier (tidligere VUT-II/L) og ønskeligt Operations- og Føringsuddannelsen eller ækvivalerende.

Du har et stærkt netværk i Hæren og i Forsvaret og tillige en klar forståelse for operative behov og udviklingsmuligheder. Du har indsigt i og forståelse for indsættelse af landmilitære troppeenheder.

Du er taktisk velfunderet og har en helhedsforståelse der favner hærens nuancer og kompleksitet. Du kommunikerer klart og tydeligt på skrift på både dansk og engelsk. Du vil opleve, at vi i ansættelsessamtalen prioriterer din person højt. Vi lægger stor vægt på dine menneskelige egenskaber og ser gerne, at du er rummelig, åben og pragmatisk anlagt. Vi vil sikre os, at du passer ind i vores team, men også fordi vi vil sikre, at teamet passer til dig.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementlederen for FeU, kaptajn Kenneth Nymand Pedersen på tlf.: 29 86 89 01.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2022. Vi forventer at gennemføre samtaler på Svanemøllen kaserne eller over VTC i uge 41/42 med henblik på besættelse af stillingen snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet på Svanemøllens Kaserne

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed